Byggahus.se

Dra el till förråd, kabel area mm.

 1. J
  Medlem Nivå 2
  Hej.

  Ska dra ut el till ett förråd, 3fas 16A från elcentralen i huset.
  I förrådet vill jag ha belysning, värme för att hålla det frostfritt, ett par 220v uttag samt ett 380v uttag.
  Planen är att även koppla in ytterbelysningen på gården via förrådet sedan. (3st lyktstolpar)
  Kabelrör ligger redan i backen, och avståndet är ca 50meter "kabelvägen" för matar kabeln, samt även ca 50m för ytterbelysningen.

  Några frågor:
  1. Räcker en 5ledad 2,5kvadratskabel för att dra 3fas 16A de 50 metrarna till förrådet?

  2. Bör jag dra separat avsäkrad enfas till belysning och uttag, eller "räcker det" att köra både 380v uttaget och övriga förbrukare på samma 16A säkringsgrupp?

  3. Ytterbelysningen ska styras av skymningsrelä och timer, men jag vill även kunna tvångsstyra belysningen inifrån huset. Får man använda "lediga" ledare i tex matar kabeln som tändtråd, om jag lägger en 7delad kabel från huset?

  Bifogar en enkel skiss. Gult är nergrävd kabelrör, röd matarkabel & blå tänkt dragning för ytterbelysning.

  Andra tipps och idéer? Tittat på trådlös styrning, tex Nexa, men tror avståndet blir för långt, samt att det är berg i dager som skymmer sikt mellan hus och förråd.
   
 2. Bo.Siltberg
  Självbyggare · Nivå 25
  1. Vi har ungefär en miljon trådar i exakt detta ämne. Grunden för att kunna besvara den är förimpedans i matningspunkt, önskad belastning och längd. Vi vet bara längden här. Du behöver uppskatta vilken effekt/ström du önskar i förrådet. Förimpedansen kan man antingen fråga nätägaren om eller mäta upp själv med vattenkokarmetoden. En närliggande fråga är om elcentralen är lämplig att utgå ifrån eller om mätarskåpet är bättre. Man vill helst undvika onödiga säkringsled som bäst är om kabeln kam dimensioneras så att den kan läggas direkt på mätar/huvudsäkringen.

  2. Ja, belysning bör har en gruppledning normalt avsäkrad 10 A. Trefasuttag ska sin egen gruppledning. Det behövs alltså en liten elcentral i förrådet.

  3. Här gäller att hålla tungan rätt i mun. Varifrån är det tänkt att matningen ska komma? För att allt ska hamna under garagets elcentral och dess JFB så bör matningen (fasen) komma från garaget och landa i en strömbrytare som är skild från alla andra i huset. Detta tillsammans med lämplig uppmärkning om att strömbrytare har främmande matning, dvs inte blir strömlös om man bryter strömmen i huset. Man kan också använda klenspänning som styr ett relä i förrådet, eller en trådlös lösning.
   
  • Laddar…
 3. J
  Medlem Nivå 2
  Tack, har försökt rota runt och finna svar men misslyckats hitta något konkret.
  Vill försöka bilda en uppfattning om vad som behövs, för att göra det så "enkelt" som möjligt från början & kunna se om det är ekonomiskt försvarbart innan elektriker blandas in.

  Huset är nybyggt och det finns en hel del kvar att utnyttja i elcentralen. Däremot ska det ju även dras el till en övervåning så småningom så en helt egen elcentral i förrådet kanske är smart ändå?
  Belastningen kommer ju egentligen bara vara ytterbelysningen (Led) , belysningen i förrådet (Led) samt enklare värme för att hålla det frostfritt (tror 500w räcker gott och väl) . Eluttag och 380 uttag är mest bara ifall nöden kräver någon gång. Men man får väl räkna med att det kan ändras i framtiden, och därför dimensionera för det från början.

  Alternativet är ju att dra ytterbelysningen inifrån huset dirrekt, men förfarandet blir i stort sett detsamma eftersom jag då vill kunna styra den från förrådet, det kommer krävas längre kabel dock. ;)
  Ett annat alternativ är väl att dra en 5ledare till 1fas belysningen och använda de två lediga i den till tändtråd? Då skulle ju hela gruppen bli spänningslös när säkringen slås ifrån iaf, kanske är säkrare?

  Alternativet att dra 12v lågströmsanläggning till belysning i förrådet är ju ett alternativ som ju även skulle kunna användas till ytterbelysningen, men får man då dra lågströmskablar i samma kabelrör som starkströmmen?
   
 4. Bo.Siltberg
  Självbyggare · Nivå 25
  Du kommer heller knappast att hitta ett konkret svar som går att tillämpa på just ditt fall, men de faktorer som krävs för att kunna räkna på det står i otal trådar. Jag förhandlar inte heller om vad du vill kunna göra i förrådet, utan det är bara du som kan tala om det. Men priset kan jag ju spåna lite om:
  - Om det handlar om belysning och något enstaka enfas uttag så kan det räcka med en enfasig gruppledning på 10 A och en kopplingsdosa i förrådet.
  - Här skulle lite elvärme kunna ingå även om det börjar lite en aning tveksamt.
  - Med fler saker, och framför allt om du vill ha ett trefasigt CEE-uttag så krävs en liten elcentral. Med CEE-uttag krävs och en femledarkabel som drar iväg kostnaden rejält, speciellt om 2.5 mm² inte skulle räcka. Elcentralen är annars en mycket marginell extrakostnad och inget att rädas över.

  En lite elcentral kan dock fortfarande kopplas in som en vanlig grupp i matande elcentral om det skulle vara lämpligt. Det olämpliga med detta är att den hamnar under JFBn i denna central, om inte nu så den dag centralen kompletteras med en JFB. Belysning och uttag utomhus vill man gärna ha på en separat JFB tillsammans med sånt som inte är så viktigt pga risken för att något utomhus löser JFBn.

  Så matningspunkten är viktig i dessa sammanhang. Hur ser husets elcentral ut och vilka möjligheter finns att koppla in
  - en huvudledning parallellt med denna central
  - en avsäkrad huvudledning parallellt med denna central
  - en gruppledning.
  Då elcentralen är ny så bör samtliga alternativ vara möjliga. Det är bra.
  Här bör man som sagt även titta på mätarskåpet ifall det är bättre placerat och har plats för en utgående kabel till.

  Styrning av belysning från två olika byggnader är lite kinkigt. Om du tänkte dig en trappkoppling så måste man räkna på att ledningslängden på fas-tändtråd-lampa fördubblas (som mest), dvs kanske upp emot 70-80 meter kabel. Om denna grupp samtidigt ska mata ett uttag i förrådet vill man ha en 10 A säkring, minst. Här räcker med stor säkerhet inte ens 2.5 mm² utan du måste upp till 6 mm². Man kan tänka sig en tvåfasgrupp och sätta en lägre säkring på belysningsgruppen, men det bör man endast tänka sig, inte göra. Nån måtta får det vara.

  Bättre då med en helt separat grupp (separat ledning) till belysningen. Då kan man gå ned på en B6 dvärg som tillåter riktigt långa ledningslängder. Men det behöver man också räkna på. Det blir då två ledningar till förrådet där belysningsledningen behöver vara en femledare (eller fyrledare om man mot förmodan skulle hitta en sådan som är billigare).

  Klenspänning som styr ett relä är då som sagt ett alternativ. Jag tror inte riktigt på att driva utebelysningen direkt med klenspänning pga spänningsfallet även om det är LED i lamporna. Det blir då en extrakostnad för t.ex ett impulsrelä eller arbetsströmrelä med transformator antingen i huset eller i förrådet. Dessa ledningar kan läggas bredvid en kabel / 230 V i rör. Det är om man har FK/230 Vi rör som man behöver tänka till lite.
   
  • Laddar…
 5. J
  Medlem Nivå 2

  Stort tack för input!
  Känner att det vart mer komplicerat än jag trott. Hade ju hoppats kunna köpa & förlägga erforderlig kabel själv för att återfylla kabel gropar & färdigställa tomten först, och sedan få allt inkopplat när allt är klart.

  Känns som det blir lite för mycket chansning att stressa fram något, får försöka lugna mig tills en elektriker varit här och sagt sitt.
   
 6. L
  Husägare · Nivå 14
  Om man inte orkar att kolla, så lägger man upp plånboken och lägger en 5G6mm²! Då klar man nya elbilen också utan att elda upp garaget.
   
 7. J
  Medlem Nivå 2

  Så en 6kvadrats kabel är "helt safe"? :thinking:
  Kostnaden i sig är ju inte det primära för min del, utan att man kan få klart. Nu är inte just inkopplingen så brådskande, men eftersom arbetet med att få till själva tomten redan är igång vill man ju på något sätt slutföra det innan man börjar på nästa projekt. ;)
  Om det sedan skiljer en 500ing eller två på slutnotan gör ju saksamma på det stora hela...
  Att i framtiden kanske kunna utöka belastningen utan att behöva göra om allt från början är väl heller inte fel?

  Vad jag menar är, om 6kvadrats ledare är lugnt, kan jag redan nu lägga igen kabeldiken, gräva ner lyktstolpar och förbereda för inkoppling senare, och slippa vänta med att färdigställa tomtarbetet till dess förråd osv är färdigt att strömsättas. Eller så bara låter jag tiden ha sin gång och slutar stressa. :cool:
   
  • Laddar…
 8. J
  Medlem Nivå 2
  En fundering här, som jag inte heller lyckas hitta något svar på. Svävar ju lätt iväg i ämnen man försöker sätta sig in i.. :crysmile:

  Har såklart fått tipset av fler än en, att bara dra en skarv sladd från 16A 3fas uttaget på huset, till en byggcentral i förrådet.
  Men föredrar en riktig installation.
  Men funderar då, att rent krast är ju det en installation jag helt lagligt får utföra själv?
  Tom lossa kontakten, dra skarv sladden genom kabelrören under mark, ta ut den genom ventilationsuttaget i grunden, återmontera kontakten och ansluta till befintliga uttaget på husfasaden.

  Det är såklart en temporär lösning, men jag hittar heller inget om hur lång tid en temporär lösning räknas just som temporär?

  Rent krast är väl installationen till funktion likvärdig med den jag efterfrågar, och gräver jag inte ner lyktstolparna, utan kopplar dem med slad och kontakt till byggcentralen och sedan kallar dem byggstrålkastare, så kan man kanske även komma runt "fast installation" även för dessa?

  Finns det regler för hur länge en tillfällig lösning som byggcentral räknas som just tillfällig? :thinking:
  Hur "osäker" är en sådan installation gämfört med en seriös, noga uträknad och lagom dimensionerad fast installation?
   
 9. Bo.Siltberg
  Självbyggare · Nivå 25
  Inte helt safe men för de flesta bostadsinstallationer räcker det, beroende på mätarsäkringens storlek. Men behöver man räkna på det vilket är lätt bara ingående faktorer är kända, vilka är lätta att ta reda på...

  Man behöver dock fundera på hur belysningsstyrningen ska gå till då inga armaturer eller strömbrytare sväljer 6 mm².

  Dessa tips har du inte fått härifrån. För det första är det är ingen tillfällig lösning du gör utan den kommer att bli permanent. För det andra ska man inte dra anslutningskabel i markrör.

  En "fast" lösning tror jag inte skiljer speciellt i pris jämfört med priset på byggcentraler och skarvsladdar.

  Att försöka komma runt kravet på behörighet på detta sätt är inte en ny ide, men en dålig ide då en skarvsladdslösning likväl kan betraktas som en lagbrott mot innehavarens skyldighet att hålla sin anläggning säker. Det finns alltså fler lagparagrafer än den om behörighet ;)
   
  • Laddar…
 10. J
  Medlem Nivå 2
  Haha, nej tipsen får man från i stort sett alla andra man frågar, därav att jag ställde frågorna här i stället (y)
  För min del är funktion viktigare än pris, så jag vill ju gärna ha en ordentlig anläggning från början. Kanske för att jag oxå insett att temporära lösningar ofta blir just permanenta i slutänden. :crysmile:
  Däremot är ju tålamodet inte det bästa, så man går ju gärna händelserna lite i förväg hela tiden... för att bli klar någon gång.

  Manövreringen av ytterbelysningen är ju knepig fortfarande då, tittar lite på att använda ett relä för styrning om man ändå ska ha en separat elcentral där ute?
  Då går det kanske få till något där man styr relät med svsgström, och slipper belastningen på långa ledare?
  Om någon har erfarenheter av detta så dela gärna med er. ;)

  Måste passa på att tacka dig Bo för enormt utförliga, och framförallt tålmodiga och ödmjuka svar! Guld värt (y)
   
 11. J
  Medlem · Nivå 11
  Hur vill du styra/funktion på Y-belysningen och varifrån
   
 12. J
  Medlem Nivå 2
  Belysningen är tänkt att kopplas in ifrån elen som ska dras till förrådet. Där kopplat via timer och skymningsrelä.
  Vill sedan kunna tvvångsstyra (tända) belysningen inifrån huset, ca 50m därifrån.

  (röd linje är matning från hus, blå linje tänkt ytterbelysning, 3st lyktstolpar röda cirklar. Gul bef kabelrör i marken)
   
 13. J
  Medlem · Nivå 11
  Det blir lite kaka på kaka med med både timer och skymningsrelä, mera info om din tanke med funktionen,
   
 14. J
  Medlem Nivå 2
  Skymningsrelä för att tända på kvällen och släcka på morgonen. Timer för att det inte behöver lysa mellan 00-05 typ.
  "Tvångsstyrning" ifal man är ute å rumlar någon natt, eller man kanske glömt kvar en öl där ute? Invasion av vildsvin eller hästar som rymt... Vad som helst kan ju hända. ;)
   
 15. E
  Medlem · Nivå 22
  Kopplingsur och ljusrelä är det bästa sättet att styra ytterbelysningen, det är vad man normalt använder om man vill ha en "följsam" styrning. Då kan man lätt blockera belysningen vissa tider på dygnet medan man låter ljusnivån styra i övrigt. Astrour är ett lite sämre alternativ då belysningen tänds efter klockan och inte efter det ljus man har. Och det kan var stor skillnad mellan en ljus klar kväll/morgon och en åsktung mörk himmel.
  I "min lilla by" styrs vägbelysningen av ett astorour och där tänds belysningen oftast för tidigt eller för sent. Jag skulle gissa att belysningen är i gång minst 300 timmar/år när det är ljust. Det innebär att anläggningen drar minst 750kW/år helt i onödan. Så efter nått år skulle den något högre initiala kostnaden vara betald och vi skulle ha en bättre funktion med ur/ljusrelä.
   
  • Laddar…