Byggahus.se
Tror inte alls en rejäl luftspalt mellan fasaden och resten av väggen är nödvändig.

Om man har ett dött material som lecasten i väggen, suger det dels inte upp särskilt mycket vatten ens utan puts, dels möglar eller ruttnar det inte, det tål lite fukt.

Om man har en trävägg med fasad med not och spont och modern korrekt utförd diffusionsfungerande "vindfolie" under, behöver inte luftspalten vara mer än nån millimeter, men naturligtvis öppen uppe och nere.

Kommer det inte in vatten, behöver inga större mängder kunna ventileras bort.
 
"luftspalt med vertikalt stående läkt och som är öppen i botten och toppen."

Detta låter bra, undrar bara hur man konstruktionsmässigt gör luftspalt öppen uppe i träfasader utan att slagregn eller t.ex. smält snö från taket tränger in. Är en luftspalt i toppen av trävägg inte rätt ovanligt?
 
Detta är ju ingen överraskning, utan självklart. Finns väl ingen husägare längs västkusten som inte känner till vad kombinationen vind och regn medför, dvs att vatten pressas in precis överallt, inklusive uppåt.
Har alltid tyckt att det är märkligt att ingen enda huskonstruktör tycks komma från västkusten.
Iofs tycks ingen enda huskonstruktör komma från landet heller, eftersom det inte finns något skydd mot smågnagare i hus byggda de senaste 50 åren.
Springor väsentligt mindre än 1 mm räcker för att vinden ska pressa in vatten. Det är väl inte för inte som t ex anoraker och andra kläder för rufft utomhusväder har tejpade sömmar?