Byggahus.se

Dränering avsliten vid fiberplöjning, översvämmad källare

 1. G
  Medlem · Nivå 7
  En bostadsfastighet ligger invid en åker. Terrängen sluttar lätt nedåt bort från fastigheten. Huset har källare och ganska nybyggd pool. Allt är noggrant dränerat. Dräneringen har letts ut över tomtgränsen och med lantbrukarens medgivande anslutits till dräneringen av åkern. Inga fuktproblem har funnits; dräneringen i sin helhet har uppenbarligen fungerat bra. Huset har nyligen bytt ägare.

  Sedan markavtal ingåtts plöjdes fiber ned i en åkerväg parallellt med tomtgränsen på åkersidan. Härvid kom flera meter dränslang upp och blev liggande på marken. Det skedda rapporterades inte till ägaren av åkern. Flera månader senare regnade det intensivt. Lantbrukaren noterar vattensamling på åkern och. dränslangen som ligger på marken. Den nye husägaren finner att det står decimeterhögt med vatten i källaren. En dränkbar pump sätts i samlingsbrunn för drän och efter det att stora mängdet vatten pumpats bort minskar inflödet mellan vägg och golv i källaren. Arbeten pågår för att återansluta dräneringen. Okab installerar avfuktare a 300 kr dygnet som ska gå i tre veckor och drar 40 kWh om dygnet.

  Husägarens försäkringsbolag meddelar att skador på grund av brister i dränering inte ersätts. Frågan är nu hur detta ska hanteras. Husägaren har i princip ett ansvar att meddela läget av inomgårdsledningar och förmodligen också förlängningen av sådana ledningar utanför tomtgränsen om de är av det slaget att de inte meddelas av ledningskoll elller kommun. Men plöjningen skedde innan tomtplaneringen gjordes. Det är först då som fastighetsägarens rapporteringsskyldighet uppträder. Han visste inte var stamledningen skulle plöjas ned. Det skedde för övrigt flera månader innan tomtplanering och grävningen på tomtem skedde.

  Eftersom stamledningen inte dragits på dem privata tomtmarken finns inget markavtal eller avtalsförhållande som rör mark utanför tomtgränsen. Det blir således en skadeståndsrättslig fråga där nätägaren alternativt entreprenören kan komma att anses som vållande. Frågan är vilken roll husägarens försäkringsbolag bör ha i detta. Att bara avvisa ärendet för att det rör sig om vattenskada orsakad av bristfällig dränering låter väl enkelt. Rimligt vore att försäkringsbolaget träder in och hjälper husägaren och sedan riktar krav mot nätägaren eller entreprenören.

  Hade skadan kunnat undvikas trots att grävaren inte kände till dränledningen? Troligen plöjde man för djupt i den åkerväg somgick utmed åkerns kortsida. Arbetet skedde med en grävmaskin på över 25 ton varför det var lätt att gå djupt i sandjorden. Hade den uppslitna dränledningen rapporterats ordentligt internt och till markägaren hade skadan kunnat åtgärdas långt tidigare och den senare översvämningen under senhöstens regn kunnat undvikas.

  Vad skulle ni säga till föräkringsbolaget?
   
 2. GoForIt
  Medlem · Nivå 13
  Ja, det lät som en mycket jobbig situation..
  Har ni försökt att tala med entreprenören som utförde grävningen?
  Vad säger lantbrukaren? Finns det några avtal?