Byggahus.se

Dagvatten/avloppsvatten är felinkopplat - vem ansvarar?

 1. D
  Medlem Nivå 1
  Jag har nyligen köpt ett nybyggt fritidshus och nu gjort den trista upptäckten att när husets avlopp/dagvatten kopplades in på det kommunala avloppsnätet, gjordes detta inte på rätt sätt. Inkopplingen blev inte besiktigad av personal från kommunen. Trots detta fick huset ändå ett slutbesked.

  Brunnar (dagvattenbrunn, spolbrunn) saknas trots att de finns utmärkta på VA-ritningen som ingick i bygglovet. Kommunen har inte översett eller kontrollerat någonting gällande VA tycks det, däremot har de utfört en närmast nitisk kontroll när min granne byggde sitt hus.

  Hur mycket ansvar har kommunen i detta? Anser ni att min utgångspunkt är rimlig: kommunen har felat - de har givit ett slutbesked trots att en vital funktion på huset är obesiktigad och därtill felaktig?

  Jag har svårt att se att byggherren tar något ansvar i detta i.o.m. att ett slutbesked de facto delats ut.
  Om en entreprenör har felat och givit falska förespeglingar till byggnadsnämnden är det väl ändå nämndens sak att följa upp det? Byggnadsnämnden är väl rimligen "garant" för att saker och ting går till på rätt sätt vid en nybyggnation; det kan väl knappast anses acceptabelt för dem att missa en sådan grundläggande sak som VA-anslutningar??

  Tacksam för tips och råd hur jag ska agera!
   
 2. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 22
  Nej, du har missförstått vad ett slutbesked är. Det är ingen utfästelse som kommunen ger att bygglovet har följts.

  Istället är det byggherren som ska visa att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda. Då ger byggnadsnämnden ett slutbesked och ingriper inte med tillsyn.

  Byggnadsnämnden bedömer alltså om de ska ge slutbesked eller inte utifrån den dokumentation som finns i ärendet. Visar det sig sen att denna dokumentation inte återspeglar verkligheten så kan de öppna ett tillsynsärende.
   
 3. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 22
 4. D
  Medlem Nivå 1
  Ok
  - Riktar sig det här tillsynsärendet mot byggherren?
  - Kan det vara jag som fastighetsägare som ber kommunen öppna ett tillsynsärende?
   
 5. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 22
  Den riktar sig i nuvarande situation mot dig som fastighetsägare och därmed ägare av byggnaden. Du kan säkert sätta igång ett tillsynsärende genom att anmäla dig själv. Kommunen är då skyldig att utreda.

  Men är det småsaker så lär det läggas ned. Jag tror inte de bryr sig om en spolbrunns varande eller inte, det är ju ditt problem som fastighetsägare. Får du stopp så får du helt enkelt gräva fram din ledning.

  Inte heller dagvattenbrunn lär de bry sig om. Men de kan säkert ställa krav på att du ska ha ett sandfång så att du inte leder ut sand i det kommunala nätet.
   
 6. N
  Medlem · Nivå 11
  Det är inte så att det bara är överfyllda med jord? Inte helt ovanligt att det inträffar. Filma avloppsledningarna och se om det finns några brunnar. Den som filmar bör även kunna markera var de finns på marken.
   
  • Laddar…
 7. D
  Medlem Nivå 1
  Man har gått med metalldetektor där brunnarna borde ha varit och inte funnit något. Avloppsrören ligger för övrigt på runt 2 meters djup
   
 8. N
  Medlem · Nivå 11
  Det är mycket möjligt att man inte monterade några betäckningar av metall utan man kanske bara satte proppar av plast i rören. Filma rören så ser du svart på vitt om det finns några brunnar. Skulle det inte finnas är det inte hela världen, det finns massor av fastigheter som saknar spolbrunnar, de underlättar den dagen det blir stopp, men oftast går det att lösa ändå :)
   
va