Byggahus.se

Bygglov. Vem står överst, kommunen eller boverket?

 1. R
  Medlem Nivå 1
  Ska montera solceller på mark, och på Boverkets hemsida kan man läsa att det aldrig är bygglovspliktigt.

  https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/andring/sol/

  "Fristående solenergianläggningar

  Till skillnad mot solfångare och solcellspaneler på byggnader är fristående solfångare och solcellspaneler aldrig bygglovspliktiga."

  På kommunen hemsida står det att läsa:

  "Placering på mark
  Solfångare och solceller som placeras på mark och inte är högre än 1,1 meter kräver inte bygglov."  Vem har rätt?
  Ska tilläggas att jag bor på landet, finns inga planbestämmelser här.
   
 2. T
  Medlem · Nivå 8
  Ja nu var dom tydliga i boverkets sida vem dom följer, förstår du vill bygga solfångare på mark?

  Då faller du in under naturvårdslagen också. sedan planbestämmelser, du får inte bygga hur högt du vill, osv. eller förändra landsskapsbilden om du tänkt göra det storskaligt.

  Ring och fråga din kommun och bygglovshandläggare vad som gäller hos dig, brukar vara enklast.
   
 3. R
  Medlem Nivå 1
  Storskaligt och storskaligt, 32 paneler, två rader x 14m framför huset, så estetiskt det går.
  Ska inte bygga speciellt högt heller, utan 1.4m.

  Verkar otroligt otydligt det här med solceller överlag, väldigt olika från kommun till kommun hur bestämmelserna ser ut, ingen verkar riktigt veta.
  Kommunen själva hänvisar ju till Boverket överallt, så därav min fråga om Boverket står över kommunen.
   
 4. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 19
  14 x 2 m är ju väldigt mycket solpaneler. Krävs väl en riktigt stor tomt för att de ska passa in.
   
  • Laddar…
 5. R
  Medlem Nivå 1
  Min tomt är 6500m2, så platsen är föga bekymmer, är inte det minsta rädd för att det kommer se lustigt ut, kommer följa huset, är en gammal mangårdsbyggnad, så det är redan kantigt.
  32 paneler är ju inte mycket, folk klämmer in 40-50st på sina tak.
   
 6. T
  Medlem · Nivå 8
  Kommunen tar första beslutet, kommuner har olika bestämmelser genom landet, allt från att man inte får måla huset i annan färg än rött och en grå ton i vissa stads delar, använda olika taklutningar och sådant även det begränsat, medans fritt i andra delar.
   
  • Laddar…
 7. Johan Gunverth
  Självbyggare · Nivå 16
  Ring Länsstyrelsen och fråga. Det är ju de som får frågan på sitt bord om det blir en tvist.
   
  • Laddar…
 8. Hep
  Garagebyggare Nivå 4
  Lågt räknat även med 40-50.
  https://www.apotea.se/solceller
   
  • Laddar…
 9. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 19
  Solpaneler på tak och solpaneler på mark ger ett helt annat intryck, och förstår att kommunen kan ha synpunkter.
   
 10. R
  Medlem Nivå 1
  Inom detaljplan förstår jag mycket väl att man har det. Jag bor på landet.
   
 11. T
  Medlem · Nivå 8
  Fast nu har man en massa bidrag fast man bor på landet, som att underhålla en gammal hölada , eller hålla uppe en åkermark, eller slå en myr så den inte växer igen, så ni är inte bortglömda även om ni bor på landet:)
   
 12. R
  Medlem Nivå 1
  Ställde frågan till Länstyrelsen och fick detta svar:

  Hej

  Länsstyrelsen bör/kan inte yttra sig i frågor som berör ärenden mellan enskilda och kommunen. Frågan kan i ett senare skeda komma till Länsstyrelsen för avgörande vid t.ex. överklagat föreläggande om bygglov och då kan inte Länsstyrelsen ha yttrat sig i ett tidigare skede.


  Du kan ställa en fråga till kommunen om vilket stöd kommunen anser sig ha i lagen för sin ståndpunkt.
   
 13. T
  Medlem · Nivå 8
  Yes! så rätt jag hade, kommunen i första hand, svar #6
   
 14. useless
  Självbyggare · Nivå 24
  Svaret på frågan i rubriken är: Ingen.
  Kommunen fattar beslut i plan- och byggärenden. Är man inte nöjd med kommunens beslut kan man överklaga till Länsstyrelsen, därefter till Mark- och miljödomstolen och slutligen Mark- och miljööverdomstolen.


  Är det oklart vilka regler som gäller eller hur dom ska tolkas kommer Boverket, Naturvårdsverket, etc att tillfrågas.
   
 15. T
  Medlem · Nivå 8
  Ja ska man börja vrida och vända på svaret , men första instans är kommun, deras talan och yttrande kommer ligga som grund hela vägen igenom länsstyrelsen,Mark,miljö,domstol.