Brukar man kunna boka in en starttid långt i förväg?

3k läst  34 svar

 1. H
  Moderator · Nivå 25
  Indexuppräkning är bara aktuell om det framgår av avtalet/offerten.

  Om vi antar att det är en offert om fast pris, så bör det fasta priset i offerten gälla, såvida inte firman har angivit ett nytt fast pris innan bindande beställning.
   
  • Laddar…
 2. H
  Medlem Nivå 5

  Ingen indexuppräkning är angiven i offerten.
  Det har bara lämnats en offert, våren 2017. Den var giltig ett antal månader.
  Sen har firman själv åter tagit kontakten ett år senare och sagt sig vilja kontrollera att inga större prishöjningar skett på material. Kan ju inte vara något annat än den lämnade offerten man refererar till och skall jämföra priserna med.
  Man lämnade inga besked om höjda materialpriser eller höjda timkostnader före beställning.

  Men jag är inte så grinig eller girig så att jag benhårt vidhåller att man i firman måste stå för en över ett år gammal offert. Utan en normal indexuppräkning på en eller ett par procent är väl helt acceptabelt.
  Hade jag fått en ny offert nu istället hade den troligen ändå varit uppjusterad något just med avseende på kostnadsökningar. Och då känns det som att det är det som är mest rättvist, det är ju nu som jobbet utförts...inte förra året.
  Däremot känns det inte ok att firman skall avisera höjningar i efterhand som gjorts nu...helt förkastligt.
   
 3. M
  Medlem · Nivå 8
  Båda parter måste utgå från det avtal som finns.

  Om ni inte har gjort något avtal:

  Från Lawline enligt konsumenttjänst lagen:

  I den mån priset inte följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.Se 36 §.

  Näringsidkaren är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen skall göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats. Se 40 §.
  Finns något av samtalen i skriftlig form? Exempelvis där säljaren sa att de skulle stämma av så att inga prisjusteringar skulle göras?


  Så gissningsvis får du hänvisa till tidigare offert och hävda att de får skapa en ny specificerad faktura där kostnadsökningarna framgår. Dessa får du sedan bestrida om de är oskäliga och du kan betala det du anser är skäligt.


  http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/

  Det är ett väldigt trubbigt verktyg för 2018 eftersom skillnaderna per månad varierar stort (från 0.x% till 1.8x% upp). Men en prisökning mer än 2% i timkostnad borde vara svår att motivera.
   
  Redigerat 11 jul 06:09
  • Laddar…
 4. H
  Medlem Nivå 5
  Tackar!

  Ja, samtalet där man säger att man skall kolla upp materialprisernas ev. prishöjning finns i skriftlig form (mail). Sedan finns det inget mer om det, ingen återkoppling i ärendet. Inget nämns alls om timprishöjning. Efter detta bokas en preliminär starttid för jobbets utförande in.

  Ett timpris på 500 kr eller 510 kr spelar inte så stor roll, det är helt ok för min del med en sådan höjning.
  Om det är en liknande prishöjning på materialet så är det också ok.
   
 5. M
  Medlem · Nivå 8
  Då har du nog allt som behövs för samtalet.. :)
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: