Radhusen jag syftar på är är uppförda i två separata längor om sex helt friköpta hus i vardera huskropp radhusen var nybyggda 1978. Taken är utförda av dubbel byggplywood 24 mm som vilar på takstolar i trä. Fån början är ytskiktet dubbel varmvulkad asfaltpapp som Skanska som var byggherrar från början utlovade 15 års takgaranti. Efter 22 år (år 2000) kom alla fastighetsägare överens om att vi behövde renovera taken. En entreprenör utförde arbetet och renoverade och yt-förstärkte med ny varmvulkad asfaltpapp.
Nu i dagarna efter ytterligare 23-24 år anser dom flesta av oss att det åter är dags att renovera taken, varför nya offerter på renovering av taken och regnvattensystem (vilket är i plast och läcker) införskaffats. Offerterna är seriösa och prismässigt rimliga, dessvärre så har några av de husägare som senast köpt några av husen sagt att man inte tycker det är nödvändigt!
Företagen som offererat har också lämnat pris på att hoppa över husen mitt i som vägrar men då går det inte att renovera regnvattensystemet. Den dagen de som vägrar inser att dom måste renovera blir det ju en kraftig fördyring när det ska ske enskilt på en huskropp. Det finns i dagsläget inget läckage, därför har Majoriteten har beslutat att avvakta något år för att se om minoriteten kommer på bättre tankar.
Efter som det inte finns någon samfällighet går det ju inte att tvinga någon, men vad händer om det uppkommer vatteninträngning i Plywood takstolar och isolering?
 
Surt läge och konstig boendeform jag aldrig förstått mig på.
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
Är det dagvattenrör som hindrar stt montera nya rännor?
 
RoTe
Du skriver att dom är friköpta så låt dom laga sina läckande tak sen .

Man kan jämföra det med en gammal bil. Vissa kör den bara för att de måste, går den sönder lagar man den så billigt som möjligt, inget förebyggande underhåll. Sen bilentusiasten som lägger massvis av pengar och byter delar i förebyggande syfte för att hålla den i gott skick.
 
Kan det vara en rimlig väg att ta fram ett dokument som mer eller mindre säger:
Takets tekniska livslängd är förbi. Sker en skada som drabbar grannen så står " skadande" hus för kostnaden.


Det får säkert nån mer till att tänka till en gång extra
 
RoTe
A Alexn72 skrev:
Kan det vara en rimlig väg att ta fram ett dokument som mer eller mindre säger:
Takets tekniska livslängd är förbi. Sker en skada som drabbar grannen så står " skadande" hus för kostnaden.


Det får säkert nån mer till att tänka till en gång extra
Det är friköpta hus så hur skulle det gälla tänker du? Tvinga dom skriva på under pistolhot?
 
  • Gilla
Dilato och 2 till
  • Laddar…
RoTe RoTe skrev:
Det är friköpta hus så hur skulle det gälla tänker du? Tvinga dom skriva på under pistolhot?
Mest för att upplysa men det blir då väligt tydligt att förfrågan har kommit.
Det blir svårt att i ett senare skede säga att man inte visste.
 
  • Gilla
Bästerortarn
  • Laddar…
RoTe
A Alexn72 skrev:
Mest för att upplysa men det blir då väligt tydligt att förfrågan har kommit.
Det blir svårt att i ett senare skede säga att man inte visste.
Glöm inte ta med försäkringsbolagens ståndpunkt för en dylik skada då.
 
Claes Sörmland
A Alexn72 skrev:
Mest för att upplysa men det blir då väligt tydligt att förfrågan har kommit.
Det blir svårt att i ett senare skede säga att man inte visste.
Det är snarare så att respektive fastighetsägare står för underhåll av sin egen byggnad.
 
Claes Sörmland
Går det inte att bygga om regnvattensystemet så att varje fastighet har sina egna rännor och rör?
 
  • Gilla
Alti och 1 till
  • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Går det inte att bygga om regnvattensystemet så att varje fastighet har sina egna rännor och rör?
Jo men det blir väldigt dyrt.
 
RoTe RoTe skrev:
Glöm inte ta med försäkringsbolagens ståndpunkt för en dylik skada då.
Försäkringsbolaget ersätter inte inträngande vatten oavsett ålder på taket, så ur den orsaken kvittar det.
Om inget av taken fått en läcka så tycks det ju inte vara helt slut.
 
  • Gilla
Claes Sörmland och 1 till
  • Laddar…
RoTe
D Daniel 109 skrev:
Försäkringsbolaget ersätter inte inträngande vatten oavsett ålder på taket, så ur den orsaken kvittar det.
Om inget av taken fått en läcka så tycks det ju inte vara helt slut.
Fast nu var det ju grannens skada som menas. Vattnet tränger ju in en helt annan fastighet och skadar grannfastigheten. Detta måste ju kunna regleras på något sätt.
 
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Det är snarare så att respektive fastighetsägare står för underhåll av sin egen byggnad.
Jo visst är det så, men om det blir ett läckage som förorsakar skada på både sin egen och grannarnas fasigheter? Å vederbörande inte är ekonomiskt bemedlad att ens klara av sitt eget fastighesunderhåll? Vad tusan gör man då, det är svårt att plugga en flintskallig🤧
 
Claes Sörmland
Gnestabengt Gnestabengt skrev:
Jo men det blir väldigt dyrt.
Du vet naturligtvis bäst men vad är det som är så kostnadsdrivande? Är det mer än några hängrännor och rör det handlar om? Jag har bytt sådant på ett par, tre hus och det har rört sig om småpengar, några tusenlappar + arbete.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.