Byggahus.se

Byggloven för småhus har minskat något

  1. Redaktionen
    På konsumentens sida Nivå 9
    Sedan slutet av 2010 har antalet bygglov för småhus minskat med ca 6 procent. Enligt Boverket har nedgången i byggandet av småhus gällt främst mindre och medelstora kommuner.

    Du kan läsa artikeln här: Byggloven för småhus har minskat något