Byggahus.se

Bygga mitt i överklagande process

 1. T
  Medlem · 1 inlägg

  tlehes

  Medlem
  Hej,

  är det någon som har koll på riskerna med att bygga mitt i en överklagande process av en detaljplanerad tomt, där vi höjt marknivån betydligt pga sluttande tomt? Vi har vunnit hittils såtillvida att grannens inhibitionsbegäran avslogs av kammarrätten. Om vi börjar bygga nu, kan ju grannen teoretiskt vinna senare i kammarrätten eller regeringsrätten. Vad kan då påföljderna bli? Viten eller rent av rivning? Då går man ju i personlig konkurs...
  Är det någon som har erfarenhet avliknande situation?


   
 2. S
  Medlem · 5 inlägg

  Snickaren

  Medlem

  Re: Bygga mitt i överklagande process

  Hej
  Är du säker på att ditt bygglov ligger hos kammarrätten? Hur gick det på Länsstyrelsen och Länsrätten? Om det nu är kammarrätten som har beviljat prövningstillstånd och ska pröva ditt ärende så anser de att detta bygglov har stor betydelse. Deras beslut berör alltså hela Sverige (prejudicerande). Jag skulle alltså INTE börja bygga. Får grannen rätt måste du förmodligen riva det som är byggt. Att begäran om inhibition avslogs betyder inte att du kommer få rätt.

  Så länge ett bygglov är överklagat och du inte har fått beslut så bygger man på egen risk. Du kan alltså få rätt ända till Regeringsrätten som sedan ger grannen rätt.

  Ett rivningsföreläggande ges ofta tillsammans med vitesföreläggande. Alltså, om du inte river före ett visst datum måste du betala vitet. Du slipper dock inte undan rivningen ändå.
   
 3. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Bygga mitt i överklagande process

  Ett lov enligt plan- och bygglagen (t. ex. bygglov, marklov eller rivningslov) är ett sådant beslut som kan tas i anspråk omedelbart efter att det har lämnats.

  Om någon överklagar kan lovet för eller senare upphävas av länsstyrelse, länsrätt, kammarrätt eller regeringsrätten.

  Tänk nu ifall någon hos en kommun skulle få "spel" och bevilja rivningslov utav en ovärderlig kulturbyggnad från 1200-talet. Om någon skulle överklaga ett sådant beslut skulle det inte vara så stor mening i fall byggnaden redan var riven.  Av denna anledning har man möjligheten till sk interimistiskt förordnande (tillfälligt beslut) där man kan stoppa vidare verkställighet till dess prövningsorganet tagit ställning i sak. Det är detta som är ett sk inhibitionsbeslut.

  I samband med ett överklagande kan man alltså framställa ett inhibitionsyrkande och detta är vad som nyss redovisats, en önskan om att lovet tillfälligtvis upphävt.

  Inhibitionsyrkande skall behandlas med förtur och beslut i denna fråga är i sig överklagbart. Därför kan ett överklagande "dela" på sig så att inhibitionsdelen går vidare till högre instans när själva det "stora" ärendet befinner sig i en lägre instans.

  Prövningen i inhibitionsdelen avser bara om det är uppenbart att lovet är givet felaktigt och är bara en översiktlig prövning. Man kan därför inte utgå från att den slutliga prövningen blir till ens fördel bara för att man vunnit i inhibitionsdelen.

  Om det krävs prövningstillstånd för inhibitionsdelen i kammarrätt och regeringsrätten är obekant men det är troligt att det krävs i alla fall i regeringsrätten.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.