Byggahus.se

Bygga ”hög vind” med plats för ”två våningar” förenligt m plan?

 1. P
  Medlem Nivå 2
  Hej alla kreativa!

  Är det någon som har erfarenhet/provat/sökt bygglov för en ”hög vind” med plats för ”två våningar” för att på så sätt i praktiken få 3+? Eller är djupt kunnig i juridiken kring detta?

  Tänk bakgrund:
  - gammal detaljplan m max 1 våning (och vind) (ÄPBL)
  - ingen begränsning i nockhöjd (!), max byggnadshöjd säg 4m
  - max bya (mark) 120m2

  Tänk scenarie:
  - istället för ”normala” byggdimensioner med säg 8x14m så väljer man 10x12m där 12m-sidan blir fasadplan.
  - fasadplanets höjd fördelas: 0,5 grund, 2,5m våning 1 takhöjd, 0,3 bjälklag mm, 0,7 väggliv till vinden upp till brytning av tak = 4m byggnadshöjd
  - 45graders takvinkel ger på mitten av djupet 10m höjd från fasadplan +5m (10/2) eller total nockhöjd 9m (4+5)
  - ”vindsplan 1” ges takhöjd 2,3m. av dessa tas 0,7m från ovan varför innertaket börjar 1,6m ovan byggnadshöjden (2,3-0,7). ovanpå detta 0,3m bjälklag vilket då bygger totalt 1,9m ovanför byggnadshöjden.
  - ”vindsplan 2” ges ”takhöjd” 1,9m. eller totalt 3,8m från byggnadshöjden. resterande del (5m-3,8m) 1.2m höjd till nock kan isoleras mm.

  Båda vindsplanens golv ligger alltså över byggnadshöjden eller mindre/lika med 0,7m under byggnadshöjden.

  Får man göra detta?

  Om man inte får göra detta, varför då? Och vad hindrar en från att bygga identisk fasad enligt ovan med endast ”en jättehög vind” (som isåfall kvalificerar sig som ’ej våning’) som man senare väljer att förstärka invändigt och bygga in ytterligare ett plan i?
   
 2. B
  Medlem · Nivå 5
  Vad kommunen skulle säga vet jag inte, men med de måtten så blir översta planet bara drygt 1m brett med 1.9 takhöjd. Behövs takkupa för att få plats med en trappa, och rummen blir rätt begränsade i vad de kan användas till.
   
  • Laddar…
 3. 13th Marine
  Renoverare · Nivå 20
  • Laddar…
 4. R
  Medlem Nivå 4
  Rätt vanlig lösning på flerbostadshus, dock är då alla bjälklag i betong. Säkert inte omöjligt att lösa men takstolar/bjälklag blir inte billiga
   
 5. B
  Medlem Nivå 2
  Värt att tänka på är att de 0,7 meter som tillåts som förhöjt vägglus räknas från innergolv till utsida tak. Så takets isolering ska med där, dessutom i 45 graders lutning. Dvs, inte mycket att leka med där.

  Vi gjorde ett taklyft med liknande detaljplan och byggde dels ut en 3,5 m(bred) x 1,5 m (djup) tillbyggnad enl attefallsreglerna (i 2,5 plan), dels en takkupa på andra sidan (ca 3 meter bred). Blev proportionerligt och snyggt.
   
 6. P
  Medlem Nivå 2
  Bra kommentarer så här långt. Tack!

  Kommunen (och dess tjänstemän):
  - egentligen mindre intresserad då det är subjektivt vad var och en vill (och viljan brukar ju styra det önskade utfallet)
  - mer intresserad av vad juridiken säger - MÖD etc - då jag inte är rädd (och har råd) att driva frågan om man sätter sig emot av tyckandeskäl

  Bredd på 1,9-planet:
  - medveten om detta men med 45-grader finns utrymme för två sänglofter.
  - med attefall kan man dessutom skapa fler kreativa möjligheter men det är i senare steg

  Varför:
  - Hur konstigt det än kan låta så kan en sån här lösning tillsammans med senare attefall ge möjlighet att bygga imop vackrare hus med klassiska drag av t ex nationalromantik
   
 7. H
  Medlem · Nivå 6
  Jag tror nog det kan funka, för att få mer rymd översta vindsplanet kanske du skulle titta på att isolera ovanpå takstolarna så att de blir frilagda invändigt.
   
 8. Jiji
  Medlem · Nivå 8
  Tveksamt om det fungerar. Det enklaste är väl att begära en ändring av detaljplanen och ta bort våningsbegränsningen. Med den höga byggnadshöjden känns det som att våningsantalet kan tas bort, att det inte fyller någon funktion för utseendet på byggnaderna. Förmodligen är det en gammal brandskyddsfråga men idag har vi ju helt andra byggmaterial och längre stegar på stegbilarna så det borde gå alldeles utmärkt ur den synvinkeln att bygga tre våningar.

  Om du ska försöka ändå inom gällande dp kanske du ska pröva med två plan (eg en våning plus vind) och inredd hanvind med kupa?

  I min kommun har nämnden släppt igenom liknande projekt, men jag vet också att minst ett bygge som tänjde på gränserna blev överklagat av grannarna - som vann eftersom det stred mot dp. Det blir ju mer osäkert utan att ändra dp. En ändring av bef dp, där endast en egenskapsbestämmelse tas bort brukar inte bli så dyr och gå relativt fort. Iom att användningen inte prövas eller något annat så är det en enkel process.
   
 9. Gammelnörden
  Medlem · Nivå 14
  Det kanske kan vara värt att läsa bifogad länk/skrivelse för att få lite mer förståelse för varför kommunens tjänstemän har sådana problem med definitionerna - det som du uppfattar som subjektivt tyckande...

  https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/definitioner-pa-byggnadshojd.pdf

  Exempel från länken/skrivelsen;
  "Begreppet vind är inte definierat i PBF men i 1 kap 4 § står det angivet när en vind ska anses vara en våning. Det står:
  En vind ska anses vara en våning endast om

  1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och

  2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindbjälklagets
   översida.

   Det är enbart om båda dessa två saker uppfylls som en vind ska räknas som en våning."
   
 10. P
  Medlem Nivå 2
  Hej Jiji: Tack för ditt svar! Jag är nyfiken, vad gör dig tveksam till om det fungerar? Igen, jag har respekt för tjänstemäns eventuella tyckande och vilja men är främst intresserad av faktiska omständigheter som ger lagligt stöd i att eventuellt hindra/vägra bygglov.

  (Och ja, jag ser också ändrad dp som en väg framåt men om det saknas lagliga skäl till scenariet jag målar ut så behövs ingen ändrad dp, möjligen behöver man gå igenom en överklagandeprocess).
   
 11. Jiji
  Medlem · Nivå 8
  Anledningen till att jag är tveksam är att det, som jag förstår det, finns en begränsning på en våning i planen. Man får dock inreda vind, tolkar jag dig som. Lite svårt när jag inte läst planen. Om det då inreds en vind ovanpå vinden kan den riktigt vinden komma att räknas som en våning. Det är ju en tolkningsfråga och när kommunen jag jobbar i tolkade det som att det var ok att inreda en hanvind, dvs vinden ovanpå vinden så överklagade grannarna och fick rätt. Vinden ansågs då ha förvandlats till en våning. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg fastighetsbeteckning så jag hittar inte rättsfallet. (Det gick inte till högsta instans så det är inte något prejudikat hur som helst efter som vi bestämde att vi skulle ändra planen. Från kommunens sida tyckte vi att det var bra förtätning.)

  En detaljplan får ju alltid tolkas utifrån intentionen som rådde när planen gjordes och i det fallet var det bara en våning men rätt att inreda vind. Vi (kommunen) valde då att ändra planen och tog bort vånignsantalet. Allt annat var kvar och då kunde fastighetsägaren inreda hanvinden.

  Det bästa är nog att prata med bygglovsavdelningen och höra hur de tolkar det hela. Som jag förstår dig vill du bygga helt nytt?
   
 12. T
  Medlem · Nivå 4
  Jag hade ungefär samma förutsättningar som du men kommunen hade begränsat det med en maximal takvinkel som gjorde det svårare att bygga som du har tänkt. Finns det ingen maximal takvinkel i ditt område?
   
 13. D
  Medlem Nivå 2
  Man får göra i princip vad man vill beroende på hur djupa fickor man har.