Byggahus.se
 1. Hur mycket el förbrukar du? Jämför med andra

Bygga hus på arrenderad mark...

 1. J
  Medlem · 2 inlägg

  johjo

  Medlem
  Hej!

  Har hittat en tomt som ligger på arrenderad mark. Idag finns en sommarstuga på tomten vilken vi planerar att riva och istället bygga ett nytt hus. Arrendeavgiften är 12000 kr/år.

  Vad innebär arrenderad mark?
  Finns det några risker med att bygga ett hus på arrenderad mark?

  Tacksam för svar!
   
 2. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Bygga hus på arrenderad tomt...

  Det rör sig om ett bostadsarrende. Reglerna om detta finns i JB 8 och 10 kap.

  Enligt definitionen är det fråga om upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag för annat ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt att på arrendestället uppföra eller bibehålla bostadshus och det ej är uppenbart att upplåtelsens huvudsakliga syfte är att tillgodose annat ändamål än att bereda bostad åt arrendatorn och honom närstående.

  Jag utgår ifrån att du med risk inte menar markens fysiska förutsättningar utan de rättsliga frågorna. Eftersom du funderar på att bygga ett nytt hus föreslår jag att du tar kontakt med någon fastighetsjurist som närmare kan förklara och ge dig rådgivning.

  Lycka till!!! :)
   
 3. K
  Medlem · 260 inlägg

  Kicksan

  Medlem

  Re: Bygga hus på arrenderad mark...

  Risken kan vara att banken inte beviljar lån för bygget pga ni inte äger fastigheten (dvs marken) utan bara byggnaden. Ni kan troligtvis inte få lagfart på en tomt med arrende och då tror jag det är svårt att belåna (om man nu har behov att låna men det brukar man ju ha när man bygger nytt ;) ) !

  Mvh Kicki
   
 4. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Bygga hus på arrenderad mark...

  När det gäller möjligheten att få lån får man fråga banken om den lånar ut med säkerhet utgörande sådan lös egendom som inte kan utgöra handpant.  

  Byggnad på arrenderad mark (s. k. hus på ofri grund) är nämligen lös egendom precis som är fallet med bostadsrätt. Frågan blir då om banken lånar ut pengar med bostadsrätt som säkerhet.

  Lycka till! :)
   
 5. J
  Medlem · 2 inlägg

  johjo

  Medlem

  Re: Bygga hus på arrenderad mark...

  OK, tack för era svar!

  Arrenderad mark låter inget vidare. Det är bara att vänta tills nästa objekt dyker upp :p
   
 6. K
  Medlem · 260 inlägg

  Kicksan

  Medlem

  Re: Bygga hus på arrenderad mark...

  Jag tror inte en byggnad på arrenderad mark är belåningsbar som bostadsrätt. T ex kolonistugor är ofta arrende och de går inte att ta som pant för ett lån.

  Mvh Kicki
   
 7. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Bygga hus på arrenderad mark...

  Kicksan!

  Att det inte skulle gå att låna på en kolonistuga kanske beror på att kolonistugan ofta har ett lägre värde än bostadshuset. Vidare förhåller det sig så att kolonilotter är lägenhetsarrende utan besittningsskydd medan mark för sommarstugor är bostadsarrende med besittningsskydd vilket gör att arrendatorn har en helt annan skyddsställning. Detta gör att byggnaden i det senare fallet får ett helt annat värde eftersom den får stå kvar oavsett jordägarens nyckfullhet  :)

  Men visst, det är säkert dyrare och krångligare att låna på hus på arrenderad mark än att låna med en registerfastighet som säkerhet.

  Kan lägga till att tomträtt också är en form av nyttjanderätt som ligger nära arrendeformen. Mig veterligt kan man låna på ett hus som står på tomträtts mark.

  Johjo!

  Att arrendera mark är ett bra alternativ i fall man inte kan komma åt marken på annat sätt. Upplysningsvis kan jag berätta att de gigantiska (rikemans-) villorna på Djurgården i Stockholm står på arrenderad mark för Kungen (Kungl. Djurgårdsförvaltningen) säljer inte marken av olika skäl.

  Lycka till, oavsett vad du tar dig för!  :)
   
 8. K
  Medlem · 260 inlägg

  Kicksan

  Medlem

  Re: Bygga hus på arrenderad mark...


  När du äger hus med tomträtt så har du möjlighet att registrera lagfart och då är det inga problem med belåning.

  Mvh Kicki


   
 9. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Bygga hus på arrenderad mark...

  Kicksan!

  För att avslutningsvis i all vänlighet reda ut begreppen!

  Att ha lagfart på en fastighet innebär att man är lagfaren ägare till fastigheten, dvs lagligen registrerat förvärvet av fastigheten.

  Tomträtt, likväl som annan nyttjanderätt, kan bli inskrivet i fastighetsregistret, utan att man för den skull vare sig äger fastigheten eller har lagfart på den. Det ligger för övrigt i sakens natur att den som äger eller har lagfart på en fastighet inte samtidigt kan upplåta nyttjanderätt till sig själv, sådan nyttjanderätt konsumeras av äganderätten för den innehåller ju redan möjligheten att nyttja marken.

  Säkerhet i lös egendom kan bl a lämnas genom överlämnande av panten (handpant), registrering, denuntiation (meddelande till ägaren) eller s. k. säkerhetsöverlåtelse.

  I bostadsrättsfallet uppkommer sakrättsskyddet av pantsättningen av bostadsrätten genom meddelandet till föreningen (denuntiation).

  I arrendefallen brukar man använda sig av säkerhetsöverlåtelser. Man brukar också använda sig av annonsering enl. lösöreköplagen (1845:50 s. 1) även om redan avtalet som sådant är sakrättsligt bindande , både mot säljarens borgenärer (NJA 1896 s. 66) och mot en senare förvärvare vid dubbelförsäljning (NJA 1912 s. 311).  

  Men visst, som jag skrev tidigare, krångligare och dyrare lär det bli än att äga fastigheten och belåna på denna. ;)
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.