Bygglov(sfrihet): Vad säger reglerna om solpaneler på friggebodar?

4k läst  15 svar

 1. A
  Medlem · Nivå 8
  Jag undrar om någon här kan hjälpa till att klargöra om det finns generella regler om det behövs bygglov för att installera solpaneler på en friggebod.

  Stockholm säger såhär:

  "Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Därför behöver de bygglov inom detaljplanelagt område. Solfångare på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov" (min markering)

  http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/a-o-lanksidor/Solceller-och-solfangare/

  Min kommun har inte någon generell text, och som jag förstår är handläggningstiden för bygglov rätt lång just nu, så det vore bra om man kunde hitta en skrivelse i t.ex. BBR eller PBL som kunde klargöra om det behövs lov eller inte. (Bygglov för solenergianläggningar är dock gratis i min kommun, men det tar ändock en massa tid och resurser att hantera, så jag slipper det helst)
   
 2. E
  Medlem · Nivå 16
  • Laddar…
 3. E
  Medlem · Nivå 16
  Slopat krav på bygglov för solcellspaneler (CU32) [​IMG]


  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om några ändringar i plan- och bygglagen. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

  Även fortsättningsvis krävs bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2018.
   
 4. A
  Medlem · Nivå 8
  Utmärkt! Tack för förtydligandet! Så antingen väntar man 6 veckor eller så hoppas man på att ingen klagar på en friggebodsmonterad panel i alla fall :)
   
 5. C
  Medlem Nivå 5
  Det finns idag inga begränsningar för att montera på solfångare på en bygglovsfri byggnad. Man får i princip montera på vad som helst på ett friggebodstak så länge man håller sig inom maxmåtten för friggeboden.

  Flera kommuner kräver idag inga bygglov för solfångare eller solpaneler som ligger utanpå själva takonstruktionen, dvs inte är inbyggt i ett tak. Man kan alltså ofta ersätta takpannor med solfångare utan att behöva bygglov eller bygganmälan. Den nya lagen gör att dessa regler kommer att gälla i hela landet och det krävs fortfarande bygglov för solfångare eller solpaneler som integreras i takkonstruktionen.
   
  • Laddar…
 6. W
  Medlem Nivå 1
  I en annan tråd bad en forummedlem om råd för att bygga ett cykelförråd i tomtgräns mot grannens vilja. Skulle hen kunna placera solfångare på stolpar bygglovsfritt och därmed få ett tak över sina cyklar? Ju högre stolpar desto bättre ljusupptag, och vips blir det full ståhöjd under som en positiv sidoeffekt.

  Behöver solfångarna kopplas in för att passera som solfångare, eller kan ett byggprojekt pågå för evigt förutsatt att allt är fastskruvat och säkert för omgivningen?
   
  • Laddar…
 7. R
  Medlem · Nivå 6
  Skärmtak får byggas max 15 kvm lovfritt under vissa förutsättningar. Man kommer inte undan problemet bara föe att det är solceller (ännu). Det känns långt in i framtiden innan komnunerna släpper planmonopolet och låter solceller dyka upp överallt.

  Om det är gjort av TRP plåt , solcellspaneler, spont eller papp kan nog kvitta. Det är skärmtaksfunktionen som räknas.

  Däremot har man vissa krav på elinstallationen, kablar mm måste vara skyddat. Det gäller även DC sidan!

  Men principiellt är det en god idee, och med en "grön" handläggare kanske man får + poäng vilket underlättar? Om det är så att set är ngn form av lov inblandat.
   
 8. C
  Medlem Nivå 5
  Skärmtak under ståhöjd räknas inte som skärmtak dvs det är skillnad på vad som räknas som skärmtak eller ej. Många kommuner har lokala regler så man bör alltid kolla vad som står i reglerna för den kommun man bor i.
   
 9. P
  Medlem · Nivå 11
  Fortfarande gäller reglerna om hur högt man får bygga på tomten (exempelvis en altan, eller ett cykelskjul). I min kommun så är den höjden 180cm, det vanligaste är 150cm, rätt många kommuner har också 120cm.
   
 10. C
  Medlem Nivå 5
  Jo, men ett skärmtak är en sak, ett cykelskjul något helt annat. Lekstugor, vedbodar och cykelskjul som inte förankras fast i marken och som är under ståhöjd räknas i regel inte som någon byggnad alls och omfattas därför inte av några regler avseende byggnader eller bygghöjd (under ståhöjd). Likadant är det med växthus där ett växthus som är högre än ståhöjd (ofta räknas 180 cm utvändig höjd) kan kräva bygglov/går in under friggebodsreglerna) men att ett fristående växthus som är 170 cm högt kan vara helt fritt från regler och begränsningar.
   
 11. P
  Medlem · Nivå 11
  Ett skärmtak måste sitta ihop med huset...
   
 12. P
  Medlem · Nivå 11
  Om det inte går under reglerna rörande höjd på altan.
   
 13. R
  Medlem · Nivå 6
  Får även sitta på komplementbyggnad.

  Men om höjden är begränsad, så det inte omfatta av lov (varifrån det nu kommer PBL har inget sådant undantag) kan man bygga nära ex en gata, allmän mark osv eller är det med STB goda minne bara?
   
 14. R
  Medlem · Nivå 6
  Man vill gärna inte använda solcellspaneler som altangolv, dessutom lutar de vanligen, minst 5 grader :)
  Finns väl ngt om användsningsområde i PBL och de bedömningar som finns, därför inte hus på hjul slipper bygglov ... :)

  Men tanken är god
   
 15. P
  Medlem · Nivå 11
  Bra fråga, i min kommun kan man bygga altan ända fram till tomtgräns i detaljplanerat område. Skärmtak? Det har jag ingen aning om...
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: