Bygglov för gigantiskt projekt?

86k läst  348 svar

 1. Snigla
  Allvetare Nivå 23
  Just nu är jag visserligen lite trött.. men jag vet nog inte riktigt vilket domslut du hittat, som jag missat :)

  "Det finns inga exakta mått för när en altan kräver bygglov, varken när det gäller storlek eller höjd över marken. Enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen är det visuella intrycket och altanens höjd över markytan avgörande. I det fallet bedömde domstolen att en altan med en höjd på som mest 1,7 meter ovanför markytan krävde bygglov, eftersom den var en tillbyggnad.

  Om altanen inte anses vara en tillbyggnad eller nybyggnad behövs inget bygglov. Altanen får då byggas var som helst på tomten under förutsättning att den följer den detaljplan som gäller för området. En sådan altan kan byggas ända fram till tomtgränsen utan grannens medgivande.
  "

  Det röda, var det jag hittade som var nått domslut - och det är ju inge problem, för altangolvet är ju inte "problemet".
  Det här var det jag bara vidarebefordrade från sidan.. (nedan)


  "För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Det är också tillåtet att över sådana uteplatser bygga skärmtak. Skärmtaket får, tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak på tomten, inte vara större än 15,0 kvadratmeter..."

  Inget att anmärka på, förutom om de nu vill ha skärmtak då..

  "Övriga murar och plank kräver bygglov. Men om din fastighet ligger utanför detaljplan behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadshus."

  Ser inget problem här heller, för ts verkade ju bo i detaljplanerat område.

  "Om den skyddade uteplatsen, skärmtaket, planket eller muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt."

  Men det där då? De presenterar fyra helt skilda alternativ som kräver medgivande av grannar? så tar vi bort den skyddade uteplatsen finns fortfarande tre alternativ som kräver medgivanden från grannen..

  Du säger ju själv att det är altan med plank? och det står ju klart och tydligen att det krävs medgivande där om det ligger närmare gränsen än 4.5 m?

  Blev lite (mer) förvirrad nu än jag brukar ..
  Så du får hemskt gärna förklara det för mig..
   
  • Laddar…
 2. PierreG
  Inredare Nivå 1
  Här är ett rättsfall som eventuellt kan vara aktuellt (kanske lite långsökt), trots att det "nästan" är 50% genomskinlighet (finns bilder i domen):

  "Konstruktionen har en höjd som klart överstiger ett sedvanligt staket. För bygglovsplikt krävs dock att konstruktionen bedöms vara ett plank. Mark- och miljööverdomstolen har vid synen konstaterat att konstruktionen med sin längd och höjd gör ett dominerande intryck i miljön. Den omständigheten att det finns en viss genomsiktlighet i konstruktionen kan i detta fall inte vara avgörande vid bedömningen. Mark- och miljööverdomstolen finner vid en sammantagen bedömning att konstruktionen ska anses vara ett bygglovspliktigt plank enligt 6 kap. 1 § 7 PBF."
  http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/P 3438-14.pdf

  Som kuriosa är det många kommuner som anger 50% "luft" i sina policies för bygglovsfria spaljeer, dock är det korrekta begreppet "genomskinlighet", skillnaden bör vara att glasräcken är ok så länge de inte ger ett dominant intryck. Lokala regler som kommuner har är också helt irrelevanta juridiskt:

  "Kommunens riktlinjer avseende murar och plank utgör endast riktlinjer. Riktlinjerna har ingen bindande verkan mot enskilda och kan inte ensamt åberopas som grund för avslag på en ansökan om bygglov"
  http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Svea HR P 699-17 Dom 2017-06-22.pdf.1.pdf

  Det är ofta värt att överklaga (om man struntar i grannsämjan), Länsstyrelsen är bara en tjänstemannainstans som går på Boverkets instruktioner och gamla domar likt en ingenjör som läser en ritning, det är MMD och MÖD som är relevanta.
   
  Redigerat 9 maj 23:30
 3. PierreG
  Inredare Nivå 1
  Det stämmer dock inte, MÖD brukar göra en "sammantagen bedömning" (se rättsfall jag hänvisar till i inlägget ovan. Även om motparten "J O" skruvat bort två reglar så att det blev mer än 50% genomskinlighet så hade MÖD förmodligen landat i samma bedömning.

  Så att trycka upp bygglovsbefriade åtgärder över hela tomten skulle förmodligen bedömas som ett dominerande inslag och därmed bli bygglovspliktigt.
   
  • Laddar…
 4. P
  Medlem Nivå 3
  Precis min tanke också (y)
   
 5. MB77
  Medlem Nivå 11
  Har du frågat grannen hur det ska bli?
   
  • Laddar…
 6. Appendix
  Husägare · Nivå 7
  Hehe. Du menar att du tror att Poolvillan är inne på att prata eller ha en dialog med någon. Hen är bara här för att få medhåll för exakt det hen tycker och varken mer eller mindre.

  Jag tycker att bristen på översiktsbilder, hur den egna tomten är bebyggd och området som helhet visar på att hen bara är ännu en av de som bara söker internetlikes/sympati. Lite som hästhusrättshaveristläkaren.
   
 7. P
  Medlem Nivå 3
  Tror TS förstorar upp detta en aning - Gör en anmälan OM det kommer upp något Bygglovs pliktigt.. Annars kommer du inte störa dig på ett SPABAD. ett dyligt bad används med fördel när det är kallt ute - och då kommer du inte ligga vid din pool eller sitta på din uteplats. Bästa perioden för spabad är under +10 grader. gärna snö och minusgrader klar himmel.. och då vill nog inte grannen att TS skall sitta ifrån sitt kök och titta ner i badet... och ett staket gränsfall plank på 2m är ingetom man gämför med 5 M höga gröna buskar om några år..
   
 8. SKJB021
  Trädgårdsfixare · Nivå 7
  Vad hinner bli klart först, grannens gigantiska bygge eller förbifart stockholm. Det blir ett tight race!
   
  • Laddar…
 9. P
  Medlem Nivå 3
  @Poolvillan - satt i bilen och funderade tidigae idag, Om jag var din granne och såg denna tråd så skulle jag börja fundera på vad får jag göra enligt reglerna.....

  Eftersom olika bygglovsbefriade åtgärder inte får "staplas" på varandra måste han var kreativ.
  1: inte höja hela marken 50 cm utan bara till högsta punkt kanske kan bli 30cm? det borde inte gå att klaga på...
  2: Bygga altan på max höjd 1,2 m (i många kommuner)
  3: Lämpligt staket ca 1,2m
  4: enklare blomlåda med 30 cm spalje och en grön tät växt..

  30+120+120+30 = 300 så utan att bryta mot reglerna kan han bygga ca 3m.
   
 10. F
  Medlem · Nivå 12
  Då kan grannen ta bort varannan ribba och plötsligt är det ett bygglosbefriat staket men du kommer att störa dig lika mycket på det ändå.
   
 11. T
  Medlem · Nivå 8
 12. J
  Medlem Nivå 3
  Det är väll 4,5 meter från tomtgräns utan grannes medgivande / lov
  Däremot så får du väll göra altan så stor du vill på tomten utan bygglov (innanför 4,5 meter)
  Dock inte hur hög som helst

  Sen är det väll en annan sak när det gäller tak över altan
  Tror det är 12kvm utan lov
  Men det finns inget som säger hur många tak du får ha på en altan
  2 tak i till varandra kan betyda 24kvm .... om dom inte är sammanbyggda
   
 13. H
  Moderator · Nivå 25
  Nej, som det är avhandlat i tråden. Du får bygga altan hur nära gränsen du vill. Däremot inte skärmtak eller plank.

  Du får bygga 15 kvm skärmtak i anslutning till huvudbyggnaden, och mer än 4,5 m från gränsen, men totalt 15 kvm, Sedan kan man nog iofs gå på Attefallsreglerna och bygga ytterligare 25 kvm tak som en attefallsbyggnad, men då inte nära gränsen.
   
 14. P
  Medlem Nivå 3
  Hur ser ett skärmtak ut exakt tror de kommer ha med ribbor alltså halvt genomskinligt /lägga tyg är de ok ?
   
 15. P
  Medlem Nivå 3
  alltså de kommer använda spabadet som en pool:crysmile: vi har också jacuzzi men den använder vi ej sommartid då vi badar i poolen men de kommer de göra
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: