Byggahus.se

Bygglov för garage när detaljplanen säger nej

 1. D
  Medlem Nivå 1
  Hej,

  Bor i ett villaområde söder om Stockholm där detaljplanen från 1940 säger att garage endast får finnas i huvudbyggnaden. Har pratat med bygglovsenheten på kommunen som i princip säger att min enda möjlighet är att bygga ett attefallsgarage.

  Tomten är på 1900 kvadrat så det finns bra med plats för ett större garage. Flera av mina grannar har fått bygglov för större garage men det var för kanske 10 år sen.

  Frågan är hur man kan få reda på om jag får ett bygglov utan att lägga ut alltför mycket på att skapa ritningar och underlag? Vill ha ett putsat garage på minst 50 kvadrat så kan ju inte använda ritningar från någon av leverantörerna av garagebyggsatser i trä.

  Alla tips mottages tacksamt :)

  //Dan
   
 2. V
  Medlem · Nivå 9
  Börja med att begära ut byggloven från grannarna och se bygglovsenhetens beslut om att bevilja bygglov som strider mot planen. Finns det tex bedömning att planen är gammal och att syftet med begränsningen om hur garaget får uppföras inte längre anses fylla syfte e.d. Då finns nog en god chans att du också med samma motivering kan få bygglov. Troligen går detta då till nämnd för beslut så inget är säkert men kanske värt att chansa.
   
  • Laddar…
 3. A
  Medlem · Nivå 8
  Lägg inte ner tid på det, kommunen får INTE göra så stora avsteg från detaljplanen.

  Risken är att om du skulle få bygglov och någon överklagar det inom 10 år så får du riva det (och kommunen åker på skadestånd till dig för du följde bara bygglovet). Ingen kommun tar den risken längre, har hänt för många gånger.
   
  • Laddar…
 4. B
  Allvetare · Nivå 14
  Funkar knappast om de andra garagen är så gamla att de inte beviljats enligt den senaste plan- och bygglagen. Kommunen får inte bevilja så stora avvikelser längre, även om andra fått bygga så för länge sen.
   
  • Laddar…
 5. F
  Medlem Nivå 1
  Gör en gång mellan hus och garage så sitter de ihop.
   
 6. I
  Nybyggare Nivå 4
  Går det att söka bygglov för en ateljé på 50 kvadratmeter istället där du har en stor rullport för att kunna få in dina konstverk genom? Om du sedan använder ateljén för att ställa in dina bilar i kan väl knappast vara förbjudet. Många bilar är dessutom konstverk i sig själva om man som jag är biltokig..
   
 7. V
  Medlem · Nivå 9
  Håller med om att det finns risk för avslag, dock går det att åberopa likabehandlingsprincipen och hoppas att texa nämnd släpper igenom ärendet. Görs grannhöran etc då vinner lovet laga kraft.

  TS får givetvis bedöma själv om det är värt att pröva detta trots stor risk för avslag.
   
  • Laddar…
 8. mexitegel
  Allvetare · Nivå 23
  Har en, till viss del, liknande situation och vill bygga garage. Funderar lite på hur stor betydelse det har att detaljplanens genomförandetid sedan länge gått ut. Via andra projekt jag är inblandad i så menar bygglovshandläggarna att möjligheten till avsteg från detaljplanen är större än om det är inom tiden. Vad det innebär i praktiken har jag dock inte lyckats få klarhet i ännu. Men det kan ju vara ytterligare argument.
   
 9. A
  Medlem · Nivå 8
  Problemet är att det inte spelar någon roll om bygglovet har vunnit laga kraft om någon överklagar det inom 10 år och högre instans anser att avvikelsen är för stor mot detaljplanen. Då får man riva...
   
  • Laddar…
 10. Jiji
  Medlem · Nivå 8
  Det ska inte ha någon betydelse. Det spelar ingen roll om en dp har genomförandetid eller inte, den gäller ändå. Däremot om man ska ändra planen spelar genomförandetiden roll. Inom genomförande tiden kan kommunen behöva ersätta fastighetsägare om ändringen innebär tex förlorad byggrätt. Om en kommun upptäcker att en dp är förlegad borde de ändra hela planen istället för att bevilja avsteg från gällande plan.
   
  • Laddar…
 11. S
  Medlem · Nivå 8
  Dock ytterst svårt numera att åberopa likabehandlingsprincipen och jämföra med äldre byggen som någon också nämnde ovan. I juli 2018 trädde några förändringar i Plan- och byggladen i kraft som stramade åt tyglarna för kommunens handläggare så det är svårt för dem att tillämpa likabehandlingsprincipen även om de skulle vilja
   
 12. pacman42
  Medlem · Nivå 13
  Du kan också tänja på lagen en aning genom att bygga en underjordisk gång till garaget, då sitter de ihop...

  Men för att svara på din fråga, gör en enkel ritning på ditt 50kvm garage och testa detta mot bygglovsenheten. De kan då ge dig feedback på vad du behöver ändra för att få godkänt.
   
  • Laddar…
 13. V
  Medlem · Nivå 9
  Detta är för mig något nytt, har du någon källa?
  Om handläggningen är korrekt med grannhöran etc. menar du att högre instans kan häva laga kraft vunnet bygglov.
  Det finns ju många lov som gör avsteg från DP, var går gränsen? Iom detta skulle inte kommunen våga bevilja minsta mm i avvikelse.

  Dock kanske TS fall är kört.
   
 14. F
  Medlem Nivå 1
  Om sakägare är hörda, inga synpunkter och bygglovet är beviljat som en avvikelse och sedan vunnit laga kraft så finns ingen risk att du behöver riva. Däremot om handläggningen är felaktig så finns en risk.
   
 15. V
  Medlem · Nivå 9
  Exakt så är min bedömning men om detta inte längre gäller vill jag veta.