Byggahus.se
Hej.
Byggnadshöjden definieras ju som den höjd där ytterväggens förlängning skär takytan.
I detaljplanen står dessutom följande.
"Gavelvägg må uppföras till den höjd som betingas av takresningen"

Vad är en gavelvägg? Jag antar att det på ett rektangulärt hus är de två korta vägarna. Annars skulle man ju kunna vrida taket 90 grader och få ett jättehögt hus. Hur är det på hus med mer udda form? Finns det någon definition?

Mvh Kalle
 
"Jättehögt" är fel ord. Jag skulle hellre tala om "filosofiska höjder".
 
Husgaveln är den fasaddel på en byggnad som finns mellan de lutande sidorna av takfallet, ofta på husets kortsida. Kallas även gavelröste (den del som befinner sig ovanför takfoten) eller gavelfält.

Gavels form är beroende av takets konstruktion, vid ett sadeltak har gaveln formen av en trekant. En byggnad med delvis valmat tak har en trapetsformad gavel, medan en byggnad med komplett valmat tak eller med plantak har ingen gavel alls.
 
Men då är ju frågan, om man har ett hus med 4 gavelsidor, tänk kvadratisk, och 4 ränndalar. kan man då ändå räkna byggnadshöjd till nedre delen av en ränndal?
 
Ett tak med 89 graders lutning att bli vad vi kan kalla "väldigt" högt. Däremot ett tak med 90 graders lutning skulle jag snarast kalla "vägg"...

But You may call me oldfashion,
 
Med 90 graders vridning menade jag inte att taket skulle vara lodrätt. :)
Jag menade att man på ett rektangulärt hus skulle kalla långsidorna för gavlar och vrida taket därefter.
Ett tak med 45 graders lutning blir väldigt högt om gaveln är 20m bred.
 
Okey! Din fråga är därför om begreppet "gavelvägg" nödvändigtvis är detsamma som en kortvägg. Och så är ju inte alls fallet. Om planbestämmelserna inte är krångligare än du citerat har du alltså en mycket generös byggrätt. Ett symmetriskt sadeltak med 45 graders lutning och 20 meters gavel blir 10 meter högt, ovanpå underliggande våning.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.