Byggahus.se

Byta eterittak

 1. hkkv
  Medlem Nivå 5
  Säkert ett kärt ämne?

  Har gått igenom forumet efter information och hittat en del saker.
  Objektet är en sommarstuga med både undertak och pannor med eternit. Byggt -76. Takytan är på 60-70 kvm. Har inte exakta ytan än. Huset är på 55 kvm. Det är några som är sprickor i. Vad är bästa och enklaste sättet att laga dessa? Min ambition är att byta allt. Det är torrt på vinden. Ingen vattenskada, men gammalt. Vill bara underhålla tills det är dags att riva ner taket,
  Det jag önskar av er är era erfarenheter samt er kommentar på min plan! Konstruktivt!

  Plasta in vinden med byggplast, så att ev. aspetsdamm inte hamnar i isoleringen då rivningen börjar. Ev. hyra en luftreningsaggregat som står på vinden och tar ev. damm? Hyra en industri dammsugare med HEPA-filter och ta upp så mycket damm som möjligt på vinden under arbetets gång?? Tokigt? Vill inte gå upp med mask på varje gång.
  Då pannorna tas bort, då finns inget undertak att stå på då taket tas ner, (om jag kommer att göra det själv). Om inte dyrt! Att ta pannor på en sida i taget och så mycket att man frilägger undertakets först rad med plattor och tar ner dem hela, där efter börjar spika råspont samt lägger först raden med underlagspapp.
  Fortsätter med nästa rad, tills man är klar med ena sida.

  Jag vet att det är ett hästjobb och att man behöver P3 halvmask samt engångsoveraller. Paketerar in både pannor och skivor i plast. Att man vattnar plattorna så att de inte dammar mm. Fråga? Vad mer behöver täppas till så ev. damm inte sprids med vinden? Plast på marken nedför, med vatten på????

  Tack på förhand
   
 2. spocks_beard
  Medlem Nivå 8

  Re: Byta eterittak

  Du ska ha p3-filter ja, men om man ska följa de föreskrifter som gäller så det är helmask du ska ha.

  Eftersom man måste skydda huden från asbest likaväl som lungorna.

  Jocke
   
 3. G
  Medlem Nivå 3

  Re: Byta eterittak

  Anmälan till yrkesinspektionen är det ett måste då man gör detta som privatperson inte som arbetande? Det som jag gjorde var att hyra en fläkt med asbestfilter och sedan tejpa igen alla öppningar så att fläkten skapar undertryck i de rum som man skall ta bort eterniten i. De regler som framtagits är till för de som exponeras dagligen för asbest men man kan inte vara nog försiktig. Jag hyrde fläkten på kramo och skaffade givetvis mask och kläder.

  Guran1
   
 4. Immobil
  Medlem · Nivå 16

  Re: Byta eterittak

  Detta gäller inte om du utför arbetet som privatperson. ;)
   
 5. hkkv
  Medlem Nivå 5

  Re: Byta eterittak

  Tack för era svar.

  Det är att man blir lite nojig med eternitpannor på taket och undertaket är av eternitskivor. Hur man ska gå tillväga vid takbyte. Det är några som har sprickor och som måste lagas inför vintern. Har nu hittat och läst arbetarskyddsstyrelsens AFS 1996:13 om asbets. Den finns på nätet.
   
 6. W
  Medlem Nivå 1

  Re: Byta eterittak

  En liten fråga bara : vad har du för isolering på vinden ?

  Det räcker med halvmask med P3 filter ( som klassas som asbest avfall dvs det ska följa med det inplastade eternit skivorna/pannorna ) o självklart engångs overaller för eternit rivning utomhus, o ja du får riva både fasad o tak av eternit utan tillstånd som privatperson.
   
 7. hkkv
  Medlem Nivå 5

  Re: Byta eterittak

  Hej,

  Det är är isoleringskivor typ mineralull ca 30 cm som ligger på papp. Vill inte gå upp på kallvinden så ev damm virvar upp utan mask. Har frågat mig för och fått olika svar. Plasta in isoleringen så att ev. trasiga bitar inte hmnar ner i isoleringen. Ta bort all etrenit förs, därefter sanera=dammsuga mm. Taket kommer då att vara öppet. Givetvis kommer presseningar att finnas som säkerhet om regnet kommer. Så allt sker utomhus.
   
 8. W
  Medlem Nivå 1

  Re: Byta eterittak

  Precis som jag skulle göra, o jag jobbar som sanerare.
   
 9. F
  Medlem Nivå 1

  Re: Byta eterittak

  Jag håller på att byta mitt eternittak(sinusformade pannor) till bandtäckning. 30% kvar tot ca 250m2.

  Det bästa sättet jag kom fram till efter många samtal till byggnadsgubbarna på kommunen, yrkesinspektion, byggfirmor etc var:

  Kör av spikskallarna med rondell(utan att röra eterniten), lyft av plattorna och transportera ned dem, till täckt kärra där de plastas in ca 20 per inplastning. På detta vis skadar man ej plattorna och asbesten frigörs ej i luften. Rekommendation från yrkesinspektören att nyttja andningsskydd och overall men mellan raderna menade han att " så länge du är utomhus och inga pannor går sönder så behöver du inget"

  Funka bra, lite jobbigt att kaa skallar med rodenll dock, blir ju ett par hundra,,