Byggahus.se

Bygga spaljeer hursomhelst?

 1. F
  Medlem · Västerbotten · 317 inlägg

  FredrikoKarl

  Medlem
  Spaljeer ska man ju få bygga utan bygglov, men är det utan restriktioner? Skulle man rent lagligt komma undan med att klä in hela tomten likt Birds Nest i Kina? Alltså:

  [​IMG]

  Anledningen till att jag undrar är att jag funderar på att slopa häcken och göra en spalje runt tomten med en väldigt speciell design (men luftig som en spalje ska vara).
   
 2. B
  Medlem · 5 831 inlägg
  Mycket spännande fråga, som säkert kan ge lite tankemotion hos regeringsrätten...

  Själv skulle jag i ditt ställe ställt frågan skriftligt direkt till bygglovsmyndigheten. Jämförelsen med Kinabygget kan du ju bespara handläggarna. Upprätta hellre en tillräckligt välliknande ritning över din tilltänkta skapelse. Och fråga om den är bygglovspliktig!
   
 3. P
  Medlem · 125 inlägg

  pool

  Medlem
  Ställde i stort sett samma fråga till byggnadsnämnden i min kommun. Svaret blev att en spalje inte är en byggnad eller plank/mur/staket och därför inte faller under PBL.
   
 4. B
  Medlem · 5 831 inlägg
  Så nu kommer du att slå grannskapet med häpnad?
   
 5. P
  Medlem · Skåne · 147 inlägg

  på landet

  Medlem
  ooo detta blir spännande verkligen, hur har du tänkt spaljen? Jag är själv i fart med att upprätta lite spaljeer på tomten och tycker de traditionella är just för traditionella och syns i varenda trädgård...
   
  • Laddar…
 6. F
  Medlem · Västra götaland · 5 725 inlägg

  fsn

  Medlem
  En spalje vid tomtgräns är väl precis ett staket om det är tillräckligt med "luft" i det? Är det för tätt borde det vara ett bygglovspliktigt plank.
   
 7. D
  Medlem · gävleborg · 45 inlägg

  Dispens

  Medlem
  Ne, inte huuuur som hellst. Även om det inte är bygglovspliktigt så finns det krav som skall uppfyllas. T ex av 3 kap. 17 § PBL framgår, bland annat:
  Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

  Så beroende på kan det tryckas på ovårdad tomt eller olägenhet för omgivningen.

  Av 8 kap. 2 § framgår, bland annat, att
  I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs bygglov för att
  2. anordna upplag eller materialgårdar,

  Alltså kan en hög med spaljer(även om de är "byggda") tolkas som ett upplag.

  I boken om lov, tillsyn och kontroll från Boverket s 18 kan man läsa att konstruktioner som genom sin storlek och form ger samma visuella intryck som ett hus kan anses som byggnad. (Ett påstående som baseras på prejudicerande rättsfall) Därmed bygglovspliktigt enligt 8 kap. 1§ PBL.

  Det finns alltså många vinklar som ett ingripande kan ske via. Ibland kanske det är en önskan från kommun att deras synvinkel i frågan tas upp för prövning i en högre instans. För att just få prejudicernade rättsfall i frågan för framtiden.
   
 8. D
  Medlem · gävleborg · 45 inlägg

  Dispens

  Medlem
  Precis
   
 9. B
  Medlem · skåne · 351 inlägg

  bränski

  Medlem
  har haft denna diskussionen med våran kommun, och dom kan inte ge ett svar på detta, däremot våran KA, chef på en annan kommun säger att ett staket som har 50% luft genomsläpp kan dom aldrig fälla en för, aldrig ett plank, kanske ett staket, men om man planterar kläng rosor innan för så är det ett stöd för växter och då en spalje. Hon menade på att det går att gå kring alla regler, frågan är bar hur, och det där med ett mycket glest staket/spalje är det ingen som kan be fälld för.. påstår hon
   
 10. klaskarlsson
  Medlem · Stockholm · 4 331 inlägg

  klaskarlsson

  Medlem
  Inom juridiken existerar inte "aldrig" - lagar är formulerade så att det finns ett tolkningsutrymme och så får man gå på prejudikat.
  Finns inget sådant så kan man bli först med att få det prövat högt upp :)

  /K
   
 11. StockholmM
  Medlem · Stockholm · 582 inlägg

  StockholmM

  Medlem
  Nej, bygglovspliktig är inte en spaljé. Men nog är den ett bygge? Alltså borde man inte utan tillstånd få placera den närmare tomtgräns än 4,5 meter. Eller tänker jag fel?
   
 12. P
  Medlem · 125 inlägg

  pool

  Medlem
  En spalje är avsedd att fungera som stöd för klätterväxter. Ett staket är en konstruktion för markering av gräns eller för inhägnad/hinder för djur eller människor. Bara för att man placerar en sak i/vid tomtgränsen gör den inte automatiskt till ett staket.
   
 13. P
  Medlem · 125 inlägg

  pool

  Medlem
  Jag antar att du med "bygge" menar byggnad? Definition på en byggnad tror jag lyder ungefär som att "en byggnad har golv, 4 väggar och ett tak och är tillräckligt stort invändigt för att en vuxen person skall kunna stå rak inuti"
   
 14. P
  Medlem · 125 inlägg

  pool

  Medlem
  Om man skall lyckas tolka en spalje som ett upplag eller en matrerialgård så tycker jag det känns som man nog behöver hjälp av ganska tunga droger...
   
  • Laddar…
 15. StockholmM
  Medlem · Stockholm · 582 inlägg

  StockholmM

  Medlem
  Antar att du menar att eftersom en spalje inte uppfyller detta får man bygga hur många spaljeer man vill och hur nära tomtgränsen som helst.

  Är osäker på om det verkligen kan stämma. Den definition du beskriver uppfylls inte av en lekstuga, än mindre av en hudkoja. Skulle man därmed helt fritt kunna bygga lekstugor och hundkojor precis invid tomtgränsen? Själv ser jag gärna att det vore så, men jag är tveksam.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.