Byggahus.se

Bygglov intill fornlämning (gravröse)

 1. B
  Medlem · 4 inlägg

  baraka

  Medlem
  Nån som vet vad det är för lagstiftning som gäller kring att få bygglov i närhet till en fornlämning (gravröse). Hur nära får man bygga? Vad finns det för begränsningar när det kommer till att förändra tomtens utseende (runt omkring röset)? I det här fallet gäller det bygglov för utbyggnad, eftersom det redan står en fastighet (som vi är spekulanter på) på tomten (tio meter från röset).
   
 2. yonna
  Medlem · Österlen · 7 039 inlägg

  yonna

  Medlem

  Re: Bygglov intill fornlämning (gravröse)

  Ring länsstyrelsen och kolla. De kan ge dig snabbt besked - åtminstone kan de indikera om problem kan uppstå eftersom de förmodligen har uppgifter om röset. Det finns begränsningar när det gäller förändring av marken runt röset.
   
 3. B
  Medlem · 4 inlägg

  baraka

  Medlem

  Re: Bygglov intill fornlämning (gravröse)

  Tack. Jo, det är ju en lösning, men jag tänkte det kanske finns nån på forumet som känner till den lagstiftningen kring just detta, eller menar du att det alltid är från fall till fall?
   
 4. B
  Medlem · 5 831 inlägg

  Re: Bygglov intill fornlämning (gravröse)

  Själva lagen har du här -
  http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19880950.HTM

  Varje fornminne är inskrivet i ett fornminnesregister. Där finns alla kända exakta data registrerade. Det ska exempelvis framgå hur stort området är -
  http://www.kulturarv.se/fornminnesregistret/fornminnesregistret.asp

  Den som upptäcker ett nytt kulturminne är skyldig att anmäla detta. Sker upptäckten i samband med exempelvis grundgrävning riskerar du tvingas betala arkeologisk undersökning innan du får fortsätta.

  Ägarens fastighetsanvändning begränsas starkt av ett känd kulturminne. Detta är förstås en nackdel. Kanske det känns som en fördel att kulturminnet kanske också berör grannarna, så att du slipper få andra hus alldeles inpå ditt eget.
   
 5. B
  Medlem · 4 inlägg

  baraka

  Medlem

  Re: Bygglov intill fornlämning (gravröse)

  Tack för det. Lagen säger dock inte vad det är för avstånd eller dylikt som gäller vid byggnationer i närheten av fornminnet och fornminnesregistret kommer man inte åt utan lösenord. Det jag efterfrågar är ett mer konkret svar, typ någon som säger (och vet): Man får bygga fritt som man vill och har bygglov så länge det inte påverkar fornminnet, dock närmast 10 meter ifrån. Men det kanske alltid prövas individuellt. Nån som har egen erfarenhet av fornminne på tomten möjligen?
   
 6. M
  Medlem · 694 inlägg

  Mjölnaren

  Medlem

  Re: Bygglov intill fornlämning (gravröse)

  Jag har en "bronsåldersgrav" ca. 10 meter från huset. Det behövdes ett godkännande från Länsatikvarien innan jag fick sätta kofoten i huset och började fixa till. Graven låg redan inne på tomten och då är det tydligen "lättare" att få göra det man tänkt. Ligger den i anslutning till men utanför gränsen kan det tydligen bli bökigare. (Konstigt men så funkar det tydligen) Har hört olika bedömningar från fall till fall i vår närhet. Hur som här kan man ta reda på vad det är för typ av lämning man har i närheten:
  http://www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/search.html
  Bara resan med Goggle Earths kartprogram är värt ett besök och vipps så landarman utanför stugknuten på sitt eget hus :)
   
 7. B
  Medlem · 4 inlägg

  baraka

  Medlem

  Re: Bygglov intill fornlämning (gravröse)

  Tack Mjölnarn, det var precis det här jag letade efter! Jag hittade röset i sökmotorn och kan notera att det är klassat som fornlämning enligt lagtexten, vilket gör gällande vissa restriktioner kring utbyggnationer om jag förstått saken rätt. Jag hoppas det är till vår fördel när vi nu ska buda om huset, eftersom många vill bygga om det och kanske blir avskräckta.
   
 8. M
  Medlem · 694 inlägg

  Mjölnaren

  Medlem

  Re: Bygglov intill fornlämning (gravröse)

  'Vasse' god ::)
  Står det "Fornlämning" så är det just det som det klassas som men det finns även varianter så som "Fornlämningsliknande lämning", "Trolig fornlämning" m.fl. och då är även expertisen vacklande i sin bedömning.
  I en grannby nekades tillbyggnadslov på grund av en fornlämning som var registrerad som grav. Ägaren till fastigheten "fann" dock ett foto från ca. 1920 och kunde där av påvisa att det var en gammal grund från det hus som fanns på fotot. Där efter var det bara att bygga. Så kan det bli ibland :) ::)
   
 9. B
  Medlem · 5 831 inlägg

  Re: Bygglov intill fornlämning (gravröse)

  Beviljat bygglov är ingen garanti för att man kan bygga utan vidare.

  För att anknyta till Mjölnarens exempel:  Om grävskopan stöter på okända lämningar under den kända 1920-talsgrunden är byggherren skyldig att omdelbart stoppa grävningen, och anmäla fyndet till ansvarig myndighet.

  Jag har själv projekterat byggen i en miljö som är översållad av "agrara" och "industriella" minnesmärken.  Innan jag gett startsignal till markgubbarna har jag alltid begärt skriftligt från bygglovsenheten att "åtgärden är ej bygglovspliktig".  Detta enbart tänkt som standardsvar för att avleda uppmärksamheten från snokande allmänhet.  Fult men effektivt.

  Det hela påminner egentligen om att gräva av en elledning. Med den skillnaden att grannarna inte blir lika irriterade.
   
 10. S
  Medlem · Värmland · 776 inlägg

  Sara_B

  Medlem

  Re: Bygglov intill fornlämning (gravröse)

  Lagskyddet gäller fornlämningen, vilket inkluderar både själva röset och en zon runt röset som kallas fornlämningsområde. Hur stort detta fornlämningaområde är bestäms av Länsstyrelsen i varje enskilt fall, så du kan alltså inte ta reda på detta på egen hand. Länstyrelsen måste fatta ett beslut. Däremot kan du gott räkna med att fornlämningsområdet runt ett gravröse är bra mycket större än 10 m!

  Dämed inte sagt att det är helkört att få tillstånd till att göra något inom denna zon, men du behöver som sagt tillstånd, till alla former av ingrepp och förändringar av fornlämningsområdet. Detta ska du absolut se till att alla spekulanter känner till, för det kan vara en mkt begränsande faktor för den nye ägaren, som rimligtvis borde påverka priset!
   
 11. S
  Medlem · Värmland · 776 inlägg

  Sara_B

  Medlem

  Re: Bygglov intill fornlämning (gravröse)

  Förresten; skilj också noga på bygglov och tillstånd enligt lagen om kulturminnen m.m. Det sistnämnda är ett besult som Länsstyrelsen fattar. Rent teoretiskt kan du få det ena, men inte det andra (även om det inte längre borde vara möjligt) och då kan du ändå inte göra något.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.