Byggahus.se

Densias överlåtelsebesiktning, installationstillägg?

  1. P
    Medlem · Nivå 8
    Begär utdrag ur fastighetsregistret hos lantmäteriet. Det räcker med att du har adressen till fastigheten.
    Då får du reda på hur det ser ut med servitut, bygglov, detaljplaner osv. Sedan kan du jämföra med hur det ser ut på fastigheten.

    Därutöver bör du förstås få med en garanti från säljaren i köpekontraktet att alla byggnader är uppförda i enlighet med gällande bygglov. Nöj dig inte med en uppgift från mäklaren.