Byte av tak utan bygglov

775 läst  5 svar

 1. V
  Medlem Nivå 1
  Hej!
  Vi har köpt ett hus i ett område med gamla arbetarbostäder. Området är uppbyggt av 3 olika typer av hus med röd fasad och orange tegeltak i början, men nu är området väldigt blandat då husen har olika utbyggnader och bytt både färg och tak till alla möjliga färger.

  När vi köpte huset var det T-plåttak på det, alltså inte direkt tidstypiskt för huset - vi har bytt till två-kupigt tegeltak, precis som originalet var, utan att vi tänkte på att det kanske krävdes bygglov för det (oops :oops:).

  Vad tror ni, kan man hävda att man återställt husets tak till original OM någon mot förmodan skulle klaga? Huset ligger i detaljplanerat område, men i detaljplanen finns inget som anger att det lär vara ett specifikt utseende.
   
 2. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Om ni inte har ändrat så huset ser förfärligt ut och verkligen sticker ut i grannskapet har du säkert inget att oroa dig för.
  Sov lugnt!
   
 3. Marlen Eskilsson
  Administrator · Nivå 20
  Du behöver inte oroa dig. Är det något de hade kunnat kräva så är det att alla lägger tegel som ni har gjort, men nu verkar det inte finnas några krav på alls eftersom andra nu har valt avvikande material till taket.
   
 4. Anna_H
  Husägare · Nivå 18
  Du skulle ju kunna fråga kommunen om kopior på de handlingar, inklusive eventuella bygglov, som finns på huset. Om det inte är med något bygglov för byte TILL plåttak kan du absolut säga att du återställt taket eftersom du upptäckt att det inte var tillåtet!
   
 5. mexitegel
  Allvetare · Nivå 22
  Är det säkert att det inte var tillåtet med plåttaket från början då?
  Med tanke på vad TS beskriver om områdets karaktär så verkar det ju vara lite vilda västern, med eller utan bygglovskontorets goda minne.
   
 6. A
  Medlem · Nivå 6
  Enligt PBL 9 kap gäller:
  "2 § Det krävs bygglov för
  1. nybyggnad,
  2. tillbyggnad, och
  3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att

  a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
  b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller

  c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

  Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

  5 §
  /Träder i kraft I:2018-07-01/ För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

  Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden kräver bygglov. Lag (2018:636)."


  Det är en bedömningsfråga, och även om den tidigare ändringen utförts utan bygglov så ska bedömningen utgå ifrån nuvarande utförande dvs ändring från svart(?) T-plåt till rött tegel. Enligt mig skulle det kunna vara lovpliktigt, vilket inte innebär att det inte skulle tillåtas men bara att det kan tolkas som en väsentlig ändring av byggnadens karaktär som är lovpliktig.

  En vanlig missuppfattning är att det bara är åtgärder som inte kan godkännas eller är tveksamma på något sätt som ska prövas, men även självklara saker som ex följer detaljplan ska prövas om det är lovpliktigt enligt PBL.

  Sen hänger det såklart på om någon skulle anmäla det, vilket kanske inte är så troligt om man inte har bråkiga grannar...

  *Lade till 2§ också för tydlighetens skull...
   
  Redigerat 27 sep 2018 13:36
  • Laddar…

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: