Byggahus.se

Bygga ut genom att bygga in en friggebod mot boningshuset

4k läst  22 svar

 1. annalisa
  Medlem Nivå 1
  Någon som har gjort detta? Verkar vara ett billigt alternativ till ett enkelt fritidshus! Varför gör inte fler detta?
  Många friggebodar skulle bli en perfekt utbyggnad med farstukvist!
   
 2. W
  Medlem · Nivå 7
  Kanske en anledning.


  En friggebod är en komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Trots att du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

  Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

  En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.
   
 3. P
  Medlem · Nivå 6
  För att man inte får.
  En friggebod måste vara fristående.
   
 4. annalisa
  Medlem Nivå 1
  Naturligtvis ska vi söka bygglov! Eller kanske bara bygganmälan krävs idag!?
  Men det var inte det som var frågan utan varför inte fler väljer att bygga ut med en friggebod av bättre kvalité! Det verkar vara praktiskt och framför allt billigt! Sedan är också planen att vi ska klara av att bygga friggeboden/utbyggnaden själva Det till sommarstugan som inte är en åretrunthus!
   
 5. A
  Medlem · Nivå 18
  Det blir ju fråga om att köpa en byggsats och sedan göra något annat med den än avsett. Då finns en risk att tidsbesparingen med en byggsats går om intet då det krävs extra improvisationer där den skall ansluta till huvudbyggnaden. Sedan är det inte säkert att den passar ihop med befintligt hus. Dels utseendemässigt och dels rent fysiskt. Så min gissning varför inte så många gör det är att det riskerar att bli ett sämre resultat utan att bli så mycket enklare eller billigare.

  Vad är det för bodar du tittar på? Många gånger är byggsatserna billiga därför att de är dåliga. Tunt virke och enkla dörrar och fönster mm. Sedan är det lätt att inte tänka på vilka ostnader som tillkommer i form av grund, färg och isolering till exempel.
   
 6. R
  Medlem · Nivå 17
  Skall friggan sitta ihop med huset är det bygglov som gäller och kommer att behandlas som en vanlig utbyggnad av huset.
   
 7. annalisa
  Medlem Nivå 1
  - Om man bygger ut med 15 kvm ska man ju inte behöva bygglov!?

  "Tillbyggnad max 15 kvadratmeter

  Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

  Om tillbyggnaden sker närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Det kan krävas tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag."
   
 8. annalisa
  Medlem Nivå 1
  Om detta skulle bli aktuellt skulle det bli en friggebod med tjockare virke och tanken är att vi kan isolera inifrån vintertid i vår egen takt!
   
 9. H
  Moderator · Nivå 25
  Men blir det verkligen billigare att bygga 15 kvm med en byggsats, än med lösvirke. Husen skall ju sammanfogas, och där ligger en del av kostnaden för en utbyggnad.
   
 10. Peter W1
  Medlem Nivå 1
  Friggebod måste vara fristående.
  Men du kan bygga ut huset 15kvm med Attefallsutbyggnad. Du måste anmäla det till byggnadskontoret innan du får bygga.
  Du kan absolut använda en Friggebodsbyggsats som Attefallsutbyggnad.
   
  • Laddar…
 11. B
  Medlem Nivå 3
  Om ni ska bygga själv så kan ni väl lika gärna bygga med lösvirke, i och med att tanken är att det ska bli en utbyggnad. Men ni kan ju kika på ritningar o ta inspiration av dem.

  Byggsatserna jag sett brukar antingen vara av låg kvalitet (t.ex klena dimensioner) eller oväntat dyra.
   
 12. D
  Medlem · Nivå 4
  Det du beskriver är INTE en Friggebod - det är bara arean som sammanfaller med den för Friggebodar stipulerade arean.
  Friggebodar MÅSTE vara fristående från huvudbygnaden - får inte byggas ihoop med denna.
   
 13. R
  Medlem Nivå 1
  Det är upp till byggnadsnämnden i den kommun där du bor.
  En vän till mej ville förlänga huset, byggnadsnämnden svarade då: Du behöver inte söka bygglov för en friggebod!
  Min vän svarade: Det är inge friggebod!!! Jag ska ju förlänga huset!
  Byggnadsnämnden svarade: Vi bryr oss inte om att du sätter friggeboden kloss mot husväggen!
  Med andra ord dom uppmanade min vän att förlänga huset utan byggnadslov.
   
 14. useless
  Självbyggare · Nivå 22
  Många som inte läser tråden innan dom svarar... TS tanke är inte att bygga enligt friggebodsreglerna, utan att använda en friggebodsbyggsats som bas till sin utbyggnad som har alla bygglov och andra möjliga godkännanden.

   
 15. useless
  Självbyggare · Nivå 22
  Är du säker på att det var så? Verkar konstigt att byggnadsnämnden inte känner till reglerna...
  Däremot får man göra en Attefallsutbyggnad som sitter ihop med huset utan bygglov (dock krävs bygganmälan). Din vän kanske blandar ihop Friggebod med Attefall?