Byggahus.se

Bygga på åkerholme

 1. J
  Medlem · Stockholm · 26 inlägg

  jakthund

  Medlem
  Vi hade för avsikt att stycka av en bit mark på vår lantbruksgård till vår son som tänkt bygga sig ett litet hus där.
  Men bygglovs enheten är av annan åsikt då "tomten" då kommer ligga på en liten åkerholme ca: 25 från en enskild väg och intill ett dike.

  De säger att man måste ha dispens från Länsstyrelsen och därför är det inte lämpligt att bygga där och därför kommer de att föreslå avslag i byggnadsnämnden om vi vill pröva ärendet där och får då förstås betala avg. på runt 10.000kr.
  De rekommenderar mig att dra tillbaka ansökan o får då bet. 1112kr. eller komma in med annat förslag utanför åkerholme eller åkermark. Men vi har inga andra ställen som skulle passa.

  Tror ni man kör huvudet i väggen om vi fortsätter med ansökan till byggnadsnämnden då bygglovsenheten kommer rekommendera avslag och av den anledningen dra tillbaka ansökan?
   
 2. A
  Medlem · Halland · 506 inlägg

  Alias_Olle

  Medlem
  Har du någon kartbild så det går att se hur den tänkta tomten ligger i förhållande till övrig åkermark och hur omgivningen ser ut?

  Står det något i översiktsplan om ert område? Eller bebyggelse i närheten av jordbruk? Finns riktlinjer hos kommunen för skyddsavstånd till jordbruksenheter?
   
 3. J
  Medlem · Stockholm · 26 inlägg

  jakthund

  Medlem
  Hej!
  En av bilderna visar förslaget jag skickade in på tomten som är runt 3000kvm.
  Efter svar från bygglovsenheten har jag "tajtat" till tomten men inte skickat ännu då det nästan känns uteslutet att få igenom ändå.

  "Miljökontoret har följande synpunkter gällande naturvård, naturvärden mm. :


  - Marken är av åkermark klass 4 (d.v.s. 10 % högre än normalskördar). Därför är den inte lämplig att bebygga och det skulle heller inte vara förenligt med vare sig Miljöbalken (3 kap 4 §) eller Södertäljes översiktsplan.

  - Det är svårt att urskilja på kartan men den aktuella platsen kan utgöras av en åkerholme. Om platsen stämmer in på definitionen av en åkerholme, dvs. ”en holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark” är den biotopskyddad och reglerad i 7 kap. 11 § i MB. Åkerholmar har ett s.k. ”generellt biotopskydd”.
  Dessa är inte lämpliga att bebygga och om så fortfarande är aktuellt krävs dispens.

  - Den tilltänkta byggnationen är lokaliserad inom Riksintresse för kulturmiljövård.

  Det ser även ut att ligga inom "Kulturmiljöprogrammet". Därför kan det vara nödvändigt att få ett yttrande från stadsantikvarien eller annan kunnig på området."

  Jag kan säga att det inte finns några fornlämningar på åkerholmen!
   
 4. D
  Besserwisser · E · 14 982 inlägg

  Daniel 109

  Besserwisser
  Tänk om tex Linköping kunde vara så restritiv mefd att bygga på åkermark. Då skulle inte stan växa alls. Det där ser ju som sagt ut som en holme, det borde ju gå att få ett förhandsbeked från länsstyrelsen.

  Sedan kan kommner vara negativa till bebygelse på lsndsbygden. De åker på kostnader för skolskjutsar mm. Mina föräldrar försökre bygga för 40år sedan. Det gick inte, det kom nya argument hela tiden. Det slutade med att de köpte ett gammalt hus i stället.
   
 5. A
  Medlem · Halland · 506 inlägg

  Alias_Olle

  Medlem
  Enbart utifrån kartbilderna skulle jag säga att det tyvärr kan vara svårt då det ligger i mitten av en större sammanhängande jordbruksmark. Jordbruksmark behöver inte bara vara odlingsmark utan går ju även att använda som betesmark, därför kan den bedömas vara brukningsvärd även om den inte går att plöja.

  Även om placeringen är efter ena kanten så tar man i bedömningen hänsyn till eventuella problem det kan få i förlängningen, exempelvis att fastighetsägaren börjar klaga på störning från dammet när man kör på åkern, lukten från ev gödsling, ljudet från maskiner osv. Eller om man väljer att använda det som betesmark så kan det bli lukt från djuren, kanske problem med flugor osv...

  "Men det får man väl räkna med om man bor på landen!?!" Ja det kan man tycka, men så är det inte alltid och det är inte alls ovanligt att jordbrukare måste vidta åtgärder för att begränsa störning från sin verksamhet. Och i dessa fall handlar det om de små stegens tyranni, har man väl släppt till mark och börjat etablera bostäder kan det vara svårt att stoppa nästa...

  En alternativ placering kanske skulle kunna vara mitt emot den befintliga gården i nederkant på skärmen då det hamnar i anslutning till befintlig bebyggelse. Eller i området med de två gula träden längst ner i hörnet på bilden, också med hänvisning till att tillkommande bebyggelse inordnas i befintlig bebyggelse. Men då kan avståndet till jordbruksenheten med ladugård osv bli ett problem istället.

  Alternativt i den lilla tarmen längst upp på bilden under sökrutan, beroende på hur det ser ut runt den, och man kanske skulle kunna hävda att den åkerbiten inte går att bruka rationellt med moderna maskiner och därför är lämplig att bebygga.


  Men min bedömning är tyvärr att förslaget med befintlig placering inte kommer funka.
   
 6. E
  Medlem · jämtland · 20 025 inlägg

  elmont

  Medlem
  Och så lär det väl bli så att om huset byggs så upptäcker dom som bor i huset att det stinker skit när man läger ut svämgödslet och så klagar man hos kommunen samt påpekar den sanitära problemet och vill att bonden ska sluta gödsla samt ha ersättning för värdeminskning pga skitlukt.
  Det är i mitt tycke ett mycket olämpligt ställe att bygga hus på, även om det är idylliskt just nu.
   
 7. J
  Medlem · Stockholm · 26 inlägg

  jakthund

  Medlem
  Hej!
  Vi har bott på gården under hela min sons uppväxt och han har haft skolskjuts tillsammans med andra barn här ute o skolskjutsen går fortfarande uppe vid "stora" vägen.
  Man kan ju undra vad en åkerholme som denna, som aldrig använts till någonting, finns inga fornlämningar på, som ligger intill en enskild väg, ändå skall vara ett hinder att sätta upp ett litet hus på åt vår son som bott hela sitt liv här ute...? Det är smärtsamt.....
   
  • Laddar…
 8. J
  Medlem · Stockholm · 26 inlägg

  jakthund

  Medlem
  Jag tackar er för svar och inser att det är mörkt.
  Jag ska kontakta bygglovsenheten i morgon o höra om de har några förslag innan jag lägger ner.
  Till höger om tänkt tomt på andra sidan vägen vid skogskanten skulle kunna vara ett förslag tänkte vi.
  Men då det går en luftburen elkabel precis över kontaktade jag Telge nät och de ville ha 200.000 + moms för att gräva ner den.....
   
 9. H
  Medlem · Skåne · 18 inlägg

  Hermansson

  Medlem
  Hej!

  Både jag och min bror har helt färska erfarenheter av att stångas med myndigheter för att stycka av tomter för enfamiljshus åt oss själva från marken på vår familjegård. Jag rekommenderar dig att kontakta LRF och diskutera ditt ärende med dem. Det finns vissa krumbukter man kan ägna sig åt för att försöka ta sig runt skyddet av en åkerholme, LRF är dock sannolikt betydligt skickligare i att förklara detta än jag är!
   
  • Laddar…
 10. J
  Medlem · Stockholm · 26 inlägg

  jakthund

  Medlem
  Tack för tipset!
  Skall absolut kontakta LRF o höra.
   
 11. H
  Medlem · Skåne · 18 inlägg

  Hermansson

  Medlem
  Hoppas att det löser sig för er! Det känns otroligt viktigt att man får lov att bygga på landet för att hålla landsbygden levande!
   
 12. H
  Medlem · Österbotten · 6 090 inlägg

  heimlaga

  Medlem
  Om man inte får bygga på impediment som man själv äger och där det varken finns fornminnen eller översvämningsrisk eller något annat hinder då har byråkraterna definitivt gått för långt.

  Som andra har skrivit måste man få bygga hus på landet om inte hela landsbygden skall dö. När landsbygden dör och folk tvingas till tätorter mot sin vilja ökar naturligtvis problemen där.
   
 13. E
  Medlem · jämtland · 20 025 inlägg

  elmont

  Medlem
  Som sagt det stora problemet brukar vara att dom som har byggt huset eller dom som köper huset av den första inte riktigt förstår vilka olägenheter ett aktivt jordbruk kan föra med sig. Jag har två fall i grannbyarna där "bonden" tvingats sluta sprida gödsel på åkrarna som gränsar mot villabebyggelsen, samt fått restriktioner på vilka tider på dygnet han kan bruka jorden.
  Så det är kanske bäst för alla om man tar mark som inte gränsar mot åker utan kanske skogsmark i anspråk
   
 14. H
  Medlem · Österbotten · 6 090 inlägg

  heimlaga

  Medlem
  Låter vansinnigt att någon som har byggt invid åkermark kan hindra en bonde från att utöva sitt lagliga yrke.

  Börjar man tillämpa sådant tänkande blir det också omöjligt att bedriva skogsbruk i skog som gränsar mot tomt......... låter ju helt absurt...... sett från ett finländskt landsbygdsperspektiv.
   
 15. R
  Bannad · 3 605 inlägg
  Nu är det väl mest asfaltsbarn som vill flytta ut till bofast eller fritidhus på landet och det enda dom har sniffat är avgaser och vet inget annat , då när det blir naturlig sniff från verkligheten så morrar dom .
  Vet ett fall där bonden bara får sprida gödsel viss tid på året och plöja ner det inom 3 dygn annars vite .
  Det är asfaltsbarn som köpt fritidshus i närheten , dom var väl medvetna om bruket på åkrarna och får väl ta seden dit dom kommer , men icke , det sniffar skit ett par dagar och det går inte an
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.