Byggahus.se

detektera vattenflöde

 1. D
  Medlem · Nivå 11
  Jag har allt mitt dagvatten samlat till ett 110mm rör som sticker ut över en slänt.

  Till dagvattenrören har jag även kopplat till 3 st pem32-slangar som går till två dräneringsbrunnar.

  Jag skulle vilja övervaka flödet i vinter, dvs att jag på något sätt kan få information om att utloppet inte fryst.....

  Tankar och idéer tas emot med tacksamhet!
   
 2. T
  Medlem · Nivå 10
  Redigerat 18 nov 23:28
 3. T
  Medlem · Nivå 10
  Att de sticker ut känns ju utmanande ur fryssynpunkt. Känns bättre om utloppet värms lite av marken
   
 4. 5
  Husspekulant · Nivå 9
  Beroende på hur mycket tid du vill lägga ner så kan du bygga en enkel flödesindikering. Någon form av lock och en induktiv givare.
  På locket fäster du en arm och en indikeringsflagga. När du har flöde så kommer locket att följa med vattnet.
  Beroende på trögheten så kan den induktiva givaren bytas ut till en gränslägesbrytare.
  Med lite matematik så kan du sätta dit fler givare och på så sätt få indikering om hur stort flödet är.

  Om du tänker dig locket som sitter högst upp på utblåset till gamla traktorer så förstår du kanske principen.

  Locket kan ju sitta mitt i röret med om det passar bättre, men risken för stopp och ev. Underhåll blir ju värre.
  Sen är det ju det där med frysrisken, fryser den fast så kan den ju Iofs indikera flöde hela tiden ..
   
  Redigerat 18 nov 23:51
 5. 5
  Husspekulant · Nivå 9
  Annars går det ju med ett hjul å en induktiv givare som räknar pulser mot någon form av pulsräknare etc , men då sticker det iväg från att vara något enkelt
   
 6. J
  Medlem · Nivå 11
  Har du bara en skaplig nedförsbacke på dina PEM-slangar och tar bort backventilen i pumparna, utlopp på slangarna bör vara lägre än pumparna, det blir hävert i alla fall så kommer vattnet att rinna ut och inte frysa
   
 7. D
  Medlem · Nivå 11
  Jag kortade slangarna så från ena brunnen går den ”bara” 10m och sen in i dagvattenledningen. Från den andra är det bara 4-5 meter innan den ansluter till dagvattnet. Båda penslingarna ligger med fall från högsta punkten.

  Dagvattnet är ett 110mm orange rör som sticker ut över en slänt.

  Allt ligger öppet med fall på 1-1,5cm per meter.

  Lite skraj för frysning är jag. I brunnarna har jag värmeslingor så där är det lugnt.
   
 8. J
  Medlem · Nivå 11
  Det är bra, men tänk till lite, är 110-röret helt i friska luften så kan du få drag igenom och då kan det frysa i det, det blir ett självdrag genom att jorden är varm, hade i ett hus från stuprör ner 2 meter och in under garagegolvet samt ut i friska luften, det röret blev bottenfruset och golvet sprack, bäst är nog att röret slutar under mark med kista och isolering ovanpå
   
 9. D
  Medlem · Nivå 11
  Alla rör ligger ovan mark
   
 10. J
  Medlem · Nivå 11
  Som du har med nedförsbacke i luften så kanske frysrisken är noll,om man tänker stuprör så fryser dom inte om dom slutar i luften, bara om det är i staden då det är frysgrader i skuggan och plus på taket
   
 11. D
  Medlem · Nivå 11
  I får se....vi får se.....

  Fryser det så fryser det. Då kommer smältvattnet stiga....upp på taket igen....hmmm

  Jag får ha koll så gott det går i ett sommarhus