Bygglovsförlängning är ej längre möjlig med nya PBL!!!!

4k läst  31 svar

Sida 1 av 3
 1. J
  Medlem Nivå 5
  Av olika orsaker får jag svårt att påbörja bygget inom två från det att bygglovet vann laga kraft och jag ansökte därför om en förlängning av bygglovet. Kommunens bygglovsblankett hade t.om en speciell kryssruta som skulle kryssas i, om ansökan gällde bygglovsförlängning.

  Döm om min förvåning när jag sedan fick svaret från kommunen att med nya PBL så är det inte längre möjligt att ansöka om förlängning! Det enda alternativet är att söka helt nytt bygglov, starta om från början! :(

  Är detta allmän kännedom? eller är det bara jag som missat detta?
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Jag har uppfattat att det egentligen inte gick med den förra versionen av lagen heller.
   
 3. H
  Moderator · Nivå 25
  Om det bara handlar om att starta bygget så borde du väl kunna göra en "ministart". typ gräv en grop. Kolla med kommunen hur de definierar en start.
   
 4. J
  Medlem Nivå 5
  Jag var/är inte insatt i den gamla PBL:en - medges. Men, eftersom det åtminstone fanns ett ansökningsalternativ som hade benämningen om "förlängning av bygglov" så antog jag att detta var en möjlighet. Handläggaren på kommunen trodde nog det också eftersom jag initialt erhöll beskedet att det skulle nog gå bra.

  Vad gäller definitionen av byggstart så har jag en bra dialog med kommunen, så förhoppningsvis löser det sig. Jag blev bara så förvånad att det inte gick att ansöka om bygglovsförlängning :eek:
   
 5. G
  Medlem Nivå 1
  Det går inte att förlänga, men i många kommuner har man möjlighet att förnya sitt bygglov till en lägre kostnad. Den största kostnaden är för det mesta inte bygglovet utan planavgiften. Den borde du inte behöva råka ut för igen. Men kolla med kommunen. Det kan nog vara lite olika beroende på var du bor.
   
 6. mexitegel
  Allvetare · Nivå 21
  Frågan är om du kan göra en mindre justering av bygget, då ska ett nytt beslut fattas och då bör du få 2 nya år på dig....
   
 7. J
  Medlem Nivå 5
  Aha..ett kryphål :):)
   
 8. G
  Medlem Nivå 1
  Du ska nog inte räkna med att det fungerar. Kolla med kommunen innan du skickar in ändringen. Även här kan det nog skilja mellan kommuner då PBL inte nämner något om ändring av lov. Jag har sett en skrivelse i en kommun där de räknade tiden från det första beslutet i ärendet efter övergången till nya PBL.
  Med gamla PBL har jag däremot automatiskt fått tiden förlängd så som mexitegel beskriver. (samma kommun)
   
 9. J
  Medlem Nivå 5
  Tack för goda råd. :) Jag skrev om kryphål med glimten i ögat. I mitt fall kommer jag nu koncentrera mig på att försöka hinna med en byggstart med det befintliga lovet iallafall (i någon form) i första hand.
   
 10. G
  Medlem Nivå 1
  Inget fel med kryphål!
  Om det fungerar så är det lika bra att göra ändringen med en gång innan de ändrar reglerna... :cool:
   
 11. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 17
  Vill tillägga att med en start av bygget så anser man att en start är när man har påbörjat en bygglovspliktig åtgärd. Dvs. en grop i marken räcker oftast inte, Däremot om man schaktar för grunden på ett sådant djup att marklov hade behövts så kan det anses vara tillräckligt. Att t.ex. påbörja en mur (stödmur eller annan enkel bygglovspliktig åtgärd på tomten) som man fått bygglov för är ofta ett enkelt sätt att vara "i gång" med byggandet.
   
 12. J
  Medlem Nivå 5
  Undrar om det finns prövat av Länsstyrelsen vad som gäller som byggstart? Min handläggare är inne på samma tankegångar som du skriver Hemmakatten. Men det är ju kommunens åsikt.
   
 13. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 17
  Finns stadgat i PBL, men orkar inte leta reda på det just nu. Har erfarenhet från min kommun som tolkade PBL så som jag skrev i inlägget ovan.
   
 14. T
  Medlem Nivå 1
  Har samma problem att påbörja mitt beviljade bygge inom 2 år. Jag behöver påbörja husgrunden 1 juni i år men pga kylan har jag inte kunna börja med markundersökningarna. Behöver "gräva ut och titta" innan jag kan konstruera grunden, men ovanligt nog är det tjäle i södra Sverige nu. Har synligt berg under ena (kommande) gaveln så typen av grundläggning är inte självklar. Har byggt garaget redan, men kommunens bygginspektör sade att alla bygglovets byggnadsgrunder ska hinna påbörjas. Frågan:

  Vilka möjligheter ger PBL att förlänga bygglovet i min situation?
   
 15. H
  Moderator · Nivå 25
  Det låter konstigt, iom. garaget så är ju bygget påbörjat, försök få en second opinion om den tolkningen att grunden skulle behöva vara påbörjad.

  Om man tänker tvärtom, huset klart, garaget inte påbörjat. Det är en väldigt vanlig situation. Skulle man bara ha två år på sig att få huset klart, för att få påbörja garaget? I så fall skulle inte många garage byggas här i landet.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: