Hej,
Någon som vet hur man definierar sluttningshus kontra tvåplanshus?
Hur många sidor av husets sluttningsvåning måste vara under jord alternativt delvis under jord? Räcker det att en sida av husets sluttningsvåning är under jord och övriga helt frilagda med fönster och dörrar i fasaden?
Finns det några andra byggregler med avseende på bygghöjd som begränsar eller påverkar utförandet?

Jag har sökt på webben utan att hitta några tydliga regler. I detaljplanen står det bara att enplanshus med sluttningsvåning får uppföras.
Finns det nationella byggregler eller är det regionala/kommunala?

/ MB
 
Exakt definition vet jag inte. Men byggnadshöjden skall räknas från medelnivån av marken runt hela huset. Så om 3 väggar av 4 är frilaggda skulle jag tro att du får problem med bygghöjden.
 
Inte helt säkert men jag tror sluttningshus är ganska odefinierat begrepp. Det som styr är dock medelmarknivån. Både bygghöjden som redan nämnts samt om det klassas om källare (sutteräng) eller två plan. Om medelmarknivån är lägre än 1500 mm under ö.k mellanbjälklaget räknas sluttningsvåningen som "tvåplanshus". Vidare styr takvinkeln totala bygghöjden.
Byggregler är normalt nationella/EU-nella men tolkningen är regionala i alla fall bet. bygglovsfrågor. :)
 
Hej, tack för svaren,
Maximal höjd på byggnad är inte angivet i detaljplan så jag gissar att det finns flexibilitet här.
Finns det någon lagtext som beskriver kommentaren att medelmarknivån inte ska vara lägre än 1500 mm från ö.k. mellanbjälklag? Jag vet att detta gäller hus med källare men är det tydligt att det även gäller sutteränghus?
// MB
 
Men hur ser detaljplanen ut då? Anger den antal våningar, eller kan du bygga en skyskrapa?
 
Intressant fråga, i länken nedan från Lidingö komun ser man vad definitionen på vad som är en källare. Kan det vara så att det dataljplansmässigt och bygglovsmässigt inte finns något som kallas sluttningsvåning/sutterängvåning. Lite som 1,5 plans hus vilket i bygglovstermer är ett plan med inredd vind.

Skatteverket har en definition som ni kan se i andra länken nedan, och som används när man räknar ut boyta/biyta. Om det är så att det inte finns en definition kan kommunerna förbjuda sutteränghus och kräva att man sänker marknivån så att det blir ett vanligt hus så att säga.


http://www.lidingo.se/download/18.9...dshöjd_och_beräkning_av_markens_medelnivå.pdf


http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc800064538/38905_del4.pdf


edit. Fel länk
 
Hittade en länk med ett rättsfall som mycket detaljerat går in i vad som är sutteränghus och vad som inte är det.


https://lagen.nu/dom/ra/1995:2
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.