Byggahus.se
Hej,

En fråga till duktiga som kan detaljplaner och strandskydd.

En stor sjöfastighet (20.000m2+) ingår i en byggnadsplan/detaljplan beslutad år 1977. Byggnadsplanen skriver ingenting explicit om strandskyddsbestämmelserna. Fastigheten består av mark klassad som Allmän, tre stycken tomt/fastighetsindelningar Bostadsändamål (BFI), ett hamnområde (Th) och vatten (V) respektive vatten som får överbyggas med brygga (Vb). Minsta tomtplats är 2500m2 och tre sådana tomter för BFI-ändamål finns utritade i plankartan.

Efter byggnadsplanen har ingen ytterligare fastighetsreglering skett så hela området består fortfarande bara av en fastighet. Denna fastighet är bebyggd med ett hus på en av de tre detaljplanerade bostadstomterna.

Givet strandskyddsbestämmelserna och att planen beslutades efter 1975, får fastigheten styckas av till dessa tre BFI-fastigheter så länge som dessa följer detaljplanen (vilket är möjligt)? Eller kickar strandskyddsbestämmelserna in på något sätt trots att detaljplanen tillkom efter strandskyddet?
 
Claes Sörmland
Precis som du säger så togs ju byggnadsplanen efter 1975 och då borde strandskyddets omfattning ha tagits upp i handlingarna. Kan det vara så att man missade det i kommunorganisationen i och med att det var ny lagstiftning?

Annars ska det väl finnas ett parallellt beslut med detaljplanen hos Länsstyrelsen om att strandskyddet är upphävt. Har du kontaktat dem och frågat efter detta beslut från kring 1977?

Planen blir ju inte genomförbar utan ett sånt beslut tänker jag.
 
  • Gilla
petersthlm
  • Laddar…
Du behöver som sagt kolla med länsstyrelsen om det finns ett beslut om upphävande av strandskyddet. Om det inte är upphävt går det troligtvis inte att stycka av de obebyggda tomterna.
 
  • Gilla
adron
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.