Byggahus.se

Diffusionsspärr på vind?

 1. T
  Medlem Nivå 2
  Har ett 1-1/5 plans hus byggt -41

  1. Har problem med fukt på kallvinden. Värst är det vid gavlarna där isoleringen är fuktig. Förra ägaren tillägsisolerade 81 och de sista 6 åren har mustocken varit kall. Råsponten ser förvånadsvärd bra ut. Jag har tätat vindslucka samt satt upp ventilationsgaller på gavlarna och det har blivit mycket bättre, men inte tillräckligt.
  Min tanke är följande. Ta bort tillägssisolering. Isolera mot yttertaket mellan takstolarna och sedan sätta upp en diffspärr på takstolarna. Detta borde bli tämligen enkelt att få riktigt tätt då det ej finns något i vägen förutom murstocken. Då blir vinden varmare vilket minskar risken för kondens. Med lagom ventilation borde den kondens som bildas ventileras ur. Eller är jag helt ute och cyklar???

  2. Håller som bäst på att fixa till innertaket. Ska sänka snedtaken med 45mm för att dra el. Är det dumt att slänga in isolering samt diffspärr och få samma problem som ovan? Hur långt ner på väggarna bör jag överlappa med spärren i sådana fall?