Byggahus.se

Bygglovsansökan som avviker fr detaljplan??

 1. C
  Medlem · 3 inlägg

  cege

  Medlem
  Bor i ett område som är under detaljplanering. Arbetet har delats in i olika faser. Vi tillhör fas 2 enl detaljplan (färdigställd men ej klubbad) MEN vi kommer att få tillgång till kommunalt VA (enbart p g a kommunens goda vilja) tillsammans med de som tillhör fas 1 (färdigställd och klubbad).

  Eft samtal m kommun får jag veta att bygglov ej beviljas förrän fas 2 är klubbad (förmodligen ca 2-3 år framåt) trots att jag får tillgång till komm VA nästa år och trots att vår ansökan inte kommer avvika fr föreslagen detaljplan (fas 2).

  Vi har idag fungerande VA och är endast intresserade av det kommunala VA p g a möjligheten till större boende.

  ???Känner någon till en liknande situationer där bygglov beviljats? Vem kan man anlita för att hjälpa oss argumentera med kommunen? Andra kreativa lösningar?

  Tacksam för all hjälp!!
   
 2. N
  Medlem · 162 inlägg

  Netaria

  Medlem

  Re: Bygglovsansökan som avviker fr detaljplan??

  Bara för att veta om jag kan ge råd. Får området bebyggas alls nu? Är det gammalt fritidshusområde? Naturområde? Kort sagt, lite bakgrund till orsaken till att bygglov inte beviljas. Ytterligare en fråga. Hur stort är fas 2? Hur många fastigheter berörs?
   
 3. C
  Medlem · 3 inlägg

  cege

  Medlem

  Re: Bygglovsansökan som avviker fr detaljplan??

  Området är ett gammalt fritidshusområde. Man beviljar idag bygglov i fas 1. Det är ca ett 100-tal fastigheter i fas 2 varav fyra får tillgång till VA samtidigt som fas 1. Det är dock bara vi som önskar bygga ut. Orsaken de angett till att neka oss bygglov är att vi tillhör fas 2 enl detaljplan och att den ännu inte är klubbad. Att det inte ligger någon överklagan på vår fastighet och att vi ämnar bygga enl detaljplan samt att vi får VA tillsammans med fas 1 verkar inte vara en "förmildrande omständighet". Har dock bara fått ett muntligt besked. Tänker lämna in en ansökan men vill då har ett helt artilleri med fakta och argument.
   
 4. A
  Medlem · 499 inlägg

  AAA

  Medlem

  Re: Bygglovsansökan som avviker fr detaljplan??

  Vi har också byggt i ett gammalt sommarstugeområde och när vi köpte tomten var detaljplanen, precis som din, "klar men inte klubbad". Så länge den inte är klubbad så kan den mha överklaganden mm ändras. Vår ändrades den sista månaden innan den klubbades igenom.

  Vi fick mera prickmark på tomten pga kommunen själva ville reservera mark för va/avloppsledningar så vi fick ändra planerna. Det är alltså inte bara överklaganden som kan stjälpa en detaljplan...

  Om kommunen ger dig tillstånd att bygga något som senare blir en avvikelse så kan dom åka på häftiga skadestånd. Skulle tro att dom inte tar den risken. Jag tror det bästa du kan göra är att försöka snabba på arbetet med detaljplanen, om det nu går.


  Berit
   
 5. N
  Medlem · 162 inlägg

  Netaria

  Medlem

  Re: Bygglovsansökan som avviker fr detaljplan??

  Jag är rädd för att jag kommer vara lika pessimisstisk. Vi har nu väntat i mer än fyra år på att få börja bygga. Låg i fas 1 av tre i gammalt fritidshusområde, men vår detaljplan överklagades ändå upp till miljödepartementet. När den nu vunnit laga kraft anser kommunen att vi måste vänta tills VA arbetet och vägarbetet passerat vår tomt innan vi får bygga. Det finns nu möjlighet för dispens om man går "femtielva bakvägar", men innan detaljplanen vunnit laga kraft var det tvärkört. Känns oerhört frusterande när villor dyker upp överallt, utom på vår tomt.

  Tycker ändå du ska försöka, vår kommun är känd för att vara grinig. Du kanske har mer tur.
   
 6. M
  Medlem · 4 inlägg

  masler

  Medlem

  Re: Bygglovsansökan som avviker fr detaljplan??

  Vi befinner oss i liknande situation i Nacka, Stockholm.
  Gammalt fritidsområde som håller på att detaljplaneras.
  Tiden går och ännu har inte kommunen presenterat något förslag.
  Har fått höra om en regel i Plan- och Bygglagen 8 kap 23§ enligt följande:
  Begärs tillstånd att expropriera den byggnad eller mark som en ansökan om lov avser eller påbörjas arbete för att anta, ändra eller upphäva detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan som berör byggnaden eller marken, får byggnadsnämnden besluta om anstånd med avgörandet om lov till dess att ärendet om expropriationstillståndet avgjorts eller planarbetet avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att ansökningen om lov kom in till byggnadsnämnden, skall dock ansökningen avgöras utan dröjsmål.

  M.a.o. kan man få sitt bygglov vilandes i 2 år och sedan måste kommunen bevilja lovet.

  Någon som har kommentar till detta??
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.