Byggahus.se

Dämma upp en bäck

 1. perol1
  Medlem Nivå 1
  Jag tar sommarvatten till mitt sommartorp från en bäck, ca 300 m från tomten. Jag har en fördämning uppströms och har självtryck i slangen. Jag använder vattnet, som är tämligen rent, till att vattna blomorna, diska och duscha. För matlagning kör jag vatten i dunk hemifrån (2,5 mil).

  Nu har jag problem med fördämningen, som idag består av trä och gjutplywood (ca 60 cm hög och 150 cm bred). I dammen sitter två slangar (jag och grannen) och intagen skyddas av en plastdunk med en massa små hål. Problemet är att dammen inte går att få riktigt tät. Den tätar inte mot botten av bäcken, som består av ojämn kalksten, och mot sidorna, som består av jord och lera. Vattnet letar sig under min konstruktion, trots allt som jag gjort för att täta mot stenen, samt runt sidorna, där vattnet letar sig runt dammen, genom jorden. Jag försöker täta med fr a blålera och brädor, men det går runt detta.

  Min fråga: kan man lägga dammduk (ex. 1 mm gummiduk) mot fördämningen, på botten och upp på sidorna av bäcken + ca 3 m uppströms från dämmet? Det blir alltså en öppen sida där vattnet kommer in uppifrån bäcken. Om jag lägger stenar på början av duken för att hålla ner den mot botten, räcker det sedan med vattnets tyngd för att pressa den mot bottenen, dämmet och sidorna för att det ska bli någorlunda tätt??

  Vad säger ni kloka människor?
   
 2. B
  Medlem · Nivå 15
  Ursäkta sent svar: Ett dämme av trä har begränsad hållbarhet. Satsa hellre på en dammkropp av sten och andra fyllnadsmassor under gummiduk. Duken fixeras av ytterligare material i ytan, gärna "finare". Vallens svagaste punkter blir dels gummidukens ändpunkter och dels dammens krön. Det är lätt att underskatta krafterna vid högsta vattenflöden.

  Om du frågar dig fram bland lokala markentreprenörer kommer du säkert att hitta någon som, med maskin, åtar sig att korrekt utföra jobbet mot överkomlig penning.
   
 3. raveper
  Medlem · Nivå 12
  Kanske inte så bra med tanke på att dammen låg 300 meter ifrån tomten, såvida att inte markägaren ger tillstånd.
   
 4. Fotografen
  Medlem · Nivå 19
  Tänk på att miljölagstiftningen numer är högst rabiat; dämma en bäck hursomhelst är inte tillåtet.
   
 5. B
  Medlem · Nivå 15
  Jag utgår från att befintlig reglering varken är tvistig miljölagstiftning eller i konflikt med andra fastigheter. Frågeställningen var enbart teknisk.
   
 6. raveper
  Medlem · Nivå 12
  Billy_Bäver.. Kan det där med dammar..
  Kunde inte hålla mig
   
 7. B
  Medlem · Nivå 15
  *visar framtänderna* :D
   
 8. perol1
  Medlem Nivå 1

  Annans mark

  Tack Billy m fl för synpunkter.
  Dammen ligger alltså ca 300 m från torpet, och på annans mark. Vi har tilltåtelse att dämma, men bäcken grundar upp och grävs ur med glesa mellanrum. Så det måste vara en anordning som kan plockas upp. Jag har "satt om" min damm en gång, men det blev snarast sämre.
  Nu i höst ska bäcken grävas igen, och då får jag ta bort rubbet.
  Min tanke är att själva dammen går tvärs över bäcken och ut i marken på sidorna, och ska kunna hålla mot trycket. Det är meningen att vattnet spolar över vid en viss fyllnadsgrad. Vattentaget är lite under ytan. Problemet är alltså tätheten. Det rinner nu under och vid sidan av dammen.
  Jag kan inte gjuta eller lägga sten eller annan fyllnad. Det rör sig om en liten bäck, ca 1-1,5 m bred och ca 50 cm djup ovan dämmet.
  Jag vill komplettera med en dammduk (eller kanske byggplast??) på botten sista 4-5 metrarna ovan dammen, och det ska gå upp på sidorna och upp på dammen, samt hållas nere i övre änden av stenhällar.
  Vad tror ni, går det?
   
 9. B
  Medlem · Nivå 15
  Om syftet med fördämningen endast är att magasinera en volym vatten borde det enklaste vara att anlägga en tät damm i en skuggig del av din trädgård. Dit leds vatten med självtryck i befintlig slang när bäckens vattenföring är högst.

  Med denna lösning slipper man flytta fördämningen varje gång bäcken måste muddras.
   
 10. perol1
  Medlem Nivå 1

  Damm på närhåll?

  Hej
  Syftet med sommarvattnet är blomvattning, disk och dusch. Om det står i en damm på tomten befarar jag att det blir lite sunkigt vatten, jämfört med en ständigt rinnande bäck.
   
 11. B
  Medlem Nivå 7
  Kanske några brunnsringar tätt intill bäcken kan vara en lösning. Jag har gjort så vid en kallkälla. Har satt filtersand i botten så vattnet duger även bra som driksvatten.
   
 12. perol1
  Medlem Nivå 1

  Brunsringar?

  Hej
  Intressant. Kan du ge mej lite mera detaljer? En bild också kanske?