Byggahus.se

Delat ägande

 1. L
  Medlem · 178 inlägg

  Leffe

  Medlem
  Jag och min fru har ett fritishus där jag står som ägare eftersom jag ägde tomten innan vi gifte oss. Nu skulle vi vilja att båda gemensamt äger fastigheten, av olika skäl. Dels känna det bättre att båda äger, dels kan det kanske ha betydelse vid dödsfall od.
  Hus ska man enklast gå till väga för att göra så att vi båda äger fastigheten gemensamt?
   
 2. tynnis
  Medlem · 706 inlägg

  tynnis

  Medlem

  Re: Delat ägande

  Sälj halva fastigheten till frun för 1kr och sedan gör du ett förlustavdrag på deklarationen.
   
 3. yonna
  Medlem · Österlen · 6 833 inlägg

  yonna

  Medlem

  Re: Delat ägande

  Men om ni är gifta äger ju också hustrun redan stugan lika mycket såvida ni inte har testamente. Ren formsak såvida ni inte har särkullbarn.
   
 4. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Delat ägande

  yonna lämnar ett lite för enkelt svar.

  Den som har förvärvat fastigheten är också den som rätteligen äger den. Visserligen kan hustrun ha ett dolt samägande under vissa omständigheter men från denna specialsituation bortses här.

  Har ni inget äktenskapsförord (vilket skall skiljas från testamente) som anger något annat kommer fastigheten att ingå i det gemensamma boet som efter en äktenskapsskillnad eller dödsfall skall delas lika mellan makarna. Om det däremot finns ett äktenskapsförord undantas det som finns angivet i detta.

  I normalfallet (då äktenskapsförord saknas) kommer all egendom (giftorättsgods) som hustrun äger ensam eller gemensamt med mannen att läggas i en gemensam pott (boet) och allt som mannen äger ensam eller gemensamt med hustrun att läggas i samma pott. Sedan man gjort detta delar man på potten och det är också då som äganderätten går över till den som får egendomen.

  Vid äktenskapsskillnad är barnen rätt till egendom lika med noll.  

  Vid dödsfall har däremot barnen rätt att ärva den avlidne. Har man bara gemensamma barn måste emellertid barnen vänta på sitt arv från den först avlidne till dess att även efterlevande makan har avlidit. Har den avlidne däremot barn som inte är gemensamt med den efterlevande makan har det barnet rätt att få sitt arv på en gång.

  Om man överlåter hälften av fastigheten kommer hustrun att få detta värde som ingångsvärde att användas vid beräkningen av reavinstskatten vid nästa försäljning.

  Lycka till!   :) :) :)
   
 5. L
  Medlem · 178 inlägg

  Leffe

  Medlem

  Re: Delat ägande

  Så i praktiken har det ingen större betydelse vem som står som ägare, om jag förstått saken rätt? Och om man ändå vill ha gemensamt ägande gör man alltså en överlåtelse. Hur går det till rent praktiskt, är det nån blankett man fyller i eller måste man anlita en jurist rent av?
   
 6. E
  Medlem · 169 inlägg

  ejoakim

  Medlem

  Re: Delat ägande

  En annan idé är att göra en bodelning under pågående äktenskap där ni för över 1/2 fastigheten som enskild egendom till henne så att ni sitter med hälften av fastigheten vardera. En sådan anmälan görs till Tingsrätten. Då slipper ni stämpelskatt för lagfart som väl är 1% av värdet på fastigheten. Dock tror jag Tingsrätten tar ut en liten administrativ avgift.

  Ni kan ända låta egendomen ingå som giftorättsgods i en senare bodelning om ni är överrens om det.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.