Byggahus.se

Bygglov med felaktig handläggning

 1. C
  Medlem · 83 inlägg

  christi

  Medlem
  Har fått bygglov och börjat bygga. Vi håller oss presic till bygglovet. En ny granne flyttar in i grannhuset cirka en 1 månad efter påbörjat bygge. Efter två veckor överlagar han hela husbygget. Det visar sig då att en del av huset (3 kvm) hamnat närmare än 4,5 m från tomtgränsen till denna granne (vilket han själv kunnat konstatera när han varit ute och smygmätt), hela 80 cm drog vi över (allså dessa 3 kvm ligger på avståndet 3.70 från grannen men borde ligga på 4,5). Problemet eller fördelen är att bygglovet säger detsamma. Ingen har upptäckt detta lilla avsteg från detaljplanen. Nackdelen är att man då inte heller har gått ut med grannehörande vilket skall göras vid avsteg. Grannen träffade mitt i prick och vad kan hända med vårt hus. Bygget har kommit en bra bit på väg så några ändringar kan vi inte göra.
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 43 705 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Bygglov med felaktig handläggning

  Vem ägde granntomten när bygglovet beviljades?

  Mitt förslag: Plantera en en riktigt snabbväxande häck med Tuja eller liknande i gränsen. Så slipper ni se varandra.

  Smärre avvikelse från detaljplanen kan ju gå igenom även om grannen protesterar
   
 3. J
  Medlem · 395 inlägg

  jimata

  Medlem

  Re: Bygglov med felaktig handläggning

  Eftersom handläggningen var felaktig så kommer länsstyrelsen att upphäva bygglovet med den hänvisningen. Det betyder att hela bygglovet får göras om och då inkludera grannemedgivande. Sedan får grannen överklaga bygglovet som då kommer att prövas i sakfrågan.

  Har ni tur så prövar länsstyrelsen sakfrågan på en gång men det är inte troligt.

  Beroende på vilka argument som grannen sedan har kommer bygglovet prövas av länsstyrelsen. Det krävs starka grunder för grannen att få rätt. Får han rätt kan ni överklaga till länsrätten.

  Tråkig soppa ni hamnat i :( Hoppas det löser sig!
   
 4. C
  Medlem · 83 inlägg

  christi

  Medlem

  Re: Bygglov med felaktig handläggning

  En tidigare granne ägde båda tomterna. Bygglovet gick igenom innan den nya grannen betalat slutpenning. En häck har vi redan tänkt på men just nu är det lite svårt att prata med grannen. Han är inne på att "rätt skall vara rätt", vilket är lite lustigt med tanke på att han själv har ett garaget byggt mycket nära våra tomtgräns. Problemet är att hela vårt hus och grannens garage ligger tätt. En häck hade löst allt men om rätt skall var rätt (enligt somligas sätt att se på det) så kanske hans överklagan kan gå hans väg.
   
 5. H
  Moderator · Stockholm · 43 705 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Bygglov med felaktig handläggning

  Om han inte var lagfaren ägare till huset vid tillfället när ni fick bygglov, så är det ju inte honom dom skulle ha hört.

  Däremot så kanske det är ett handläggningsfel om den tidigare ägaren inte hördes.
   
 6. C
  Medlem · 83 inlägg

  christi

  Medlem

  Re: Bygglov med felaktig handläggning

  Det är det som är problemet. Vad händer eftersom det är felaktigt handlagt och han nu kommer att överklaga nästa runda. Vi har ju redan liksom byggt förbi den delen på huset?
   
 7. C
  Medlem · 83 inlägg

  christi

  Medlem

  Re: Bygglov med felaktig handläggning

  Tänkte bara uppdatera er lite. Stadsbyggnadkontoret var i kontakt med oss och efterhörde hur långt vi hade kommit i bygget. Turligt nog hade vi kommit för långt och de förstod att vi inte kunde göra några förändringar. Grannen blir informerad om att vi hade bygglov för vårt hus men då ett fel begåtts i handläggningen hade de ändå rätt att överklaga till länsstyrelsen. Självklart gör de det! Motiveringen är att vi bygger för nära tomtgräns i söderläge - som att om de 3 kvm togs bort skulle förbättra deras solläge? Huset är 17 meter långt varav 12 meter är 7,5 m högt. LÄnsstyrelsen var i alla fall schysta. Jag ringde dem och talade om att jag var på semester och skulle vara svår att få tag i om de önskade ett yttrande. De bad mig återkomma efter en vecka då de precis fått in ärendet.

  De återkom dagen därpå och meddelade att de avvisar överklagandet. Jipee!!!!! Grannen var inte behörigt - köpte huset cirka 2 månader efter att bygglovet givits. Det kändes skönt. Nu kan man förhoppningsvis sluta bry sig om dem. Men sedan kom kopia av länsstyrelsens beslut till oss och då stod det att de kan överlaga länsstyrelsens beslut också? Var hamnar man då? Kommer detta att ta slut.
   
 8. G
  Medlem · 174 inlägg

  grodis

  Medlem

  Re: Bygglov med felaktig handläggning

  Länsstyrelsens beslut överklagas till länsrätten, som i sin tur överklagas till kammarrätten.
   
 9. H
  Moderator · Stockholm · 43 705 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Bygglov med felaktig handläggning

  Som jag har förstått det så är inte grannhörandet i sig själv en juridiskt obligatorisk handling. Utan det är ett sätt för byggnadsnämnden att bilda sig en uppfattning om huruvida det beslut de tänker fatta riskerar att bli överklagat.

  Det finns ju fall där grannar som bifallit ett bygge före beslutet, överklagat senare och fått rätt. men såvit jag förstår så kan en fastighetsägare övcerklaga inom 3 veckor efter att han fått reda på att ett beslut om bygglov finns. Om den ursprunlige ägaren till tomten känt till att bygglov beviljats, och sedan inte överklagat inom 3 veckor så borde den nya ägaren inte heller kunna överklaga. Att sedan huset står för nära borde inte ha med saken att göra så länge det framgår av bygglovet att det står för nära. Har han inte opponerat sig inom 3 veckor så har han godkänt det. Eller har jag fel?
   
 10. B
  Medlem · 58 inlägg

  byggnissa

  Medlem

  Re: Bygglov med felaktig handläggning


  DU har helt fel ;)

  Först så står det i PBL 8 kap. 22 § att kända sakägare skall få yttra sig om åtgärden innebär en avvikelse från detaljplan(i detta fallet placerat närmare tomtgräns än 4,5m).

  Om ett bygglovsbeslut går någon emot, så har man tre veckor på sig att överklaga beslutet. Däremot kan du som granne alltid överklaga ett bygglov, finns ingen gräns på tre veckor, men efter 10 år så är ärendet så att säga "preskriberat". Ett bygglov vinner aldrig laga kraft(för att ett bygglov skall vinna laga kraft krävs det att alla sakägare skriftligt underrättas(med tex rekommenderat brev, så man kan bevisa att motparten tagit del av handlingarna) samt att man bifogar en redogörelse hur man överklagar).
   
 11. Faidros
  Medlem · 1 499 inlägg

  Faidros

  Medlem

  Re: Bygglov med felaktig handläggning

  Här står om ett annat fall med felaktigt handläggande. En tjänsteman i Västerbotten missade att höra grannarnas åsikt:

  "– Gör man avvikelser från detaljplanen, mindre avvikelser, då ska grannarna höras. Grannarna har dock inget veto, men man har rätt att framföra sina synpunkter, säger Anna Stenmark på Länsstyrelsens förvaltningsavdelning som handlägger ärendet."

  http://www.folkbladet.nu/index.asp?vf=1&x=25044
   
 12. Faidros
  Medlem · 1 499 inlägg

  Faidros

  Medlem
 13. H
  Moderator · Stockholm · 43 705 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Bygglov med felaktig handläggning

  Här låter det ju som att det stora felet var att man hade överskridit detaljplanen kraftigt. Att bygga 50% mer än godkänt jämföt med att 3kvm av ett hus ligger 80cm för nära en granne är ju 2 väldigt olika typer av avvikelse.
   
 14. B
  Medlem · 58 inlägg

  byggnissa

  Medlem

  Re: Bygglov med felaktig handläggning

  Granne måste alltid höras oavsett hur liten avvikelsen är.
   
 15. C
  Medlem · 83 inlägg

  christi

  Medlem

  Re: Bygglov med felaktig handläggning

  Men Länsstyrelsens beslut måste väl betyda att den nu aktuella grannen inte kommer så långt med sin överklagan, eller? Hur ofta ändrar överinstanser länsstyrelsens beslut om att någon inte är behörig. Länsstyrelsen hänvisade i sitt beslut till en regeringsrättsdom där man tydliggjort vilka som är behöriga att överklaga.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.