Byggahus.se

Dike / Dränering - Vilka lösningar / möjligheter finns idag?

 1. A
  Medlem Nivå 6
  Bakgrund!
  Har fått rådet att gräva om, förnya ett befintligt dike (idag ca. 1m djupt) och kanske 50m långt (till nästa dike), men buskar träd och annat har invaderat diket på flera ställen. Vissa tror att den gamla dräneringen för huset kan ha sitt avlopp i diket. (men omöjligt att hitta idag)

  Två moment som ovillkorligen lägger en grund för diket är .:
  - Plocka bort allt sly och träd.
  - Gräva bort rötter och fördjupa diket till minst ursprungligt djup.

  Vilken lösning som väljs beror mer på resultatet (vad man får för pengarna)
  än vad slutkostnaden blir.


  Funderingar
  Har en hel del funderingar hur diket kan förnyas / förbättras / anläggas på bästa sätt.
  Vad jag förstår, är dikets funktion att dels ta hand om ytvatten, men även att sänka grundvattnet.

  Vad avgör hur djupt ett dike kan / ska vara?
  Finns någon "tumregel" hur mycket sidorna på ett dike får / kan luta?
  (Ingen lerjord där diket går fram)

  Hur kan funktionen av ett dike förbättras?
  Kan underhåll av diket underlättas på något sätt?
  Tillför ett "öppet" dike något, eller blir funktionen lika bra / bättre att fylla igen med en dränerings slang längst ned?
  Blir det bättre att behålla det öppna diket, i sin fulla storlek?
  Bör man gräva en djupare ränna längst ned med något rör?
  Kanske blir lika bra att fylla med någon sten längst ned?
  eller kommer funktionen av att upphöra när jord packas runt stenarna?
  (vad ska man ha för sten?)

  För enklare underhåll av ett öppet dike.
  Går det att begränsa kommande växtlighet med någon plast?

  Om en slang läggs ned, bör den vara åtkomlig för t.ex spolning och liknande?
  Hur förhindrar man att rötter fyller slangen?

  //Jan