Byggahus.se

Diffusionsspärr, loft över garage?

407 läst  11 svar

 1. Steeldragon
  Medlem Nivå 1
  Jag håller på att bygga ett dubbelgarage med loft. Loftet kommer fungera som gästsovrum med plats för soffa och tv, plus förvaring.

  Byggnaden har 120+45 isolering i väggarna och 220 i taket. Våningarna är sedan separerade med ett mellanbjälklag och isolering på 195mm. Loftet kommer få en underhållsuppvärmning mha luftvärmepump till ca 15 grader och ibland högre om någon ska vistas där. Själva garaget har vi inga planer på att värma upp, utan det blir spillvärme från bilar och den värme som lyckas ta sig ner från loftet.

  Kommer jag behöva plasta in loftet med en diffusionsspärr?
  Bör hela garaget plastas in? Eller är det dumt att sätta plast i garaget som inte har en direkt uppvärmning?


  Tilläggsfundering:
  I installationsanvisningen för det furugolv jag kommer lägga på loftet står det att det ska vara en "åldersbeständig plast" under golvet. Bör jag ha det även om jag inte ska ha någon diffusionsspärr på loftet?


  Tacksam för all insikt ni kan ge mig! Jag går och kliar mig lite i huvudet angående det här...
   
 2. sunnis
  Elektroniktokig Nivå 4
  Ja med så mycket isoleringen så måste du plasta allting noga så det blir tätt, annars är det stor risk att du får kondenseringen i isoleringen.

  Sen kommer väl någon skriva att det inte behövs om ni ska ha garaget ouppvärmt.
   
 3. Steeldragon
  Medlem Nivå 1
  Tack för svar!

  Bör jag även plasta den ouppvärmda garagedelen, eller bara loftet?
   
 4. sunnis
  Elektroniktokig Nivå 4
  Enligt mig ska allt plastas, mellanbjälklaget, tak och samtliga väggar. Plasta med överlapp och tejpa skarvarna noga. Perfekt med 120+45, då lägger du plasten på 120 reglarna och sedan reglar upp installationsskiktet på 45mm, mest optimala sättet att använda diffspärren då den inte blir punkterad i onödan av skivor/slang för elen och allt annat som dras i installationsskiktet.

  Du vill inte ha varm och fuktig luft från bilar som går genom ytskikten och slutligen kondenserar i isoleringen.

  se även till att ventilera effektivt, mitsubishi VL-100 är en rätt fiffig grejj för garage/loft. Garaget går ju annars bra en liten pax fläkt eller ett antal ventiler också.
   
 5. Steeldragon
  Medlem Nivå 1
  Tack för tipset!
  Jag ska spana in VL-100 och se om det kanske kan vara något
   
 6. J
  Medlem · Nivå 22
  Fukt i byggnader är komplicerat. Det finns några grundläggande fysikaliska förhållanden som man kan utgå ifrån. Fukt finns i tre olika tillstånd, fast (is), flytande (vatten) och i gasform (vattenånga). Luftens förmåga att binda fukt i form av vattenånga är temperaturberoende, ju varmare luften är desto mer vattenånga kan den binda. När varm luft kyls av kommer därför en del av vattenångan att övergå till flytande form, dvs vatten. Det är det vi kallar kondensering. Tanken bakom att använda ångspärrar (diffusionsspärrar är samma sak) i byggnadskonstruktioner är att förhindra kondensering i ett isoleringsskikt. För att en sådan risk ska uppstå krävs dels att inomhusluften är varm (med stor mängd bunden vattenånga), dels att det finns en betydande temperaturskillnad mot utomhusluften. En bra princip är att inte använda ångspärrar i byggnader som inte är stadigvarande uppvärmda på vinterhalvåret. Om inomhusluften alltid är varmare än utomhusluften (bortsett från högsommarvärme) leder inte användningen av ångspärr till några problem, även om den inte gör någon nytta. Finns det däremot risk för att utomhusluften under lång tid är varmare än inomhusluften, så kan ångspärrar leda till kondensering på fel sida.

  Under inga förhållanden bör man förse båda sidor av en byggnadsdel med ångspärr utan att det finns en luftningsmöjlighet.
   
 7. Steeldragon
  Medlem Nivå 1
  Tack för ett ingående svar!
  Det jag tolkar av din citerade text ovan är att det är onödigt med en ångspärr i mitt fall?

  Om vi använder oss av en värmepump likt den som rekommenderades i några inlägg tidigare, och använder den för att kyla ned utrymmet på sommaren, kan ju utomhusluften mycket väl bli varmare än inomhusluften.

  Men gäller inte det i så fall alla byggnader som har någon form av värme/kylpump?
   
 8. J
  Medlem · Nivå 22
  Det förekommer överallt att det är varmare ute än inne på sommaren. Men det rör sig om små temperaturskillnader och kortvariga tillstånd och inget man normalt behöver fundera över.

  När det gäller ditt garage kan du förse väggar och tak med ångspärr, som dock inte kommer att göra särskilt stor nytta, men du kan också strunta i det. Bjälklaget mellan garage och loft får dock inte plastas på båda sidor. Det kan ställa till det.
   
 9. sunnis
  Elektroniktokig Nivå 4
  Frågan är ju vad man ska spara in på? Plast, tejp är inte speciellt dyrt och arbetsmomentet i att plasta är inte särskilt tidskrävande heller. Då är byggnad korrekt byggd och man behöver inte vara orolig för att det bildas fukt i isoleringen.
   
 10. J
  Medlem · Nivå 22
  Man kan inte säga att en byggnad är korrekt utförd om man använder ångspärr utan hänsyn till uppvvärmnings- och temperaturförhållanden. Problemet är komplext och kräver djupare kunskaper i byggnadsfysik
   
 11. sunnis
  Elektroniktokig Nivå 4
  I ett garage så ska man ha ångspärr. Ganska enkelt. Byggnaden har delvis uppvärmda utrymmen och fordon ska kunna avdunsta fritt i garaget. Är det då 200mm isolering i väggarn så är det inte korrekt utfört om man skippar plasten.
   
 12. J
  Medlem · Nivå 22
  Jag försöker föra ett principiellt resonemang. Trådarna i Byggahus har många läsare.

  Ouppvärmda utrymmen (oavsett vad de används till) behöver inte ha ångspärr, i vissa fall kan det vara direkt olämpligt. I ett ouppvärmt garage kommer fukt från en bil inte att övergå till vattenånga i luften, för det krävs ett värmetillskott. Ett mellanbjälklag i ett utrymme där ytterväggar och tak försetts med ångspärr, bör inte ha ångspärr. I synnerhet bör det inte ha plast både på ovan- och undersidan.
   
Bevaka ämnet och häng med när det uppdateras.
Bevaka