Byggahus.se

Bräcklig byggnad skäl för undanröja bygglov ?

 1. I
  Medlem · 1 286 inlägg

  Ingper

  Medlem
  Vi har tänkt bygga ut garaget. Eftersom vårt garage ligger 3,5 m från tomtgräns i ett område där nästan alla andra är placerade i eller mycket nära tomtgränsen, fanns det vissa möjligheter. Tomten är suterräng, vilket naturligtvis innebär en del markarbeten och kanske skrotning av lite berg (vilket dock skall göras med alternativa metoder enligt vårt förslag). Stadsbyggnadskontoret tyckte t.o.m. vi skulle dra det lite närmare tomtgränsen än vi först tänkt (1m) för att följa områdets praxis.

  Förutom en massa osakliga skäl som vi lämnar därhän har grannen anfört sitt glasade uterum 4,5 m från tomtgränsen som anledning till att vi inte skall få bygga (uterummet byggde han för 5 år sedan efter beviljat bygglov). I samråd med Stadsbyggnadskontoret justerade vi ritningarna lite, men grannen gav sig inte. Stadsbyggnadsnämnden var på syn och ansökan tillstyrktes. Bygglov beviljades mot grannens vilja.

  Grannen överklagade som väntat, placeringen är olämplig. Å andra sidan finns ingen lämpligare del av tomten, vilket jag har gott om argument för och tidigare instanser också kommit fram till. I övermorgon kommer dock Länsstyrelsen på besök.

  Min fråga är egentligen: Kan en byggnation som en granne fått bygglov till och uppfört (> 4,5m), därefter av myndigheterna genom sin bräcklighet åberopas som hinder/begränsning för mig att få bygglov för egna byggen och markarbete inne på min tomt ?
  Om det är så, gäller det ju att överklaga allt - även om det är saker som inte behöver grannyttrande (som detta).  I just detta fallet kommer det färdigbyggda garaget och grannens uterum att hamna c:a 6m från varandra, så de gnager ju inte färgen av sig precis.

  Följdfråga: Vad har jag för rätt att överklaga hans uterum såhär i efterhand om det nu visar sig att det innebär och åberopas som en begränsning för min möjlighet att få bygglov?  Jag har sett ritningarna efter att Stadsbyggnadskontoret skickade mig dem (grannen ville inte visa) innan bygglov beviljades, men aldrig det slutliga bygglovet. Jag vet dock att han har fått bygglov.

  I sammanhanget kan nämnas att grannen själv har sitt garage exakt i tomtgräns och under 6m mellan sitt garage och nästa grannes hus.... ;)

   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 43 460 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Bräcklig byggnad skäl för undanröja bygglov ?

  Sådana frågor finns det aldrig några säkra svar på. Du skriver att avståndet följer områdets "praxis". Det som kanske är mer intressant är om det följer detaljplanen. Det faktuum att det tydligen krävts ett grannyttrande tyder på att din placering är en avvikelse från detljplanen. Då har grannens argument ganska stor slagkraft (fast just argumentet att uterummet är bräckligt låter lite krystat).

  Normalt får man inte bygga någonting närmare tomtgräns än 4,5m (ursprunligen ett brandskyddskrav, det skall vara 9 meter mellan byggnader). Vissa detaljplaner tillåter garagebyggnader närmare gränsen, om din detaljplan tillåter placering nära gränsen så ligge du nog bra till. Om din placering är en avvikelse så ligger grannen bra till.

  När det gäller avvikelser från planen så har berörda grannar mycket att säga till om, men de har inte en ren vetorätt. Det går att få avvikande bygglov även om grannen motsätter sig bygglovet. Jag tror att om du ex. inte hade haft någon garagemöjlighet överhuvudtaget på tomten utan detta bygge så väger det starkt. Men nu låter det som att det handlar om en utökning av garaget, då blir det mer tveksamt.

  Om du överklagar grannens uterum så låter det som att du skulle kunna göra det, du har inte fått se handlingarna, men efterssom du inte tillfrågades vid bygget så är troligen grannens uterum i enlighet med detaljplanen, så ditt överkalgande skulle nog bli ett rent okynnesmål utan utsikter att vinna.

  Det som är ett problem för dig är att grannens överklagande kan mycket väl pågå i ganska många år, jag tror att man utan vidare kan köra ett sådant mål i mer än 5 år, och efterssom ditt case är lite tveksamt så låter det farligt att börja bygga innan du har "laga kraft" bakom beslutet (rena okynnesöverklaganden kan man ignorera och bygga ändå). Så om möjligt så kanske det är bäst att försöka komma till någon sorts överenskommelse med grannen, hur mycket det än tar emot. Grannen kan ju exempelvis undvika att du istället för garage planterar en snabbväxande Tuja häck eller liknande, om man framför det lite fint.

  Ta en diskussion med handläggaren av bygglovet, han kanske kan ge en hyffsad prognos vad gäller utgången av grannens överklagande. Man kan ju också väga in att om du skulle bygga, och senare förlora så verkar det som kommunen inte är alltför ivriga att driva rivningsbeslutet när det handlar om ett beviljat men överklagat bygglov. Kan troligen drivas av dig sedan i ytterligare några år innan vitesbeloppen tvingas upp i så höga summor att du måste riva.

  Har för mig att det finns fall där ett beviljat bygglov dragits tillbaka efter överklagande, byggaren har då ansökt om nästan samma bygglov igen, och sedan har det nya bygglovet överklagats i ytterligare några år osv. medan cirkusen pågår så tvingar inte kommunen fram ett rivningsbeslut. Om det däremot är ett svartbygge som kommunen redan från början tycker illa om så kan det gå ganska snabbt med viteshot osv.
   
 3. I
  Medlem · 1 286 inlägg

  Ingper

  Medlem

  Re: Bräcklig byggnad skäl för undanröja bygglov ?

  Detaljplanen säger mycket riktigt 4,5 m. Dock är inget garage mer än vårt och något till (av ett 20-tal) placerat annat än i tomtgräns. Inklusive min klagande grannes. Det är detta som är den springande punkten, alla andra har det placerat så och då är det inte rimligt att avvikande regler skall gälla för just oss. Du förslår tujahäck, grannen har dock redan 4m hög tujahäck planterat precis innanför sin tomtgräns hela vägen för att slippa se andra (bl a oss) ::). Vanliga skäl som "stör utsikten" o.s.v. har därför heller aldrig framförts - de ser varken oss eller vårt garage.

  Vi har försökt vara trevliga i åratal (och tänker fortsätta med det), men alla försök till diskussion är utsiktslösa. Det finns sådana människor. Vi är en lägre stående art, och när det är gamla människor som kanske inte har "alla hästar i hagen" längre är det inte lätt. Även kommunfolket har försökt med dialog, men det fungerar inte. Men vi fortsätter försöka vara trevliga, med en dåres envishet.....

  Börja bygga innan allt är genomkört är det inte tal om, det kanske inte framgick. Vi har ingen panik, och handläggarna på kommunen förvarnade oss redan innan om att detta kommer bli en långbänk med tanke på vem jag har som granne. Handläggarna har givit mig en tämligen positiv prognos, men man vet aldrig förrän det vunnit laga kraft. Bara att det kommer ta tid.

  Jag är också av den uppfattningen att grannens uterum är byggt enligt detaljplanen, och inget som vi skall behöva ha med att göra egentligen. Men när det nu kommer upp på tapeten och dess bräckliga glaskonstruktion framförs som argument mot markarbete (inte bygget i sig) generellt nära tomtgränsen inne på vår tomt, är det ju något som:

  A. Ändå inte har med saken att göra, eftersom både grannen och myndigheterna inte ansåg att det berörde oss vid byggnationen, inte heller delgivit oss bygglovet sedan det beviljades för ett par tre år sedan.

  B. Är relevant. Men det är ju i så fall beviset för att vi ÄR berörda, det inskränker ju vad vi kan tillåtas göra på vår tomt jämfört med om det inte stått där.

  Om resonemanget går enligt A, då måste det vara ömsesidigt, eller ? En sak som vi tidigare inte ansetts ha med att göra bör knappast senare omvänt kunna åberopas i ett myndighetsbeslut för att begränsa våra möjligheter.

  Om enligt B bör det inte vara okynne att överklaga - i synnerhet inte om det framförts som skäl för ett negativt beslut. Då är det ju bevisat att det är en olägenhet för oss. Å andra sidan vill jag, även om utsikterna är hopplösa för en diskussion, i så fall snarare föreslå att vi struntar i överklagande mot att de accepterar vårt förslag och tar tillbaks sitt överklagandet.

  Mycket text blir det :-?

  Grannen har efter många turer och påstötningar från (tror jag) kommunfolk börjat vekna. Dock ännu bara gått med på byggande precis till så nära gränsen (1,5 m) att det inte kan bli ett vettigt dubbelgarage. Det är givetvis principen det handlar om. Vi behöver 0,3 m till för att det skall bli vettigt, och det är detta vi fick bygglov på efter syn på plats. Det slutliga avståndet mellan vårt garage och deras huskropp blir då 9,20. Vi diskuterar alltså om 9,20 eller 9,50. Viktiga centimetrar för oss inne i ett garage, knappast speciellt viktiga på utsidan.

  Tacksam för kommentarer på mina funderingar A/B ovan (om någon orkat läsa hit ;) )
   
 4. H
  Moderator · Stockholm · 43 460 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Bräcklig byggnad skäl för undanröja bygglov ?

  Skillnaden mellan A o B är ju att han har byggt i enlighet med detaljplan, ni bygger i strid med detaljplanen.

  Grundprincipen är att en detaljplan är helig, man får inte bygga i strid med detaljplanen. Det finns något som kallas "mindre avvikelse", bygglov FÅR beviljas om avvikelsen kan betraktas som en mindre avvikelse från detlajplanen. Det innebä inte att man har en rätt att bryta mot detaljplanen bara att om man "är riktigt snäll, och det bara är lite fel" så kan det kanske godtas. Och om man har en avvikelse på gång så skall alltid berörda grannar höras.

  I normalfallet är man helt chanslös att få bygglov om grannen inte går med på planerna, grannen skall igentligen inte behöva motivera sitt avslag. Detta gäller alltså om bygget avviker från detaljplanen. Nu har ni alltså lyckats få bygglov trots avvikelse och trots grannens protester, det är ett ovanligt undantagsfall.

  Skillnaden mellan grannens bygge och ert är ju då att ni "påstås" inverka på hans regelmässiga bygge, medan du nu påstår att hans regelmässiga bygge inverkar negativt på ert "regelvidriga" bygge. Om denna konflikt nu skulle vara verklig i endera riktningen så vinner ju grannens intressen efterssom han ligger inom reglerna, då FÅR man inte avslå ett bygglov.

  Jag har trots ordvalet förhoppningen att ni får bygga tillslut.

   
 5. I
  Medlem · 1 286 inlägg

  Ingper

  Medlem

  Re: Bräcklig byggnad skäl för undanröja bygglov ?

  Jo, jag förstår precis hur du menar.

  Det är egentligen markarbetet som är pudelns kärna just nu - deras uterum står på samma berg som naturligtvis sträcker sig in på vår tomt. Blir det vibrationer i detta tror de glaset spricker direkt. Som exempel anges en liten knöl vid sidan av vår garageuppfart (helt på vår tomt), som inte ens är så stor att den kräver marklov för att ta bort. Nåde oss om vi rör den.

  Jag vet att de fått göra en hel del reparationer på det inte ens 5 år gamla uterummet. Möjligen kan det vara så att de vet att det är ytterst bräckligt p.g.a. något byggfel, mer än det borde vara. Och eftersom det byggts "utanför normal arbetstid" så kanske de inte önskar syn av vår tilltänkta entreprenör om vi eventuellt börjar bygga.

  Det har som sagt varit en hel räcka osakliga argument, olika varje gång. Det enda någorlunda sakliga jag kan komma fram till är det där med uterummet. Allt annat är mest trams som bottnar i en och samma sak - det inte de har eller kan bygga skall ingen annan ha heller. Det har de t.o.m. skrivit rakt ut i ett yttrande.

  Vi får se hur det går vid Länsstyrelsens syn och vad för nya fantastiska saker som kommer då. Trevligt är det inte, men det är bara att hålla god min och argumenten sakliga. Man vinner ju nästan aldrig något på att ge igen med samma mynt, även om det skulle kännas skönt för stunden.

  Tack för bollplanket i alla fall. Inget är givet.... :-/
   
 6. J
  Medlem · 395 inlägg

  jimata

  Medlem

  Re: Bräcklig byggnad skäl för undanröja bygglov ?

  Länsstyrelsen tittar inte enbart på detaljplanen. De tar även hänsyn till om avvikelsen har godtagits förut. Om flertalet av garagen i området avviker från detaljplanen så har ni stor chans att få rätt. Grannens argument om att hans uterum kan gå sönder är helt nonsens. I 9kap (tror det är första paragrafen) så står det att byggherren har det fulla ansvaret vid byggnation. Händer det något med hans uterum så är ni ansvariga. Men då hamnar grannen också i den sitsen att han måste visa att skadan uppkom vid byggnationen och inte fanns där förut.

  Jag tror ni har ganska god chans att få igenom bygglovet. Lycka till!
   
 7. I
  Medlem · 1 286 inlägg

  Ingper

  Medlem

  Re: Bräcklig byggnad skäl för undanröja bygglov ?

  Ungefär så har jag också fått för mig att resonemanget går. Egentligen har vi gjort det mesta på huset själva tidigare, men p.g.a. rådande omständigheter tänkte vi lägga ut nästan allt arbete denna gång på totalentreprenad. Då slipper vi förhoppningsvis ta allt ansvar och ev. diskussioner själva. Det sitter förhoppningsvis längre in att vara osaklig mot ett "proffs" än mot en granne som "bara är hälften så gamla som vi" (också ett skäl som framförts för att vi skall göra som de säger  :-? ).

  Tack för inlägget, reducerade mitt magonda lite i alla fall.... :)
   
 8. I
  Medlem · 1 286 inlägg

  Ingper

  Medlem

  Re: Bräcklig byggnad skäl för undanröja bygglov ?

  Nu är denna instans avklarad :).

  Besöket av Länsstyrelsen gick lugnt och städat tillväga. Idag kom fem A4-sidor med en sammanfattning och mycket grundläggande motivering med referenser till relevanta lagrum, tolkningar o.s.v. Även sakligt bemötande av "tramset".

  Resultat: Länsstyrelsen ser inte på någon punkt anledning till att upphäva tidigare beslut om bygglov, utan anser tvärtom det både verka ändamålsenligt och allt annat som krävs. :) :). Skaderisk för andra fastigheters byggnader anser de (precis som Elica skrev) inte ha med bygglovsfasen att göra i vårt fall.

  Nu får man väl vänta ett tag och strax läsa en överklagan till Länsrätten. Men med den grundlighet nu två instanser har utrett detta kan bygglovet knappast bli upprivet. Frågan är om man vågar börja bygga.... :-/
   
 9. H
  Moderator · Stockholm · 43 460 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Bräcklig byggnad skäl för undanröja bygglov ?

  Tjaa... Om du passar på med markarbetena direkt innan det hinner komma ett beslut mot dig, så faller ju grannens argument ihop (oavsett hur det går med hans uterum). Antingen så står det kvar oskadat när länsrätten beslutar eller så har det redan rasat ihop. Oavsett vilket så finns det ju då ingen anledning att stoppa ditt bygge för att skydda hans uterum.
   
 10. I
  Medlem · 1 286 inlägg

  Ingper

  Medlem

  Re: Bräcklig byggnad skäl för undanröja bygglov ?

  Intressant aspekt ;D

   
 11. O
  Medlem · Västmanlands län · 1 756 inlägg

  ordain

  Medlem

  Re: Bräcklig byggnad skäl för undanröja bygglov ?

  Som jag förstår det så är det bra att de ligger på samma berg som er. Vibrationerna i själva berget dör snabbt ut med lite avstånd.

  Det som är den stora faran vid sprängning är när ett närliggande hus står på lera och inte på berget. När du då spränger i berget uppstår små vibrationer i berget, men dessa översätts till vågor i leran. Dessa vågor dör ut mycket långsammare än vibrationerna i berget och kan fortsätta med stor styrka långa sträckor.

  En saklig genomgång av förutsättningarna och provsprängning med låg styrka och vibrationsmätare uppsatt i hans fundament till deras uterum så ska det nog gå alldeles utmärkt.
   
 12. I
  Medlem · 1 286 inlägg

  Ingper

  Medlem

  Re: Bräcklig byggnad skäl för undanröja bygglov ?

  Problemet är nog (för honom) att det bara står delvis direkt på berget, delvis också på lite halvhjärtat nergrävda plintar i jorden. Dessutom förankrat i huskroppen. Finns alltså inget riktigt fundament, ovanpå plintarna ligger trätrallvirke på vilket klinkergolv och glaspartierna står. Han och sonen har gjort det själva.

  Nej, jag är inte alls bekymrad nu. Dels är det faktiskt en rätt bra bit emellan (nästan 6m), dels kommer jag se till att jag & entreprenören granskar grannens konstruktion innan bergsskrotningen. Och får vi inte det, får han skylla sig själv.

  Jag tror alltså den överdrivna rädslan beror på att de redan nu har någon form av problem med konstruktionen. Vid senaste synen nämndes hur känsliga skjutdörrarna var för kärvning. Plastglastaket byttes mot betongpannor för ett par år sedan (=tungt !). Redan problem med sättningar ? Men det är inte mitt problem ;)
   
 13. I
  Medlem · 1 286 inlägg

  Ingper

  Medlem

  Nu är det klart !

  Efter att även Länsstyrelsens beslut gått emot mina grannar verkar de ha anlitat en sakkunnig, i hopp om att med dennes utlåtande i ryggen kunna gå vidare till Länsrätten. Syftet var nog att få medhåll från en sakkunnig/expert att våra byggplaner kommer att skada deras bräckliga byggnad. Detta trots att Länsstyrelsens beslut gjorde solklart att byggtekniska saker som detta inte har med bygglovet i sig att göra.

  Nu gick det nog inte så - istället verkar denne sakkunnige ha ansett motsatsen, att vårt bygge inte skulle innebära några problem alls. Dock var mina kära grannar ändå tvungna att "få sista ordet" och skickade därför en skrivelse till Länsstyrelsen om ditt och datt och ändå tyckte det var fel och olämpligt o.s.v. men att de ansåg det lönlöst att gå vidare eftersom ingen lyssnade på dem.

  Men att få sista ordet bjuder jag gärna på ! Jag får ju bygga ut garaget.
   
 14. H
  Moderator · Stockholm · 43 460 inlägg

  hempularen

  Moderator
  grattulerar!
   
 15. Mikael_L
  Medlem · 40 481 inlägg
  Det värmer att höra!
  Kör hårt, och lycka till nu.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.