Byggahus.se

Bygglovshärva - lösning?

 1. L
  Medlem · 74 inlägg

  lindansare

  Medlem
  Hej
  Nykomling här, men sedan länge smygläsare. Eftersom jag befinner mig i en känslig situation byggnadslovsmässigt vill jag inte presentera mig närmare just nu - då jag inte vill att någon skall förstå exakt vilket ärende jag talar om , men jag lovar bli lite mindre anonym när bygglovet blir klart (OM bygglovet blir klart! :( )

  I korthet är mitt problem detta:

  Vårt ärende har varit inne i två månader och ännu inte handlagts pga oklarheter om tolkning av stadsplanen som berör vår tomt. Detta löstes dock genom att politikerna tog vårt parti och tvingade tjänstemännen att tolka stadplanen på ett visst sätt (mycket förenklat beskrivet) Nu till problemet:

  Äntligen skall vårt ärende snart handläggas och plötsligt har tjänstemännen börjat krångla kring saker som inte bör/ har varit något problem hittills. Huset får inte placeras på tomten som utlovat (annars hade vi inte köpt tomten), badrummen anses vara för små trots att de är större än vad som föreskrivs i byggnormen osv.

  Vi anser inte att vi får en obejktiv handläggning av vårt ärende eftersom vårt fall är så känt och eftersom det har inneburit stor prestigeförlust för tjänstemännen och även påverkat andra beslut som de satt sig emot. Vi tänker begära att alla möten skall ske med politiker (byggnadsnämnd) närvarnade för att en tredje part skall finna med. Ovan beskrivna konflikt (om vårt fall) mellan tjänstemän och politiker gick alltså rätt hett till.

  Jag känner mig mycket maktlös. Jag vill bygga en typ av hus som är vanligt förekommande i kvarteret, med nästan identisk ritning, och väldigt lika fasader. Mycket traditionellt. Men detta tycks omöjligt eftersom vi blivit ett prestigefall för såväl politiker som tjänstemän. (Min upplevelse). Vad mer kan jag göra? Om jag måste ta till hårt artilleri vad skall jag ta till? Media?

  I nuläget får vi inte bygga ett traditionellt hus på en tomt avsedd för sådana byggnader trots att kommunen uttryckligen sagt att stadskärnan skall förtätas och ge möjlighet för unga familjer att bygga. Tjänstemännen säger själva att de inte har något egentligt stöd för sina åsikter men att det bara inte gillar husets placering eller badrummens storlek och inte tänker godkänna det.
  Och det drar ut på tiden, drar ut på tiden, drar ut på tiden….vilket kostar mig pengar.

  Jag kan lätt identifiera mig med Kafka. Har ni några bra råd?

  Ledsen lindansare
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 43 706 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Bygglovshärva - lösning?

  Personligen tror jag att media är det sista ni skall blanda in så länge ni inte har poitikerna emot er. Tjänstemännen bryr sig inte om mediasynpunkter. Tvärtom blir då media ett slagträ mot de "okunniga" politikerna från tjänstemännen.

  Jag skulle nog försöka få ett samtal med nämndens ordförande om fallet. Han kan då antingen agera för er efter att ha sett ytterligare bevis på sina tjänstemäns obstruktion. Eller så kommer han vilja försöka begrava konflikten genom att tycka att nu har ni ju redan fått hjälp, sluta tjafssa. I det läget kanske en liten media kontakt eller antydan om det kan hjälpa.

  Den ev. risken med att gå direkt till politikerna är att tjänstemannen ev. blir ännu mer uppretad över ditt fall, för att du gått till chefen och klagat.
   
 3. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Bygglovshärva - lösning?

  Jobbig situation.

  Försök få BN att återkalla delegationen vad avser just ditt ärende och låt sedan BN bedöma ditt bygglov.

  Håller med hempularen att media är ingen bra utväg.

  När det sedan gäller badrummens storlek ligger inte frågan huruvida byggnormen uppfylls primärt hos kommunen.

  Lycka till! :) :) :)
   
 4. L
  Medlem · 74 inlägg

  lindansare

  Medlem

  Re: Bygglovshärva - lösning?

  Tack för svaren
  Jag tänker nog som ni, att vi först och främst skall påtala problemet hos nämndens ordförande. Jag hoppas att hon ser att vår sits är lite känslig. Det är ju sant att det knappast är tjänstemännen utan snarare politikerna sommedia niter på. Tänkte inte på de...

  Familjen-bygg, jag förstod inte riktigt vad du menar med sin utsaga (lite trög idag):

  "När det sedan gäller badrummens storlek ligger inte frågan huruvida byggnormen uppfylls primärt hos kommunen. "

  Menar du att de inte tar hänsyn till detta och kan anse att det måste vara större, eller menar du att de inte har att göra med detta?

  Lite gladare Lindansare
   
 5. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Bygglovshärva - lösning?

  Kanske var det att strida om påvens skägg....

  Frågor kring byggnadens standard m m ligger hos den kvalitetsansvarige; att sedan kommunen har ett ord med i laget kring den kvalitetsansvarige och att denne inte gärna intygar att byggnaden uppfyller alla normer om så inte är fallet är en annan sak.

  Lycka till!  :) :) :)
   
 6. B
  Medlem · 19 inlägg

  Brajanbrain

  Medlem
 7. L
  Medlem · 74 inlägg

  lindansare

  Medlem

  Bygglovet i hamn!

  Bygglovet i hamn! Efter att vi tagit politiker att titta på tomten samt att vi kontaktat samtliga ledamlöter och ersättare i byggnadsnämden och givit dem argument för husets placering på tomten och utforming så fick vi bygglov. Ingen hade några invändningar till beslutet under mötet.

  En överraskning var att handläggarna i sitt förslag till nämden gick på vår linje, men med stor tvekan. Vem vet vad som föranledde denna helomvändning? Kanske att vi lobbat hos politikerna? ;D

  Enda bekymret nu är att eftersom bygglovet tagit så lång tid är det osäkert om bygget kan inledas i år. Det kanske måste skjutas till nästa vår och det känne lite segt.

  Tack för att ni tagit er tid att svar mig!
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.