Jag har en deklarationsfråga (ute i god tid!!!).

Bakgrund:

1. Min farfar och farmor köpte ett hus på 70-talet.

2. Min farmor dog tidigt 90-tal. Min pappa enda arvinge. Farfar äger och bor kvar i huset.

3. Min farfar dog mitten av 90-talet. Min pappa ärver ensam huset. Betalar arvsskatt.

4. Under 2010 ärvde jag och mina syskon huset efter vår pappa.

5. Vi sålde även huset under 2010.


Vilket anskaffningsvärde ska vi ta upp i deklarationen?

a) Inköpspriset från punkt 1, dvs då farfar och farmor köpte huset.

b) "arvsvärdet" (taxeringsvärdet?) från punkt 3, dvs då min pappa betalade arvsskatt för huset i samband med att han ärvde det?

c) Taxeringsvärdet från 2010, dvs då vi ärvde huset.

d) Något annat?
 
jarlh skrev:
Jag har en deklarationsfråga (ute i god tid!!!).

Bakgrund:

1. Min farfar och farmor köpte ett hus på 70-talet.

2. Min farmor dog tidigt 90-tal. Min pappa enda arvinge. Farfar äger och bor kvar i huset.

3. Min farfar dog mitten av 90-talet. Min pappa ärver ensam huset. Betalar arvsskatt.

4. Under 2010 ärvde jag och mina syskon huset efter vår pappa.

5. Vi sålde även huset under 2010.


Vilket anskaffningsvärde ska vi ta upp i deklarationen?

a) Inköpspriset från punkt 1, dvs då farfar och farmor köpte huset.

b) "arvsvärdet" (taxeringsvärdet?) från punkt 3, dvs då min pappa betalade arvsskatt för huset i samband med att han ärvde det?

c) Taxeringsvärdet från 2010, dvs då vi ärvde huset.

d) Något annat?
Jag är i en liknande situation så min fars dösbo hade en stuga som vi sålde förra året.
Anskaffningsvärdet är då inköpskostnaden eller nybyggnadsvärdet (det finns ngn specialregel om huset är köpte tidigare än 1950).

I ditt fall skulle jag tro att det är a eller b som gäller, men att ngn kan räkna taxeringsvärdet som anskaffningsvärde överhuvudtaget har jag inte hört talas om...
Rent logiskt tro jag på a eller på 0 (dvs din pappa ärvde huset och har då inte betalt för det) alternativt att det han betalade i form av arvsskatt gäller som inköpsvärde.

Det bästa är väl om du mailar skatteverket - dom har rätt bra service och ställ samma fråga.

/K
 
Detta med arvskatt har inte det minsta med saken att göra. Man utgår från den köpeskilling som erlades då fastigheten senast förvärvades genom köp. Alltså: Det belopp som farfar och farmor betalade räknas som ingångsvärde.
 
OK. Tack.

Följdfråga: Hur får man tag på anskaffningsvärdet från 70-talet?

(Jag har inte hittat något papper på det.)
 
Eftersom farfar och farmor skaffade lagfart finns uppgiften hos inskrivningsmyndigheten.
 
Nanny Fine
Lämnar ett tillägg angående taxeringsvärdet som anskaffningsvärde, vilket nämndes i ett inlägg:

Om en fastighet är köpt före 1952 kan man välja om man som anskaffningsvärde vill använda antingen det faktiska inköpspriset, eller taxeringsvärdet från -52 multiplicerat med 1,5. Man väljer naturligtvis det högsta.... =)

Taxeringsvärde från -52 finns hos SKV.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.