Byggahus.se

Bygglov för uppfart till tomt samt parkering?

 1. Music Man
  Medlem Nivå 10
  Hej
  Det är så att vi bor i ett hus som ligger runt 3 meter ovanför väg.
  Vi har endast en brant trappa och vår lilla dotter har halkat en hel del samt svårt när man är sjuk att ta sig ner.

  Vi planerar ett tillbygga av huset och har bestämt att göra en uppfart för att även underlätta för grävare m.m. under bygget.

  Vi har precis lämnat in bygglovet och det kommer att ta en månad och vi tänkte sätta igång med detta markarbete som är helt fristående från tillbygget ganska omgående.

  Behövs det bygglov för detta?
  Vi bor i Ale kommun
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  hus utsida.jpg


  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  hus 2.jpg


  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  markarbete Skårdal 4-59.jpg
   
 2. A
  Medlem Nivå 6
  Enklast är väl att kolla med din kommun, du kommer nog få svar både ja och nej här men det är ju ändå upp till kommunen att bestämma det hela.

  Skulle inte lita helt på ett forum i det här fallet.
   
 3. H
  Moderator · Nivå 25
  Om du ändrar höjd på någon del av tomten mer än 50 cm. Så krävs bygglov (marklov). Höjden varierar lite mellan olika kommuner.
   
 4. J
  Medlem Nivå 5
  Om du ska bygga nya murar på behöver du bygglov för dem. Kolla också på detaljplanen så att det inte råder utfartsförbud.
   
 5. O
  Bannad · Nivå 15
  Bra idé med detaljplanen!
  Jag tänkte precis föreslå det... Det kan vara prickmark då vet jag inte vad som gäller faktiskt
   
 6. N
  Medlem Nivå 3
  Prickmark spelar ingen roll, det hindrar inte utfart eller parkering. Däremot kan det som någon skrev finnas utfartsförbud i detaljplanen som hindrar dig att anlägga utfart där.

  Och som någon också skrev kräver i regel kommunen marklov om markens höjd ska ändras mer än ett visst antal cm.
   
 7. Music Man
  Medlem Nivå 10
 8. haavard
  Medlem Nivå 11
  Det kan mycket väl vara förbjudet med parkering på prickmark.
   
 9. Music Man
  Medlem Nivå 10
  Fast grannen till höger har ju garage på prickmark.
   
 10. P-plats
  Medlem · Nivå 15
  Kollade på www.ale.se men hittade inget direkt om infarter men det krävs ju marklov om man ändrar höjden tomten med +/- 50cm.
  Sen tror jag dom har åsikter om in- och utfarter till vägarna så ni bör nog prata med dom innan ni börjar schakta.

  Bor själv i samma kommun och har haft kontakt med dom om parkeringar m.m. och dom har varit mycket tillmötesgående.
   
 11. N
  Medlem Nivå 3
  Enbart prickmark hindrar dig inte att parkera din bil där.

  Däremot kan det ju finnas egenskapsbestämmelser som hindrar parkering där det också finns prickmark. Men då är det ju dessa, och inte prickmarken, som hindrar parkering.
   
 12. N
  Medlem Nivå 3
  Finns utfartsförbud utmed fastighetsgränsen är det markerat på detaljplanen. När det finns brukar det vara vid korsningar eller där det av trafiksäkerhetsskäl är olämpligt med utfart.

  Hur de ser ut syns i legenden på situationsplanen som postades och där kan man också se att det inte finns något utfartsförbud utmed aktuell fgh.
   
 13. haavard
  Medlem Nivå 11
  Den vanliga betydningen av prickmark är att "marken inte får bebyggas".

  Bebygga: Att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk. (Pbl 1 kap. 4§)
  Byggnadsverk: En byggnad eller annan anläggning. (Pbl 1 kap. 4§)
  Anläggning: Parkeringsplatser utomhus. (Pbf 6 kap. 1§ 8)

  I vissa (jag tror det är mest nyare) planer kan det stå att "byggnader inte får uppföras". Då är parkering däremot ok.
   
 14. N
  Medlem Nivå 3
  Efterföljande 2 § 3.

  2 § Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
  3. en parkeringsplats som avses i 1 § 8, om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov.

  Detta gäller ju dock oavsett prickmark eller ej.

  Vad gäller formulering av prickmarksbestämmelse var de allmänna råden i ÄPBL "marken får ej bebyggas", i PBL "byggnad får ej uppföras" och i nya lydelsen fårn 1 jan "marken får ej förses med byggnad". Det är roligt nästan jämt :p
   
 15. R
  Medlem · Nivå 9
  Men, kommer inte TS parkering att ligga innanför prickmarken?
  Dra infartsväg över prickarna måste väl vara ok, annars skulle många fastigheter ha problem.

  Däremot måste det, som sagts ovan, väl till ett marklov för att ordna saken i den slänt som syns på bilden.