Byggahus.se

Bryta mot servitut, jordvärme

 1. I
  Medlem · Dalarnas · 208 inlägg

  Ingolainen

  Medlem
  Har ett servitut på kommunala vatten och avloppsledningar som sneddar mitt över tänkt gräsmatta. Har funderingar på att gräva ner jordvärme över denna ledningsgata. Då jag har egen grävmaskin blir det rätt väsentlig skillnad mot bergvärme i pris. Har pratat med ledningsägarna och fått reda på att ledningarna är från 2005 och det ska vara fritt 3m ömse sidor. Jag påtalade då att dom borde räkna med att inte behöva gräva upp ledningarna förrän om minst 88 år till och att dom om det skulle bli något fel kan gräva utan hänsyn till mina slangar men tyvärr är dom hårda på deras policy. Det jag funderar nu på är att chansa och gräva ner dom "svart" så att säga. Någon som vet vad för påföljder det kan bli?
   
 2. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 9 989 inlägg

  Nötegårdsgubben

  Skogsägare
  Det blir väl ett helvete att gräva i om kommunen av en eller annan anledning behöver gräva i sitt servitutområde. De extrakostnaderna åker du i så fall rimligen på då du gjort intrång i servitutet. Förmodligen skulle en framtida ägare ha möjlighet att rikta anspråk mot dig efter att du flyttat också.

  För att lagar och regler ska gå att upprätthålla bygger det på att flertalet gör sitt bästa för att följa dem. Det här får väl ses som ett typexempel på något du säkert skulle kunna komma undan med, men där ditt medvetna potentiella regelbrott leder till en urholkning av systemet.
   
 3. jac
  Medlem · Skåne · 3 329 inlägg

  jac

  Medlem
  Dessutom ska det väl göras en anmälan till kommunens miljöförvanltning om installation av jordvärme så där finns ju också en risk för avslag. Nu brukar det väl vara vattentäta skott mellan de olika kommunala förvaltningarna så det är inte säkert miljöförvaltningen tittar på eventuella hinder i form av servitut. Jag antar att de mest är intresserade av att kartlägga var saker kan läcka ut så det inte riskerar att hamna något olämpligt i brunnar och liknande. Men det är ju en risk och att köra dubbel-svart är kanske inte heller så bra.
   
 4. T
  Medlem · 3 099 inlägg
  Får du plats med slinkys? En variant av jordvärme som ska vara rätt effektiv på små ytor.
   
 5. harry73
  bra på allt · Skåne · 13 819 inlägg

  harry73

  bra på allt
  Vad menas med att det ska vara fritt?
  Det är mycket man fortfarande kan göra med marken som mer eller mindre innebär hinder för kommunen.

  Går det att gräva under kommunens ledningar? Får man göra det enligt servitutet?

  Själv kan jag tycka att jordvärme och vattenledning nära varandra är en dålig kombi för att det ökar tjäldjupet och ökar frysrisken i vattenledningen. Men korsar du bara ledningen går der kanske bra att isolera den?
   
 6. I
  Medlem · Dalarnas · 208 inlägg

  Ingolainen

  Medlem
  Jo de kommer bli väldigt drygt för den som ska gräva upp ledningarna. Eftersom dom har varit lata och dragit gatan tvärs över den kortaste vägen när dom redan har andra ledningar som följer tomtgränsen hade jag hoppats dom skulle vara lite medgörliga, men icke. Väl medveten om att det bryter mot reglerna, det jag fundera på är vad för påföljder kan det bli. Om deras ledningar håller halva sin beräknade livslängd så är det ca 44 år kvar innan dom lär grävas upp.
   
 7. harry73
  bra på allt · Skåne · 13 819 inlägg

  harry73

  bra på allt
  Men @Nötegårdsgubben ledningar korsar sig överallt. Det kan inte vara förbjudet att korsa en ledning även om den har servitut. Och kan man leda den under servitutsledningar borde det inte bli problem med framtida ledningsarbeten
   
 8. I
  Medlem · Dalarnas · 208 inlägg

  Ingolainen

  Medlem
  Hittar väldigt dåligt med info om detta i Sverige. Är det vänlig kollektorslang som läggs eller är det nån specialdlang?
   
 9. I
  Medlem · Dalarnas · 208 inlägg

  Ingolainen

  Medlem
  Vad fritt innebär i övrigt vet jag ej. Frågade bara om jordvärmen. Dom har begränsat användandet av tomtytan rätt rejält när dom sneddar över på de vis dom gjort.

  Jordvärmen ska ligga på 90 - 100 cm. Ledningarna ligger på 2,5 - 3m i detta fallet så det kommer inte att påverka. Gräver jag under så kommer inte jordvärmen bli så effektiv och kommer förmodligen att skapa permafrost på det djupet.
   
 10. harry73
  bra på allt · Skåne · 13 819 inlägg

  harry73

  bra på allt
  Ska du korsa ledingar en gång eller flera gånger eller ska den ligga parralell med ledningen?
   
 11. I
  Medlem · Dalarnas · 208 inlägg

  Ingolainen

  Medlem
  Parallell är tanken, då kan jag nog få till det så jag bara behöver korsa en gång men kommer hursom behöva ligga innanför 3m gränsen. Enligt ledningsägaren tillåter dom en korsning (tur/retur) men i och med att gatan korsar så pass snett över så kommer jag att komma innanför 3m gränsen parallellt och det tillåter dom inte.

  Den stora frågan kvarstår dock. Vilka juridiska påföljder kan man egentligen åka på? Då jag skulle spara ca 60000 på att gräva ner jordvärme istället för att borra så skulle det vara intressant att veta om det är värt risken.
   
 12. L
  Bannad · 6 737 inlägg
  Gör en lätt skiss över tomten och rör och visa hur det kommer att se ut , är lättare då kanske med förslag
   
 13. Jarlingar
  Allvetare · Jamtland · 1 985 inlägg

  Jarlingar

  Allvetare
  Om kommunens vattenledning leder tillräckligt mycket vatten så man inte riskerar att frysa den så skulle jag kört! (y)

  Kan tänka mig att det blir knepiga skadestånd om du fryser ledningen..
   
  • Laddar…
 14. M
  Husägare · Jönköpings Län · 3 723 inlägg

  MagHam

  Husägare
  Precis vad jag tänkte. Det är frysrisken på vattenledningen som är det kritiska. Och med kall Brine och en riktigt kylig snöfri vinter så kan tjälen gå djupt.
   
 15. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 9 989 inlägg

  Nötegårdsgubben

  Skogsägare
  För att vara lite mindre gnällig än mitt första inlägg: Jag såg framför mig att jordvärmen skulle dras i slingor över servitutet. Det kändes en smula opraktiskt om servituthavaren faktiskt skulle försöka komma åt sin ledning med grävare.

  I övrigt är väl servitutkorridoren till stor del inritad för att det inte ska få finnas permanenta hinder som byggnader där. Att ha jordvärmeslingor i korridorens utkant kan ju näppeligen göra något i praktiken.

  Angående de rättsliga följderna är de nog rätt ringa i praktiken.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.