Byggahus.se

Bygglov för altan?

 1. Micke_1
  Medlem · Stockholm · 222 inlägg

  Micke_1

  Medlem
  Hej

  Behöver man bygglov för en altan som enbart har plattor eller trall? Alltså bygger inget på höjden än.

  Får man bygga altan in på prickmark?

  /M
   
 2. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Bygglov för altan?

  1) Nej! Du kan tom sätta upp ett litet mindre staket runt....
  2) Nej! Men ring och fråga bygglovskontoret.
   
 3. Micke_1
  Medlem · Stockholm · 222 inlägg

  Micke_1

  Medlem

  Re: Bygglov för altan?

  Tackar

  Ska prata med dem imorgon.

  /M
   
 4. H
  Moderator · Stockholm · 43 496 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Bygglov för altan?

  Kan dom verkligen hindra en från att lägga plattor på prickad mark? Det behöver ju inte vara en altan bara för att man satt plattor.
   
 5. Micke_1
  Medlem · Stockholm · 222 inlägg

  Micke_1

  Medlem

  Re: Bygglov för altan?

  Jag lyssnade med våran husleverantör, han sa att mam får bygga 12m2 riktig altan med väggar och tak in på prickmark utan bygglov.

  /M
   
 6. J
  Medlem · 395 inlägg

  jimata

  Medlem

  Re: Bygglov för altan?

  Du behöver inget bygglov för trall och det spelar ingen roll och det är på prickad mark. En altan på 12kvm får du också bygga utan bygglov OM den ligger minst 4,5m från tomtgräns. Gör den inte det så måste du ha grannemedgivande. DÄREMOT så måste du ha bygglov om du vill glasa in/bygga in altanen och detta då oavsett storlek.
   
 7. Micke_1
  Medlem · Stockholm · 222 inlägg

  Micke_1

  Medlem

  Re: Bygglov för altan?

  Ok tack

  Ficka samma svar av Kommunen idag.

  Ska dit och snacka med henne!

  /M
   
 8. eriobe
  Självbyggare · Jämtland · 293 inlägg

  eriobe

  Självbyggare

  Re: Bygglov för altan?

  Hej

  Jag står också i färd att bygga en altan. Får man sätta in en altandörr också utan bygglov?

  /Erik
   
 9. H
  Moderator · Stockholm · 43 496 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Bygglov för altan?

  Det är ju en exteriör förändring, som jag tror brukar kräva bygglov. Dessutom så är det sannolikt (ytterväggar brukar vara bärande) ett ingrepp i bärande vägg som åtminstonde kräver bygganmälan.
   
 10. eriobe
  Självbyggare · Jämtland · 293 inlägg

  eriobe

  Självbyggare

  Re: Bygglov för altan?

  Som jag misstänkte då... men vad är egentligen skillnaden mellan ett bygglov och en bygganmälan?
   
 11. H
  Moderator · Stockholm · 43 496 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Bygglov för altan?

  Nu är jag ingen expert på det, men i princip så handale bygglovet om att utformning och funktion stämmer med detljplan, pbl och en drös andra regler.

  Bygganmälan handlar om att myndigheten vill ha koll på hur man genomför en förändring, så att konstruktionsdetaljer beaktas, regler för el, vatten etc.  I praktiken handlar bygganmälan om att din kvalitetsanvarige (kan i enkla fall vara du själv) skall lämna in och få godkänt en kontrollplan, dvs en mall till ett protokoll där man kryssar av att olika kontroller gjorts. I fallet med dörren kan jag tänka mig att man måste intyga att dörren hamnar på rätt plats i förhållande till bygglovet, att det finns en konstruktion för hur vöggen skall förstärkas, att dörren uppfyller normer för isolering, brandskydd osv. I slutändan skall protokollet in och ärendet avslutas. Det skall tydligen normalt till en miljöplan för hur rivningsmaterial skall hanteras. Återigen i fallet med din dörr så tror jag att det räcker att säga att det körs till en namngiven återvinningsstation. Och att du med emfas hävdar att det inte finns något asbesthaltigt material (hoppas du inte har eternitfasad).

  Vissa åtgärder som ex en badrumsombyggnad är inte bygglovspliktiga, men däremot måste en bygganmälan med kontrollplan till. Efterssom man gör ingrepp i VA systemet.
   
 12. L
  Medlem · 24 inlägg

  LSUB

  Medlem

  Re: Bygglov för altan?

  Hej.
  Letade lite på Österåkers hemsida. Fick dessa otvetydiga ( ;)) uppgifter;
  • Vad kräver bygganmälan i stället för bygglov
   (enligt PBL 9 kap)?

   Bygganmälan skall vara skriftlig.  Installation eller väsentlig ändring av eldstäder eller rökkanaler i en byggnad.
   Installation eller väsentlig ändring av hissar i en byggnad.
   Installation eller väsentlig ändring av ventilationsanläggning i en byggnad.
   Installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom tomt. Bygganmälansplikten gäller även enskilda vatten- och avloppsanläggningar.
   Utföra ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning. Observera att bygglov krävs för att inreda ytterligare lokal eller bostad i en byggnad.
  • Vad kräver bygglov
   enl PBL 8 kap ?
   (Merparten av nedanstående åtgärder fordrar även bygganmälan.)

   Byggnader

   Uppföra byggnader.
   Göra tillbyggnader.
   Ta i anspråk eller inreda byggnad för väsentligt annat ändamål.
   Inreda ytterligare bostad eller lokal i byggnad.
   Inom detaljplan fordras dessutom bygglov för att
   färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt avsevärt ändra byggnadens yttre utseende.
   Omfärgning av en- eller tvåbostadshus är dock inte lovpliktigt om byggnadens karaktär inte ändras väsentligt.

   Anläggningar

   Anordna bl a nöjesparker, idrottsplatser, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar (> 20 pl), friluftsbad och golfbanor.
   Anordna upplag.
   Anordna tunnlar.
   Inrätta fasta cisterner.
   Uppföra radio- och telemaster.
   Uppföra större vindkraftverk.
   Uppföra murar eller plank.
   Anordna parkeringsplatser.
   Anordna begravningsplatser.
   Väsentligt ändra anläggningar.
   Inom detaljplan krävs dessutom bygglov för att

   sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

  Kanske intressant att se är att borrning för bergvärme, i Österåker, endast kräver anmälan till Miljö- och hälsoskyddskkontoret! Anledningen till det är att man skickar ned slangar som innehåller köldmedium.

  Hoppas texten bidrar till rätande av frågetecken till utrops-dito.

  Mvh
  Lars
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.