Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Bygglovsbefriad tillbyggnad 15 kvm BTA - vad gäller vid snedtak?

 1. C
  Medlem · 5 inlägg

  Crumboo

  Medlem
  Hej!

  Min fråga gäller vilka regler som gäller vid tillbyggnad enligt attefallsreglerna, 15 kvm bruttoarea när man har snedtak.

  Vi har tidigare gjort en tillbyggnad (35 kvm) till vårt 1,5 planshus i endast ett plan (bygglovspliktig). Nu undersöker jag möjligheten att göra en tillbyggnad ovanpå en del av denna i enlighet med attefallsreglerna (PBL 9 kap 4b §). Enligt lagen gäller att följande ska vara uppfyllt för att få lov att göra detta:

  1. Bruttoarea max 15 kvm,
  2. Minst 4,5 meter till tomtgräns, samt
  3. Höjden får inte överstiga nockhöjden på bostadshuset.

  Jag är inne på att göra ett lutande tak på utbygget, av flera skäl (bland annat estetiska) - vilket också gör tillbyggnaden mer som ett loft till karaktären. Som jag förstår gäller då för bruttoarean att den räknas från yttervägg till 60 cm innanför det att takhöjden är 190 cm. Om jag väljer en lägre takhöjd i ”bortre änden” så skulle detta då innebära att den totala byggnadsytan skulle kunna överstiga 15 kvm utan att bruttoarean gör det.

  Min fråga är då: är det tillåtet att göra så, dvs göra en tillbyggnad som överstiger 15 kvm byggnadsyta så länge som bruttoarean är 15 kvm utan att bygglov krävs (bygglov är inte aktuellt pga trilskandes granne)? Såvitt jag läser lagen så är kraven uppfyllda.

  Vidare läser jag på Boverkets hemsida följande:

  ”Tillbyggnaden får inte ha en större bruttoarea än 15,0 m2. Tillbyggnaden får uppföras i flera plan så länge man inte överskrider begränsningen för bruttoarean om 15,0 kvadratmeter. Beräkning av bruttoarea sker enligt standarden SS 21054:2009. Standarden ges ut av Swedish Standards Institute, SIS.”

  Samt att

  ”Det finns heller inget hinder mot att bygga vind eller loft, så länge bruttoarean inte överskrids och alla utformningskrav och tekniska egenskapskrav uppfylls”

  Sammantaget tycker jag att det borde vara rimligt att kunna göra som jag tänker det. Jag kan åtminstone inte hitta några hinder i lagtexten. Hur ser ni på detta?

  Med vänlig hälsning,
  Mattias
   
 2. I
  Medlem · Jämtland · 282 inlägg

  icho

  Medlem
  • Laddar…
 3. H
  Moderator · Stockholm · 47 323 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Vad är problemet med trilskande granne? Grannen har inte med din utbyggnad att göra om den håller sig inom reglerna i detaljplanen.
   
 4. C
  Medlem · 5 inlägg

  Crumboo

  Medlem
 5. H
  Moderator · Stockholm · 47 323 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Frågan är om det godkänns vid bygganmälan att du bygger med så låg takhöjd.

  Sedan kan man fundera över ordvrängeri i reglerna.

  Om du bygger yta som inte räknas in i attefallsreglerna, för att det är lägre takhöjd. Då tror jag att den delen skall räknas som vanlig bygglovspliktig tillbyggnad.

  Annars skulle det ju vara fritt fram att bygga till 15 kvm med mer än 190 takhöjd, och 300 kvm med lägre takhöjd.
   
 6. C
  Medlem · 5 inlägg

  Crumboo

  Medlem
  Vi gick tidigare in med en bygglovsansökan om att göra hela utbygget i två plan och grannen gjorde ett yttrande om att detta skulle kasta skugga på hans uteplats en viss del av dygnet. Utöver detta skulle den totala bebyggda ytan på mark överstiga 100 m2 vilket anges som gräns i detaljplanen. Denna är från 40-talet och man har gjort avsteg från detta för princip alla hus i området (den klagande grannen har själv ca 140 m2, medan vi med utbyggnaden skulle få ca 120 m2). I vilket fall gjorde grannen klart muntligen att han skulle överklaga bygglovet ”så lång det var möjligt”.

  Även om vår handläggare betraktade det som en mindre avvikelse och skulle bevilja bygglovet såg vi framför oss flera år av överklagande i alla instanser och valde att dra tillbaka bygglovet. Vi gick sedan in med ett nytt där utbygget i endast ett plan, vilket blev godkänt utan att grannen överklagade.

  Nu har vi alltså redan ytan på mark godkänt och klart, och efterfrågar tillbyggnad ovanpå detta. Grannen lär överklaga även ett sådant bygglov ”så långt det är möjligt” varför vi tittar på möjligheten att utnyttja attefallsreglerna och därmed slippa bygglov och risk för överklagande.
   
 7. C
  Medlem · 5 inlägg

  Crumboo

  Medlem
  Ja, det är detta jag tycker är konstigt. Man undrar i så fall varför det står bruttoarea i lagtexten om det är så att den totala byggnadsytan inte får vara större än 15 kvm.

  Vi har i vårt nuvarande sovrum i vår lägenhet snedtak, där takhöjden är 120 cm vid väggen där sängens huvudända står och en taklutningpå 24 grader. Detta tycker vi fungerar jättebra, utan att kännas för lågt. Tillbygget som jag tänker mig här skulle ha ungefär samma och få känslan av ett loft snarare än en hel våning.
   
  • Laddar…
 8. Kretikos
  Källarprojekt · stockholm · 906 inlägg

  KretikosPremiumikon: Släp

  Källarprojekt
  Är utbyggnaden färdigställd? Om inte så tror jag att ni inte kan söka Attefall förrän ni byggt klart och skickat in slutbevis?
   
 9. C
  Medlem · 5 inlägg

  Crumboo

  Medlem
  Hej! Nej, det är det inte och det verkar råda lite delade meningar om vad som krävs. På vår handläggare förstod jag det som att det räckte att kunna visa att bygget blir färdigställt inom ”rimlig tid”, och eftersom vi fått startbesked med färdigställandeskydd och allt samt att bygget påbörjats så räckte det enligt honom. Men jag har hört att man tänker olika om detta.
   
  • Laddar…
 10. 20talshuset
  Medlem · 3 inlägg

  20talshuset

  Medlem
  Hej!
  Hur har det gått för dig med detta? Funderar på samma sak och har svårt att tyda reglerna.
   
 11. M
  Medlem · 2 535 inlägg
  Enligt lagen ska det finnas slutbesked på tillbyggnaden innan startbesked beviljas för attefallsåtgärden. Jag vet att flera kommuner (bl a min) ”slirar” lite på detta likt det exempel du anger. Hur det skulle hålla i en överklagan vet jag inte, tror inte att det har blivit prövat ännu. Släng iväg ett mail till Boverket vetja.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.