Jag önskar bygga en liten stuga närmare än 4,5 meter från mark tillhörande den samfällighet jag är med i. Är detta aldrig möjligt dvs anses samfälligheten vara allmän mark, eller är det möjligt med samfällighetsstyrelsens godkännande?
 
Claes Sörmland
En samfällighet är inrättad för att lösa ett gemensamt men samtidigt enskilt behov som delägarfastigheterna har. Det är således en enskild anläggning eller enskild mark. Så att marken förvaltas som t ex en marksamfällighet eller en gemensamhetsanläggning utgör inget hinder för att få ett grannemedgivande när man bygger t ex ett attefallshus, friggebod eller bygger ett bygglovsfri komplementbyggnad utanför detaljplanerat område.

Det som kan sätta stopp för det är att marken t ex är detaljplanerad som allmän plats eller är en väg. Då finns det för många grannar (hela allmänheten!) att tillfråga så att du aldrig kan få fram ett grannemedgivande.
 
Redigerat:
  • Gilla
LaszloToth
  • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
En samfällighet är inrättad för att lösa ett gemensamt men samtidigt enskilt behov som delägarfastigheterna har. Det är således en enskild anläggning eller enskild mark. Så att marken förvaltas som t ex en marksamfällighet eller en gemensamhetsanläggning utgör inget hinder för att få ett grannemedgivande när man bygger t ex ett attefallshus, friggebod eller bygger ett bygglovsfri komplementbyggnad utanför detaljplanerat område.

Det som kan sätta stopp för det är att marken t ex är detaljplanerad som allmän plats eller är en väg. Då finns det för många grannar (hela allmänheten!) att tillfråga att du aldrig kan få fram ett grannemedgivande.
Grymt bra svar @Claes Sörmland
 
  • Gilla
Claes Sörmland
  • Laddar…
Claes Sörmland
LaszloToth LaszloToth skrev:
Grymt bra svar @Claes Sörmland
Vi ska nog kunna hitta ett problem med det svaret också!
 
Men en följdfråga. Vilka är det som skall tillfrågas om grannemedgivande om det är en privat allmänning? är det samtliga delägare? Om det finns en samfällighetsförening, räcker det då med att styrelsen ger medgivande?

Där vi har fritidshus förvaltar samfällighetsföreningen (drygt 400 fastigheter), dels 22 km vägar, dels några 100 ha ängar och parkmark. För min del är det inte aktuellt/möjligt att bygga nära samfälld mark, eftersom det är är väg (som det utgår statsbidrag för). Men det finns ju andra med gräns mot ex. en äng som hör till samfälligheten. Skulle de behöva medgivande från 400 andra fastighetsägare?
 
Maalox
Jag sökte runt lite då jag tycker samfällighetens roll som sakägare är en intressant frågeställning. Fann bland annat följande utlåtande i ett liknande fall, i vilket det rekommenderas att se efter vad som regleras i föreningens stadgar.
 
H hempularen skrev:
Men en följdfråga. Vilka är det som skall tillfrågas om grannemedgivande om det är en privat allmänning? är det samtliga delägare? Om det finns en samfällighetsförening, räcker det då med att styrelsen ger medgivande?

Där vi har fritidshus förvaltar samfällighetsföreningen (drygt 400 fastigheter), dels 22 km vägar, dels några 100 ha ängar och parkmark. För min del är det inte aktuellt/möjligt att bygga nära samfälld mark, eftersom det är är väg (som det utgår statsbidrag för). Men det finns ju andra med gräns mot ex. en äng som hör till samfälligheten. Skulle de behöva medgivande från 400 andra fastighetsägare?
Det beror på ;)

Är den "privata allmänningen" en marksamfällighet (S) som förvaltas med delaägarförvaltning så är samtliga delägare sakägare och ska höras. Är allmänningen en anläggningssamfällighet (GA) som är föreningsförvaltad så finns en styrelse eller firmatecknare som kan vara behörig att företräda föreningen i dessa frågor, men det kan vara olika i olika föreningar. Det finns ju samfälligheter som består av flera tusen delägande fastigheter. Det vore helt omöjligt för sådana att verka om styrelsen/firmatecknare inte hade rätt att företräda mot trejde man.

Och sen som nämnts ovan, är det detaljplanelagt som allmän plats har ingen möjlighet att ge grannemedgivande. (Annat än kanske genom en folkomröstning men det får väl ses som ett rätt teoretiskt alternativ ;) )
 
  • Gilla
rolflidvall och 1 till
  • Laddar…
Claes Sörmland
N Noell skrev:
Det beror på ;)

Är den "privata allmänningen" en marksamfällighet (S) som förvaltas med delaägarförvaltning så är samtliga delägare sakägare och ska höras. Är allmänningen en anläggningssamfällighet (GA) som är föreningsförvaltad så finns en styrelse eller firmatecknare som kan vara behörig att företräda föreningen i dessa frågor, men det kan vara olika i olika föreningar. Det finns ju samfälligheter som består av flera tusen delägande fastigheter. Det vore helt omöjligt för sådana att verka om styrelsen/firmatecknare inte hade rätt att företräda mot trejde man.

Och sen som nämnts ovan, är det detaljplanelagt som allmän plats har ingen möjlighet att ge grannemedgivande. (Annat än kanske genom en folkomröstning men det får väl ses som ett rätt teoretiskt alternativ ;) )
Håller med. Finns det en samfällighetsförening så är det styrelsen som företräder delägarna i förvaltningsfrågor av denna typ. Det följer av samfällighetslagen.

Men sen kan det ju krånglas till ordentligt med juridiken när det finns en fastighet som det ligger en gemensamhetsanläggning (GA) på. Låt oss säga att det finns en GA med ändamålet grönområde som förvaltas av en samfällighetsförening. Då kan styrelse lämna grannemedgivande avseende gränsen mot GA. Men samtidigt finns ju också en fastighet som GA ligger på. Den kanske ägs av någon annan eller är en marksamfällighet som står under delägarförvaltning. Då måste man ju parallellt inhämta grannemedgivande från dessa fastighetsägare, det finns ju en fastighetsgräns att ge medgivande utifrån också. Och det kan ju bli en enorm massa personer om det är en marksamfällighet med många delägare.

Låt oss säga att lagstiftningen med grannemedgivanden inte alltid lirar med GA och marksamfälligheter.
 
Claes Sörmland
H hempularen skrev:
Men en följdfråga. Vilka är det som skall tillfrågas om grannemedgivande om det är en privat allmänning? är det samtliga delägare? Om det finns en samfällighetsförening, räcker det då med att styrelsen ger medgivande?

Där vi har fritidshus förvaltar samfällighetsföreningen (drygt 400 fastigheter), dels 22 km vägar, dels några 100 ha ängar och parkmark. För min del är det inte aktuellt/möjligt att bygga nära samfälld mark, eftersom det är är väg (som det utgår statsbidrag för). Men det finns ju andra med gräns mot ex. en äng som hör till samfälligheten. Skulle de behöva medgivande från 400 andra fastighetsägare?
Om det är ett fritidshusområde, är det säkert att det inte finns en detaljplan med allmän plats beslutad för de där grönområdena? Det brukar ju ofta finnas nån gammal byggnadsplan för dylika områden.
 
Jo det är detaljplanerat, har inte koll på hur det är klassat. Men det vore intressant att veta om styrelsen kan ge medgivande, eller om det är samtliga medlemmar som skall tillfrågas (om det INTE är allmän plats). Som sagt för egen del spelar det ingen roll, vi har bara gräns mot väg, så där går inte att få ett medgivande.
 
  • Gilla
Claes Sörmland
  • Laddar…
Claes Sörmland
H hempularen skrev:
Jo det är detaljplanerat, har inte koll på hur det är klassat. Men det vore intressant att veta om styrelsen kan ge medgivande, eller om det är samtliga medlemmar som skall tillfrågas (om det INTE är allmän plats). Som sagt för egen del spelar det ingen roll, vi har bara gräns mot väg, så där går inte att få ett medgivande.
Vem äger fastigheten som utgör "allmänning"? Är det en marksamfällighet? Finns det också en GA på ytan?

Då får du utreda om det finns en samfällighetsförening som enligt Lantmäteribeslut förvaltar marksamfälligheten och GA:n. Om svaret är ja på båda frågorna så är det styrelsen som ger grannemedgivande. Om marksamfälligheten inte förvaltas av samfällighetsföreningen så förvaltas den av delägarna. Då krävs deras medgivande utöver styrelsens medgivande. Så förstår jag det.

(Sen är detta så komplicerat att en slumpvis bygglovshandläggare troligen inte har stenkoll på detta så det kan nog släppa igenom andra varianter, t ex kan de tro att styrelsen för samfällighetsföreningen också företräder en marksamfällighet som föreningen i själva verket inte förvaltar.)
 
Jodå den förvaltas av föreningen. Där är avsevärda kostnader och intäkter, en del av ängarna arrenderas ut för bete,skogsområdena förvaltas som "parkmark", alltså ingen averkning för produktion osv. Som sagt några 100 ha. Och all mark utanför tomterna är en eller möjligen två fastigheter som helt "ägs" av samfälligheten.

Det finns flera olika GA, dels för vägarna, dels för "resten", poolområde, tennisbanor, småbåtshamnar, stränder, några vattenverk osv. Finns ett fåtal fastigheter som har del av vägarna men inte resten.
 
Claes Sörmland
H hempularen skrev:
Jodå den förvaltas av föreningen. Där är avsevärda kostnader och intäkter, en del av ängarna arrenderas ut för bete,skogsområdena förvaltas som "parkmark", alltså ingen averkning för produktion osv. Som sagt några 100 ha. Och all mark utanför tomterna är en eller möjligen två fastigheter som helt "ägs" av samfälligheten.

Det finns flera olika GA, dels för vägarna, dels för "resten", poolområde, tennisbanor, småbåtshamnar, stränder, några vattenverk osv. Finns ett fåtal fastigheter som har del av vägarna men inte resten.
Om det är så att enligt beslutet från Lantmäteriet att samfällighetsföreningen förvaltar inte bara de olika GA utan också de två samfällda fastigheterna S:X och S:Y så är saken biff. Kolla på Min fastighet hos Lantmäteriet vad de har beslutat. Styrelsen ger då grannemedgivande. (Om vi nu bortser från detaljplanen som troligen komplicerar det hela.)
 
Tackar, som sagt inget som egentligen rör mig.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.