Byggahus.se
Jag ska sätta stående lockpanel på väggen (145 mm bottenbrädor och 45 mm lockläkt). Fågan är då om man behöver en veritkal luftningsläkt eller om det räcker med horisontell spikläkt och 10 mm mellanrum mellan bottenbrädorna?
Jag vet att det blir bättre med luftningsläk, men jag försöker hålla nere tjockleken på fasaden så mycket som möjligt eftersom det är två byggnader som står ganska nära varandra...

Jag har läst både på Svenskt trä/Träguiden och Sveden trä, men råden är lite tvetydiga...


Träguiden:
"Tidigare har man ansett att springorna mellan panelbrädorna svarar för denna luftning. På senare tid har man fört ut spikläkten från stommen genom att använda luftningsläkt. Det har även fördelen att vatten som tränger in bakom lockläkten inte kan bli stående på spikläkten och tränga in i väggen. Ett alternativ för att undvika att vatten tränger in i väggen, är att utforma spikläktens översida lutande ut mot panelen."

"På samma sätt som redovisas för lockpanelen (timmermanspanelen), klaras den vertikala luftningen av spalten bakom lockbrädorna. En vertikal luftningsläkt bakom spikläkten förbättrar dock luftningen ytterligare."Sveden trä:

"I slagregnsutsatta lägen är det lämpligt att mellan spikregel och vindskydd fästa vertikal luftningsläkt eller distansplattor av till exempel 8 board för att säkra luftning och hindra vatten på spikregelns ovansida att tränga in i och skada väggkonstruktionen. Detta är särskilt viktigt vid lockläkts- och spontad panel. I lockpanelen anses luftningen kunna tillgodoses genom själva konstruktionen med panel och spikreglar."
 
Ja, sätter man en enklare lockpanel med lika breda brädor så får man flera cm springa mellan bottenbrädorna, så då borde det inte vara några problem. Men med smala lock blir det inte så mycket mellanrum... Jaja, jag får väl leva med att det är otydligt och hoppas på det bästa.
 
Mycket beror ju på vad du ska måla med sen också. De flesta moderna täta färger kräver nog luftad panel på baksidan...annars tigger man nog om problem.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.