Byggahus.se

Bygglov Strandskydd

 1. N
  Medlem · 5 inlägg

  Nils Munk Wirell

  Medlem
  Hej vi tittar på att köpa en jordbruksfastighet i Kungsbacka kommun. En del av fastigheten ligger inom strandskyddet. Är det någon som har koll på vad som gäller av bygglov på jordbruksfastighet. Vi skulle vilja bygga ett till bostadshus på tomten för att göra ett generationsboende. Vad ska man tänka på.
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 47 655 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Menar du att bygga inom det strandskyddade området?

  Allmänt så brukar det vara svårt att få bygga ett extra bostadshus på en tomt, men jag har för mig att just på jordbruksfastigheter finns det undantag. Dvs. om det bedrivs aktivt jordbruk.

  Inom starndskyddat område kan det vara svårt överhuvudtaget. Framförallt om bygget på något sätt direkt eller indirekt försvårar allmänhetens tillgång till stranden.
   
 3. N
  Medlem · 5 inlägg

  Nils Munk Wirell

  Medlem

  Strandskydd

  Nej det skulle handla om att bygga om ett existerande hus på fastigheten som i dag är inhängnad och därför i allt inte skulle begränsa allmänhetens tillgång till stranden på något sätt.
   
 4. mycke_nu
  Medlem · Gotland, Sudret · 12 284 inlägg

  mycke_nu

  Medlem
  Endast ekonomibyggnader som behövs för jordbrukets drift är undantagna från strandskyddet.

  Ligger marken inom det utvidgade strandskyddet (mer än 100 m från vattnet) kommer dock dessa gränser att revideras senast i år till följd av bestämmelser i den nya miljöbalken. I samband med denna revidering har man oftast undantagit tomtmark från det utvidgade skyddet, så där kan det finnas en öppning om det gäller nybyggnation.

  Bäst är att höra med kommunen eller Länssyrelsen om vad som gäller på den aktuella fastigheten, och om gränserna kommer att revideras.

  Att enbart bygga om ett befintligt bostadshus faller dock inte under strandskyddsbestämmelserna.

  15 § Inom ett strandskyddsområde får inte
  1. nya byggnader uppföras,
  2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
  3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
  4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).
   
  Redigerat 12 jun 2014 14:39
 5. mycke_nu
  Medlem · Gotland, Sudret · 12 284 inlägg

  mycke_nu

  Medlem
  Som tillägg till ovanstående skall dock nämnas att det kan finnas ytterligare bestämmlser.

  Här på Gotland tyckte LST att man ville gå längre, så man gjorde hela strandskyddsområdet till natrureservat. I bestämmelserna för detta naturreservat förbjöd man även förändringar av byggnaders yttre utseende, och därmed går det inte ens att måla om utan dispens..
   
 6. H
  Moderator · Stockholm · 47 655 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Om huset idag inte är ett bosatdshus, så finns det heller ingen, eller mindre hemfridzon runt huset. OM huset blir bostad så kan man hävda en hemfridzon på minst 10m radie, i många fall mer, runt huset. OM en sådan zon minskar allmänhetens möjlighet att komma till stranden, eller om strandområdet då minskar. Då skall det egentligen inte gå att få bygglov, men i praktiken kan det ofta gå ändå.
   
 7. A
  Medlem · Skåne · 683 inlägg

  aedwall

  Medlem

  Som av en händelse vet jag att det finns extra bestämmelser som luckrar upp strandskyddet i Halland :) Men det hjälper inte för det du verkar ha planerat!
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Capture.JPG
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.