Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Byggsanktion på Altan 140cm i höjd??? vad gäller?

 1. P
  Medlem · 5 inlägg

  Peter Eriksson7

  Medlem
  Hej
  Har byggt en altan som enligt mig och kommunen (tidigare handläggare på kommunen) inte behövde bygglov.

  *Altanens max höjd på högsta punkt 140 cm, medelvärdet är ännu lägre.
  *Altanen är ca: 2,5 m från granne (har skriftlig medgivande)
  *Räcke höjd 110cm med liggande ribbor (Se bifogad bild, lånad bild men exakt samma som på bild)

  Allt var ok, tills någon anmälde till kommunen att altanen var byggt för nära grannarna och utan bygglov. Inga problem trodde jag, skickade in uppgifter och medgivande till kommunen.

  Då kom detta tillbaka:


  Hej!

  Tack för dina kompletteringar och god fortsättning på det nya året.


  Jag har nu gått igenom ärendet och även lyft altanen med bygglovhandläggarna.

  Behöver altanen bygglov?

  Altanen behöver bygglov på grund av höjden. Altaner upp till 120 cm är lovfria. Denna är högre och därför behövs lov. Höjden mäts från marknivå upp till ovansida golv. (Är det inte 180 cm som gäller? https://ltingenjorsbyra.se/faktabanken/bygglov-altan/ )


  Kan bygglov ges?

  Jag bedömer det som sannolikt att lov kan ges. Prövning görs av bygglovhandläggare.


  Altanräcket behöver göras om. I dagsläget ses det som ett plank pga tätheten och ihop med altanen blir det som en vägg. Räcket behöver vara mer luftigt. På grund av altanens höjd rekommenderas det även stående ribbor då det inte ska vara klättringsbart. (Stämmer detta? om den skulle vara mer luftig så blir den klättringsbar), skulle det räcka med att montera en transparant plastskiva som åtgärd?

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  ri.jpg


  Böter?

  En byggsanktionsavgift behöver tas ut då altanen uppförts utan bygglov. Den skrivs fram efter att frågan om bygglov i efterhand har prövats. En bygglovhandläggare hanterar lov i efterhand. Byggsanktionsavgiften baseras på altanens area.


  Vad blir byggsanktionsavgiften?

  Baseras på area. Som exempel är byggsanktionsavgiften för 20 kvm ca 21 000 kr.


  Måste byggsanktionsavgift tas ut?

  Byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker. Rättelse är att ta bort altanen eller sänka den till 120 cm (bygglovsfri) inklusive ändra räcket så det blir luftigare med stående ribbor.


  Sammanfattningsvis

  1. Sök lov i efterhand för altan. Byggsanktionsavgift tas ut som baseras på area.

  eller


  1. Riv altan för att undgå byggsanktionsavgift eller riv del av altan så altan inte blir högre än 120 cm.

  Återkom till mig senast xx-xx-xxxx hur du önskar gå vidare- om du avser söka lov i efterhand eller riva/rätta.


  Har du frågor så är du såklart välkommen att höra av dig till mig.


  Med vänlig hälsning

  xxxxxxx


  Vad tycker ni? tacksam för synpunkter.
   
 2. V
  Medlem · 656 inlägg
  Är det inte så i flesta kommuner att man kan höja marken upp till 50 cm utan marklov? Hade du i sådana fall kunnat höja marken under/runt altanen med 20cm för att då komma ner till 120cm i höjd? Bara en tanke, osäker om det går.

  ang räcket så är det olika i olika kommuner. I min kommun gäller 110cm oavsett hur tät den är.

  om du fått ok från handläggare tidigare skriftligt så hade jag använt mig av det och visat kommunen.
   
  • Laddar…
 3. H
  Verktygstokig · Värmland · 2 519 inlägg

  Hallerudsbo

  Verktygstokig
  Hej.

  Googlar man kommunen man bor i och altan höjder brukar man få svar.
  Där jag bor står det klart på kommunens hemsida.


  Vad kan jag göra utan bygglov eller anmälan?
  • Altan som är maximalt 1,2 meter högre än marknivån.
  • Staket med maxhöjd 1 meter. Om höjden överstiger 1 meter kan det krävas bygglov.
  • Spaljé och pergola med minst 50 procent genomsiktlighet.
  Sen finns det regler på hur staket konstrueras så barn inte kan klättra eller fastna.
  Synd du har haft en nitisk person i din närhet som anmält allt.
   
  • Laddar…
 4. P
  Medlem · 5 inlägg

  Peter Eriksson7

  Medlem

  Var inne på kommunens hemsida innan jag byggde altanen 2019 och då stod det:

  Text från 2019:

  Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller ditt komplementbostadhus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv krävs aldrig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden om altanen:

  • byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • inte är högre än 1,8 meter ( ex räcke)
  • placeras minst 4,5 meter från gräns alternativt placeras närmare än 4,5 meter från gräns och du har din grannes medgivande.
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  altan-lovfri.png
  Gick in på hemsidan idag då visar det sig att dom precis har ändrat reglerna:

  Text från 2021-12-22

  ALTAN, TERRASS OCH TRÄDÄCK
  Ska du bygga en altan, terass eller ett trädäck behöver du söka bygglov.
  För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten.

  En altan är enligt Boverkets definition en upphöjd golvkonstruktion som, utan att vara tak till byggnaden, är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats.

  Du behöver söka bygglov om altanen ökar byggnadens volym, till exempel om den är hög eller underbyggd.
  Även en fristående altan kan vara volymskapande och kräva bygglov.
  Du behöver även lov om altanen ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Till exempel en lägre altan i marknivå, i ett takfall eller ovanpå ett tak.
  Endast altaner som är högre än 1,2 meter kräver bygglov.
  Altaner får enbart placeras på mark som enligt detaljplanen får bebyggas. Det kan även finnas bestämmelser om altaner i detaljplanen som i så fall behöver följas.

  Här kan du ta del av detaljplaner: https://www.nacka.se/boende-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/sa-hittar-du-detaljplanen/

  Undantag för en- eller tvåbostadshus

  För att din altan ska ses som bygglovsbefriad behöver det finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på fastigheten. Dessutom behöver altanen:

  • Byggas till på ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus, det vill säga inte byggas fristående
  • Vid den högsta punkten inte vara högre än 1,8 meter från den ursprungliga marknivån. I den höjden ska även räcket inräknas.
  • Placeras inom 3,6 meter från byggnaden
  • Placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen
  Tänk på att även om altanen inte kräver bygglov behöver du söka lov om du till exempel vill sätta in en altandörr där det inte tidigare funnits någon dörr. Det gäller också om du vill ändra utseende på en befintlig dörr. Om fastigheten ligger inom ett område som är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv behöver du söka bygglov för altanen. Du kan se om din fastighet ligger inom ett sådant område genom vår webbkarta, tryck på lagret ”Kulturmiljö-lovplikt”. https://webbkarta.nacka.se/

  Lär dig mer om altaner på Boverkets hemsida.  Kan även tilläga att i tidigare brev från kommunen för 2 månader sedan så skriver dom " För att en altan ska ses som lovbefriad får altanen vara högst 180 cm hög" och nu säger samma person 120cm.
   
 5. V
  Medlem · 656 inlägg
  Då hade jag skickat tillbaka citatet från 2019 och skrivit att du byggt enligt info som då fanns tillgänglig. Att du innan du byggde tittade upp det för att göra på rätt sätt
   
  • Laddar…
 6. V
  Medlem · 656 inlägg
  Håller du dig inom 3,6 meter från ditt hus?
   
 7. Hep
  Garagebyggare · Stockholm · 2 622 inlägg

  Hep

  Garagebyggare
  När byggde du altanen?
   
 8. P
  Medlem · 5 inlägg

  Peter Eriksson7

  Medlem
  2019 augusti
   
 9. Hep
  Garagebyggare · Stockholm · 2 622 inlägg

  Hep

  Garagebyggare
  Kan du bevisa på något sätt att du både byggde den då och att det stod så på hemsidan då? Foton på bygget och skärmdump från "web archive" eller liknande borde väl räcka för att ta det vidare med handläggaren. Jag är verkligen ingen jurist, men det känns väl som det enda rimliga är att man bara behöver stå för de regler som gällde när man byggde det man byggde.

  "Aja baja - här kommer böteslappen för att du körde i 50 på en 30-väg förra året strax innan vi sänkte hastighetsgränsen."
   
 10. P
  Medlem · 5 inlägg

  Peter Eriksson7

  Medlem
  nej, och det v
  Ska göra det, har sparat ner skärmdump och även pdf från deras hemsida. Har bilder från bygget och kan styrka när altanen byggdes. Kommunens olika texter finns fortfarande på nätet
   
 11. M
  Medlem · 2 535 inlägg
  Jag har läst gamla och nya texten och den nya har annan formulering, men i sakfrågan kan jag inte utläsa någon skillnad. Vad är det som skiljer enligt dig TS?
   
 12. P
  Medlem · 5 inlägg

  Peter Eriksson7

  Medlem
  Men då är det jag som inte förstår,
  • Tidigare stod det: inte är högre än 1,8 meter ( ex räcke)
  • Nu står det:
  Vid den högsta punkten inte vara högre än 1,8 meter från den ursprungliga marknivån. I den höjden ska även räcket inräknas.
  Och står även:
  Endast altaner som är högre än 1,2 meter kräver bygglov.

  Jag förstår inte riktigt.

   
  • Laddar…
 13. useless
  Lök. · Gävleborg · 28 243 inlägg
  Fyll upp marken ett par dm där altanen är som högst så är problemet löst.
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.