Byggahus.se

Dom nya reglerna Ang att vägsamfälligheter kan ändra andelstalen

 1. P
  Medlem · gävleborg · 886 inlägg

  polaris78

  Medlem
  Det har ju blivit verklighet att vägsamfälligheter kan begära ändring själv på andelstalen
  Nytt sätt för samfällighetsföreningar att ändra andelstal från 1 juli 2022

  ja det är väl klubbat och klart så det är inte det jag vill fråga om
  https://www.lantmateriet.se/sv/fast...eningar-att-andra-andelstal-fran-1-juli-2022/

  Problemen är ju i små vägsamfälligheter som där vi har ett hus, det finns ca 900 m- 1 km väg med ca 15 hus med husen utspridda längs vägen sen har vi en industrilokal som byter funktion med jämna mellanrum alltifrån olika industri med reparationer till lastbilsförsäljning osv..
  Problemen är ju nå gamla andelstal sen det var annan industri där som gjorde att industrifastigheten har ett väldigt högt andelstal som såklart nuvarande ägare anser vara felaktigt och att alla uttaxeringar därmed är "olovliga" orättvisa osv så han vägrar betala.. låg förståelse för svensk lag och svårigheter i svenska språket och ovana vid svenska seder och bruk gör det hela svårare och nästintill omöjligt att nå fram...
  till viss del har han kanske lite rätt ja det är lite väl högt andelstal men han är å andra sidan den enda som driver en verksamhet så han är den enda som har kontinuerlig tung trafik på vägen..med stor del lastbilar då lastbilar ingår i deras verksamhet

  Söker nån som förstår och kan förklara hur man beräknar andelstalen så det kan drivas igenom nya andelstal
  jag har försökt läsa det man kan hitta men det är lite rörigt och för avancerat för den typ av verksamhet som han bedriver och han har stundtals hyrt ut garagelokaler till allt från verkstad till mer privata garageplatser så hans verksamhet varierar ju stort över tid..

  hitills har alla försök att försöka tala med honom slutat med att han inte vill prata med styrelsen och blir förbannad och rusar därifrån och styrelsen är lite fega för att en ny förättning / ändring blir kostsam och kostar mer än årsbudgeten eller kanske till och med flera
  hitills har han inte betalat en krona och vägrar.. och styrelsen fegar ur och tycker vi andra får betala och sköta det hela.. och jag kan inte låta bli att i det läget ja vad händer när fler en efter en slutar betala för man tycker det är orättvist

  Vad skulle det troligt bli för andelstal om man gick hela vägen via lantmäteriet?

  Skulle det gå att få fram egna andelstal och kanske få igenom dessa då det egentligen bara är företagets verksamhet som är ändrad sen -93 då den sista ändringen är gjord från lantmäteriet

  Eller är det han som ska bevisa att andelstalen faktiskt är fel och egentligen är det bara att skicka räkningar på honom och driva dom till kronofogde företaget har trots allt funnits sen 2010 och hade ifjol en omsättning på 5 milj

  Att en liten förening ska göra nya regleringar hela tiden var efter han ändrar sin verksamhet är ju liksom inte heller så rimligt och föreningen är sparsam och vi gör mycket jobb själva för att spara pengar men den här företagsägaren är ju helt ointresserad av att göra nåt alls
   
 2. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 15 092 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Jag skulle säga, sluta tveka och gå till Kronofogden så fort som möjligt. Om det är frivilligt att betala vad som uttaxeras så fallerar hela systemet, många kommer att sluta betala. Samfällighetsavgifter är de facto en extra kommunalskatt och inget som är uppe för förhandling. Det som det kan förhandlas om är hur mycket som alls ska uttaxeras.

  Ansöker den egensinnige grannen om att ompröva andelstalen i en förrättning så måste utredningen visa att ändrade förhållanden av inträtt för att Lantmäteriet ska ändra andelstalen. Det är upp till Lantmäteriet att utreda detta men naturligtvis är det den egensinnige grannen som ansöker om förrättningen som först tillfrågas om underlag för detta. I andra hand styrelsen för samfällighetsföreningen. Detta är en liten fråga så troligen får styrelsen företräda övriga delägare gentemot Lantmäteriet i frågan.
   
 3. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 13 860 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
  Jag skulle också svara med ett ord: fogden.

  Han kostar sannolikt mer än han smakar för föreningen, oavsett andelstal. Vill du lägga mer press på föreningen säger du: Jag visste inte att det var frivilligt att betala. Då slutar jag också nu.
   
 4. H
  Moderator · Stockholm · 47 696 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Det är helt ointressant om han har rätt/fel om andelstalen. Så länge andelstalen ser ut som de gör så är styrelsen skyldig att driva in avgifter i enlighet med andelstalen. Det är inget frivilligt från styrelsen heller, antingen driver man in avgiften från den som är skyldig at betala den, eller så kan styrelseledamöterna bli personligen betalningsskyldiga, dessutom kan även övriga medlemmar med rätta vägra betala överhuvudtaget om inte uttaxeringen sker enligt andelstalen.

  En kollega blev kassör i en vägförening där det i åratal hade varit medlemmar som vägrat betala för att andelstalen var ” fel”. Hans första åtgärd var att skicka det till kronofogden, som drev in skulderna efter ett par veckor (skulder till samfällighet går före allt annat). Därefter blev det lungnt, ingen bråkade om avgifter, grannfejder som pågått årtionden försvann osv.
   
 5. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 15 092 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Det ska ju sägas att även om samfällighetsföreningens styrelse har en skyldighet att driva in fordringarna från uttaxeringarna så är risken för styrelsen själv med korrupt system låg. Sannolikheten att någon delägare väcker talan mot styrelsen måste ses som minimal och endast om föreningen står med förfallen skuld och då styrelsen inte uttaxerar medlen omedelbart så får styrelsens ledamöter personligen stå för kalaset.

  Men det är den kriminella banan man ger sig in på om man som styrelse inte följer samfällighetslagens reglering gällande uttaxeringen. Jag tror dock väldigt många tar betydligt lättare på lagbrott som begås av kollektiv som samfälligheters styrelser än enskildas överträdelser. Jag ser tvärt om på det, man har inte ens egen vinning på att vara en korrupt medlem och göra olagligheter som styrelsemedlem och då är agerandet om något ännu mer klandervärt. Man agerar utifrån lättja och feghet.
   
 6. H
  Moderator · Stockholm · 47 696 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Jag skall tillägga att i fallet med min kollega så var bråket av "principkaraktär", det handlade om någon tusenlapp per år. I ett kvarter där medelelönen ligger på tvåsiffriga miljoner. Han hade ärvt huset.
   
  Redigerat 8 feb 15:44
 7. K
  Medlem · stockholm · 4 743 inlägg

  Kane

  Medlem
  Innan ni går till fogden måste ni ha torrt på fötterna för annars får ni ingen hjälp. Protokoll från föreningsstämman med debiteringslängder där uttaxeringen beslutades kräver de.

  Varför tror ni att det blir skillnad på andelstalen när det var industrilokal tidigare och är det idag också?
   
 8. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 15 092 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Och saknas en framlagd debiteringslängd från stämma så har föreningen misslyckats med att uttaxera korrekt. Då får styrelsen kalla till en extra stämma och uttaxera det som krävs på ett korrekt sätt enligt andelstalen.
   
 9. ClasseClas
  Medlem · Stockholm · 3 368 inlägg

  ClasseClas

  Medlem
  Har allting gått rätt till med föreningsstämma, beslutad debitering och en korrekt debiteringslängd så kan styrelsen/kassören skicka kravet för utmätning via Kronofogden för den fastighetsägare som inte betalar. Det går alltså inte till inkasso utan direkt till utmätning. Samfällighetsföreningar har en stark rätt att få betalt. Det är inte meningen att övriga fastighetsägare eller styrelse ska gå in fylla upp för de som inte betalar.
   
 10. M
  Medlem · Västra Götaland · 273 inlägg

  Maijckel

  Medlem
  Skulden går inte direkt till utmätning, men däremot direkt till verkställighet. Samfällighetsföreningen kan alltså hoppa över kronofogdens i andra fall mer normala verktyg "ansökan om betalningsföreläggande" och gäldenären får ett skuldsaldo hos kronofogden.

  Men även verkställighet ger gäldenären en tids möjlighet att bemöta och invända emot kravet innan utmätning sker. Giltiga invändningar är som du är inne på fel i debiteringsförfarandet av styrelsen eller att skulden är betald.
   
  • Laddar…
 11. P
  Medlem · gävleborg · 886 inlägg

  polaris78

  Medlem
  många bra svar och hör att flera är inne på samma linje som jag personligen känt länge.. att man bör driva in enligt andelstalen och sluta gå som katten runt het gröt och hoppas att allt ska lösa sig om alla andra är snälla och betalar..

  Ska nysta lite mer i det hela vid tillfälle och säkerställa att hans skuld hålls vid liv med nya fakturor för framtida inkassering om inte annat

  så även om har startar en process om ändring av andelstal så är det egentligen ointressant för dagens skuld och fram hit? är det en korrekt tolkning
   
 12. K
  Medlem · stockholm · 4 743 inlägg

  Kane

  Medlem
  Ja, han är skyldig att betala enligt de gamla andelstalen tills de ändras.
   
  • Laddar…
 13. D
  Medlem · E · 26 371 inlägg
  Man behöver även påminna om gamla skulder för att de inte ska förfalla. Mot privatpersoner gäller att det förfaller efter tre år annars. Om det här handlar om ett företag kan det vara annorlunda.
   
 14. P
  Medlem · gävleborg · 886 inlägg

  polaris78

  Medlem
  Ja jag är inte riktigt säker på hur länge dessa tokerier har fortgått..

  Än mindre om styrelsen fått ansvarsfrihet och vad det egentligen innebär..

  Skulle behövas kunnigare folk som styr i den här vägföreningen men det är brist på kunnigt folk här tyvärr..

  jag är med i en annan vägförening där det funkar kanonbra med bankfolk och ekonomer vid rodret och har styrelse proffs från sveaskog som en av våra största markägare så där är det kanonbra och man går på mötena och lyssnar och lär :)
   
  • Laddar…
 15. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 15 092 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Tio år preskriptionstiden, d v s huvudregeln eftersom uttaxeringen inte gäller undantaget med tre år som enbart gäller för en konsument som har köpt en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.

  Se 2 § preskriptionslagen:
  https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...samling/preskriptionslag-1981130_sfs-1981-130
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.