Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Det ska bli enklare regler för solceller, tilläggsisolera eller byta fönster!

 1. Jakob Olofsgard
  Riksdagsledamot Liberalerna · 28 inlägg

  Jakob Olofsgard

  Riksdagsledamot Liberalerna
  Vi behöver nya lösningar på många områden.

  Ett viktigt steg mot en mer hållbar energianvändning är den nya möjligheten att renovera hus så de blir noll eller passivenergihus. Tyvärr är relativt enkla ändringar belagda med allt för krångliga tillståndsprövningar.

  Treglasfönster kan minska värmeläckaget med 60 procent för ett fönster. Att sätta upp solceller ger fossilfri energi till hushållet och ibland även ett överskott som kan fördelas ut i elnätet. Det är alltså en möjlighet att nå klimatmålen samtidigt som hushåll får lägre kostnader. Liberalerna menar att om tillståndskraven för dessa åtgärder minskade skulle både boende och klimatet tjäna på det. Klimatsmarta anpassningar gör det idag möjligt renovera hus så att de blir noll- eller passivenergihus. Tyvärr hindrar ofta onödiga regler människor från att sätta in treglasfönster, lyfta taket eller bredda fasaden för att kunna tilläggsisolera. Regelverket behöver lättas upp och fler åtgärder borde bygglovbefrias. Att installera solceller gör stor nytta både för individen och för elförsörjningen.

  Tyvärr finns det idag riksintresseområden för kulturmiljön där det är förbjudet att anlägga solceller för att de inte är tillräckligt vackra. Då installation av solceller har ett stort värde och är en reversibel åtgärd borde reglerna om solceller minska så att fler får möjligheten att producera sin egen el
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.