Byggahus.se

Byggarbetare österifrån. Hur göra det lagligt?

 1. B
  Medlem · 87 inlägg

  Bengt_C

  Medlem
  Vad gäller egentligen om den fria rörligheten för tjänster och gods inom EU?
  Vi funderar på att göra en mindre ombyggnad.

  Om jag ska bygga om mitt hus och får tag på en firma från estland borde väl det vara lagligt att ta hjälp av, eller?
  Kollektiv avtal gäller inte om det är en egenföretagare utan anställda, eller?
  ROT-avdrag?
  Vad menas med begreppet fackmannamässigt utfört när det gäller badrum och möjlighet till försäkringar?

   
 2. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Byggarbetare österifrån. Hur göra det lagligt?

  Utan svensk F-skattsedel så finns det risk att du anses som arbetsgivare och blir skyldig att betala deras sociala avgifter, sjukersättningar, försäkringar etc.

  Om de har utländsk firma så är det annorlunda. Dock oklart hur. Inte heller säkert att garantier etc. gäller i samma omfattning som för svenska företag.

  För att ditt badrum/våtutrymme skall bli godkänt av ditt försäkringsbolag så skall det utföras av en certifierad firma enligt GVL eller PER och i samband med jobbet skall du få en garantisedel som du i din tur kan visa för ditt försäkringsbolag.
  Utan detta intyg så ligger du pyrt till om du får en vattenskada senare.
   
 3. O
  Medlem · 1 061 inlägg

  OLHA

  Medlem

  Re: Byggarbetare österifrån. Hur göra det lagligt?

  Nja, så är det ju kanske inte... Försäkringsbolaget skall kunna påvisa att arbetet inte är fackmannamässigt utfört (vilket är oerhört lätt att påstå.) Och Du skall då motbevisa att det är det. Vilket byggsystem, etc Du har följt. Gärna via foton t ex.

  Då har Du inga problem. Finns inget som styrker överhuvudtaget att det måste vara gjort att en "certifierad" firma. Certifieringen är ett medlemskap och kurser i tätskikt.


   
 4. B
  Medlem · 87 inlägg

  Bengt_C

  Medlem

  Re: Byggarbetare österifrån. Hur göra det lagligt?

  Intressant! Det spela alltså ingen roll om badrummet har byggts av utlänskt företag eller "hemfixare" så länge som man har använt en godkänd teknik och dokumenterat vad man gjort.
  Vad gäller för rörarbeten?
  Och hur är det med elektricitet. Där finns det regler, eller kan jag ta in en estnisk elektriker som vet vad han gör även när han är i Sverige (om det nu är någon skillnad)??

  Är det fortfarande oklart vad gäller för att hyra in företag?
  Vad skiljer egentligen mellan att jag som privatperson hyr in en firma från Estland och att SSAB har ett Slovakiskt företag som murar skorstenar? Är det inte samma sak? Och visst borde man kunna göra ROT avdrag? :-?

  Tjänstedirektivet är väl fortfarande bara ett förslag men då det går igenom måste vad jag förstår allt som är godkänt i ett EU-land vara godkänt överallt.
  http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____3060.aspx

   
 5. O
  Medlem · 1 061 inlägg

  OLHA

  Medlem

  Re: Byggarbetare österifrån. Hur göra det lagligt?

  Enligt mig så spelar det ingen roll vilket land hantverkaren kommer ifrån. Under förutsättning att dom gör på fackmannamässigt sätt.

  Kan dock vara någon skillnad då t ex byggel skall kopplas in.

  men hantverkarna är inte som läkare direkt avseende receptutskrivning....
   
 6. B
  Medlem · 87 inlägg

  Bengt_C

  Medlem

  Re: Byggarbetare österifrån. Hur göra det lagligt?

  Jag måste erkänna att jag missat den här artikeln på huvudsidan, som är rätt bra.
  http://www.byggahus.se/bygga/utlandskhantverkare.htm


  Visst finns det en tidsgräns för när man skas betala skatt (?).
  Om jag förstått det rätt tar City Dental i Stockholm in polska tandläkare som jobbar på F-skatt i 6 mån -1 dag och därefter skattar i Polen.

   
 7. L
  Medlem · 178 inlägg

  Leffe

  Medlem

  Re: Byggarbetare österifrån. Hur göra det lagligt?

  Å andra sidan: är det så smart att göra svenska byggjobbare arbetslösa? Mer socialbidrag att betala ut för staten, mer alu-jobb....
  Ju färre svenskkar som har jobb, desto färre konsumenter, ju sämre går det för sverige.
   
 8. O
  Medlem · 1 061 inlägg

  OLHA

  Medlem

  Re: Byggarbetare österifrån. Hur göra det lagligt?

  Va? Känner Du en arbetslös hantverkare? :surprised:

  Möljligtvis en sjukskriven, fast då jobbar han säkert svart ändå.  ::)

  Marknadsekonomi, min vän. Marknadsekonomi. :cool:
   
 9. B
  Medlem · 87 inlägg

  Bengt_C

  Medlem

  Re: Byggarbetare österifrån. Hur göra det lagligt?

  Meningen med min diskussion var inte att starta ett politiskt gräl även om jag är väl medveten om att frågan väcker mycket känslor. Jag ville veta vilka regler som gäller i väntan på EU.s tjänstedirektiv. När det kommer blir förhoppningsvis förvirringen betydligt mindre.


  Den som vill fördjupa sej i frågan kan gärna läsa Maciej Zarembas artikelserie "Den polske rörmokaren", som publicerades i DN i höstas. De flesta av oss brukar nog inte lägga ner speciellt mycket tid på kulturbilagan  ;) men läs gärna den här det är häpnadsveckande. Jag måste erkänna att jag inte alls förstått vad som hände i Vaxholm.
  Länken går till en bokresention som innehåller länkar till fortsättningen
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=553685&previousRenderType=1
   
 10. B
  Bannad · 52 inlägg

  Beo

  Bannad

  Re: Byggarbetare österifrån. Hur göra det lagligt?

  Enligt skattebetalingslagen är du skyldig att göra skatteavdrag för utbetlaningar.
  1 §  Den som betalar ut sådan ersättning för arbete, ränta eller utdelning som skall tas upp som intäkt är skyldig att göra skatteavdrag enligt bestämmelserna i detta kapitel vid varje tillfälle då utbetalning sker.  2000:1164

  Det är straffabar att inte göra ett skatteavdrag, detta framgår av skattebrottslagen
  6 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra skyldighet att göra skatteavdrag på sätt som föreskrivs i skattebetalningslagen (1997:483) döms för skatteavdragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år.
  I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt första stycket.  1997:486

  Däremot behöver en utländsk företag inte ha ett F-skattsedel och din skyldighet att göra ett skattavdrag är undantagen enligt skattebetalningslagens:
  4 §  Skatteavdrag skall inte göras från ersättning som betalas ut till
  1. staten, landsting, kommuner eller kommunalförbund,
  2. fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige,
  3. utländska juridiska personer, eller
  4. mottagare som visar upp ett sådant beslut om befrielse från skatteavdrag som avses i 10 eller 11 §.
  Första stycket 2 och 3 gäller inte, om ersättningen betalas ut för näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftställe här i landet.Första stycket 2 gäller inte heller, om ersättningen
  - skall beskattas enligt inkomstskattelagen (1999:1229), eller
  - är skattepliktig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och skatteavdrag inte skall göras enligt den lagen. 2004:1142

  När en utlänsk företag bedriver byggverksamhet i Sverige brukar dessa inkomster enbart beskattas i det land som företaget finns eftersom de flesta skatteavtal har ett undantag för byggverksamhet. Det vill säga det uppkommer inget fast driftställe i Sverige och då faller punkt 4 bort.
   
 11. B
  Medlem · 87 inlägg

  Bengt_C

  Medlem

  Re: Byggarbetare österifrån. Hur göra det lagligt?

  Tillbaka efter sommaren och långt uppehåll i diskussionen.

  Citat:
  Däremot behöver en utländsk företag inte ha ett F-skattsedel och din skyldighet att göra ett skattavdrag är undantagen enligt skattebetalningslagens:
  4 § Skatteavdrag skall inte göras från ersättning som betalas ut till
  1. staten, landsting, kommuner eller kommunalförbund,
  2. fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige,
  3. utländska juridiska personer, eller
  4. mottagare som visar upp ett sådant beslut om befrielse från skatteavdrag som avses i 10 eller 11 §.
  Första stycket 2 och 3 gäller inte, om ersättningen betalas ut för näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftställe här i landet.Första stycket 2 gäller inte heller, om ersättningen
  - skall beskattas enligt inkomstskattelagen (1999:1229), eller
  - är skattepliktig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och skatteavdrag inte skall göras enligt den lagen. 2004:1142

  När en utlänsk företag bedriver byggverksamhet i Sverige brukar dessa inkomster enbart beskattas i det land som företaget finns eftersom de flesta skatteavtal har ett undantag för byggverksamhet. Det vill säga det uppkommer inget fast driftställe i Sverige och då faller punkt 4 bort.


  Är texten ovan ett citat? Jag har försökt leta hos skatteverket men hittar inte just det här.
  Låter ju alldeles utmärkt men förvånande då t.ex bygg industriförbundet talar om F-skatt i artikeln på huvudsidan som jag länkat till i tidigare inlägg.
  Jag trodde att de var tvugna att ha F-skattesedel och svenskt bokföring, men inte behövde betala skatt här, om de saknade fast driftsställe och hade kortare uppdrag än 6 mån.
  Om de inte behöver F-skattesedel betyder då det att de inte behöver någon kontakt med svenska skattemyndigheter och att bokföringen sköts i hemlandet??

  Hur undviker jag problemet med att betraktas som arbetsgivare om de saknar svensk F-skattesedel? Räcker det med att de kan visa upp en utländsk motsvarighet?
   
 12. B
  Bannad · 52 inlägg

  Beo

  Bannad

  Re: Byggarbetare österifrån. Hur göra det lagligt?

  Ett utländskt företag som har fast driftställe i Sverige skall registrera sig som filial. Med filialregistreringen uppkommer skyldigheten att ha löpande bokföring och avsluta bokföringen med ett årsbok/åresredovisning. Däremot om företaget inte har fast driftställe i Sverige och man kan använda sig av skatteavtalen uppkommer ingen bokföringsskydlighet i Sverige. Dock måste företaget registrera sig för mervärdesskatt eftersom företaget utför arbetet på fast egendom.

  För att du inte ska kunna räknas som arbetsgivare krävs det följande:
  - företaget som du anlitar ska kunna uppvisa ett reg. bevis
  - företaget ska vara registrerat för moms i Sverige
  - företaget ska själv tillhandahålla arbetsmaterial, verktyg och dylikt
  - det ekonomiska- och arbetsledningsansvaret skall ligga på företagaren   
 13. B
  Medlem · 87 inlägg

  Bengt_C

  Medlem

  Re: Byggarbetare österifrån. Hur göra det lagligt?

  Jag har för mej att internet företag med försäljning inom EU behöver inte betala moms (och kanske inte momsregistrera sej) om exporten till ett annat land understiger en viss summa (30 000 € ?).
  Finns det inget liknande vid vid försäljning av tjänster?
   
 14. B
  Bannad · 52 inlägg

  Beo

  Bannad

  Re: Byggarbetare österifrån. Hur göra det lagligt?

  Inte om tjänsten utföres på en fastighet i Sverige. Om tjänsten är ett konsultarvode, arkitektritning, anses tjänsten vara omsatt i det land som tjänsten utföres i.
  Momsen kommer du inte undan med. :'(
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.