Byggahus.se

Detaljplan, ändra del av

 1. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 19
  Folkbokföringen har som krav, för att skriva sig på en fastighet, att man är bofast minst halva året.
   
 2. B
  Medlem · Nivå 20
  Som sagt inga problem att bosätta sig där inkl. att vara folkbokförd där.
   
 3. S
  Byggveteran Nivå 9
  Ja, du har heller inte läst vad jag frågat och vad jag skrivit. Många ovidkommande svar. Jag upprepar. Här står i planen ”ej för fast bosättning”.
   
 4. B
  Medlem · Nivå 20
  Om du vill veta vad som gäller på Åland så är nog inte bygghus rätt forum för dig.
   
 5. S
  Byggveteran Nivå 9
  Tack, i princip samma byggregler gäller. Tack även till alla som engagerat sig. Många i forumet har nog fått lite olika förklaringar trots att det inte hjälpte mig med lösning på min fråga. Ingen hade ju liknande situation.
   
 6. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Nja, en sanning med modifikation.
  Det finns ju t.ex. sjömän, som bara är "hemma" två månader om året.
  Så här säger lagen:
  http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19910481.htm
  Det är inte lätt det här :p
   
 7. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Det där är en sanning med modifikation.
  Nu skall man utföra brandskyddskontroll var 3:e eller var 6:e år, beroende på hur ofta eldstaden används (och vilken typ av eldstad det är naturligtvis).
  Och sotning skall utföras varje eller vart tredje år med samma kriterier.
  Så värmer man upp ett fritidshus enbart med kamin/vedpanna så gäller de hårdare reglerna.

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  upload_2017-12-18_21-3-15.png
   
 8. K
  Medlem Nivå 1
  I normala fall är det oftast fritt fram att bosätta sig i fritidshus, däremot kan det tillskapa mycket frågor som ex. adress, skolskjuts mm. Om detsljplanen innefattar bestämmelse om att det inte får vara permanentboende hade jag: 1. Tagit kontakt med kommunen och diskuterat utsikterna kring att få ett positivt planbesked, dvs att få rätten att påbörja ändring av idag gällande detaljplan eller att ta fram en ny plan. Om detta visar sig inte vara omöjligt så..2. Skriv ihop en ansökan och om denna beviljas så är det fritt fram för dig att ta fram den eller de ändringar du önskat.
   
 9. S
  Byggveteran Nivå 9
  Tack, jo åmen inte så enkelt är det. Det krävs en planändring och en sådan kan kosta hur mycket som helst.....
   
 10. K
  Medlem Nivå 1
  Nja, när det handlar om så enkla ändringar som en bestämmelse torde själva handlingarna kunna bestå av befintlig plankarta som tillsammans med en text kring vad som ändras och till vad det ändras vara fullt tillräckligt. Om kommunen inte kan/vill ta på sig jobbet så lär du anlita planförfattare och denne ska ha betalt och kommunen ska ha betalt för handläggningen av ärendet. En kvalificerad gissning är att du landar på ca 100 000-150 000. En ny detaljplan, till skillnad från en ändring, kan däremot sticka iväg rejält i pris då det drar med sig vatten-, och svloppsutredningar, naturvärdesonventeringar och inte minst kostnader för inmätning och utsättning.
   
 11. S
  Byggveteran Nivå 9
  Nej. Så enkelt är det inte att ändra planen för en fastighet i ett fastställt detaljplaneområde för fritidshus med bestämmelse om ”ej för fast bosättning”. Tillgänglighet, energikrav mm
   
 12. K
  Medlem Nivå 1
  För att tydliggöra så har inte tillgängligheten (om du menar trösklar och wc mm), inte heller har energikraven något att göra med innehållet i detaljplanen, detta kommer i bygglovsskedet. Nu står ju ditt hus redan på plats och visst, kommunen kan tycka att det är ett obekvämt område ur synvinkel skolskjutsar, färdtjänst med mera. Kanske inte minst att du förhoppningsvis blir gammal i huset kan öka kraven på husets toaletter och badrum...vilket kan leda till att kommunen får ansvara för att ditt hus ska bostadsanpassas i slutändan. Detta är en av anledningarna till att kraven på vad som kallas fritidshus skärpts för att de i framtiden ska kunna bli permanentbostäder om så ägaren önskar.
   
 13. S
  Byggveteran Nivå 9
  Du har inte läst frågeställningen. Fritidshus-enkla krav. Ändra till permanentboende=ändrad användning=bygglovskrav innebär alla krav jag nämnt, tillgänglighet, handikapp, energi mm.
   
 14. B
  Allvetare · Nivå 7
  Att man skulle behöva göra en anmälan om ändrat boende är lite intressant. Det kanske skulle kunna stämma om man verkligen drar det till sin spets.
  För på ett sätt är det ingen egentlig skillnad. Fritidshus eller permanentboende... Man "bor" på båda ställena. Vart man är skriven har ingenting med bygglov att göra. Skatteverket kontrollerar inte var man bor eller om det finns någon byggnad på plats.

  Så ja kan inte se några problem med att permanent i ett fritidshus. När skatteverket har tagit bort "permanentboende" så gör det hela ännu enklare enligt mig.
   
 15. SysterNett
  Husägare · Nivå 10
  Det behövs återupprepas att det gäller Finland och inte Sverige. Dock är TS envist säker på att reglerna är exakt samma i de två länderna, varför konstiga diskussioner uppstår.