Byggahus.se

Bostadsrätt - godkänd utan slutbevis?

 1. D
  Medlem · 25 inlägg

  davidandersson

  Medlem
  Huh Jag har köpt en bostadsrätt (för drygt ett år sedan) som innan jag flyttade in gjordes om till bostad från lokal. I köpekontraktet står det att kontraktet gäller under förutsättning att lokalen blir godkänd som bostad.
  I samband med att denna lägenheten fick en fuktskada för ett tag sen uppdagades det att det inte finns ett slutbevis på den. Den klarar inte brandsäkerhetskraven. Säljaren anser att den blev godkänd som bostad när han fick bygglov för att göra om den från lokal till bostad, vilket han fick. Slutbevis har han däremot inte fått.

  På stadsbyggnadskontoret får jag inget rakt svar huruvida slutbevis faktiskt krävs eller ej för att lokalen ska anses godkänd som bostad. Skulle den inte vara godkänd som bostad innebär detta ett ekonomiskt jättetapp för en studerande som undertecknad. Jag lade mina enda besparingar på kontantinsatsen till detta köpet.

  Jag undrar helt enkelt om jag har rätt att häva köpet, och svaret på den frågan beror ju som jag ser på det om denna anses godkänd som bostad utifrån bygglovet eller om det faktiskt krävs ett slutbevis. Jag har pratat med säljaren och sagt att jag vill häva, han vägrar dock att gå med på detta, så nu är jag osäker på vad jag ska göra. Vågar jag driva detta till domstol...?
  ???
   
 2. E
  Medlem · 169 inlägg

  ejoakim

  Medlem

  Re: Bostadsrätt - godkänd utan slutbevis?

  hm.. trist historia!

  Har det utfärdats något förbud mot att använda lokalen som bostad pga. brist i brandskyddet?

  Har kommunnen/nämnden förelagt säljaren (byggherren?) att åtgärda bristen?

  Detta kan kommunen svara på.
   
 3. H
  Moderator · Stockholm · 42 785 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Bostadsrätt - godkänd utan slutbevis?

  Det här kompliceras ju av att det är en bostadsrätt. Föreningen har å ena sidan skyldighet att hålla fastigheten i sådant skick att din bostad är beboelig, å andra sidan så har ju tydligen den tidigare ägaren gjort en "felaktig" ombyggnad. Det kan vara ganska svårt att avgöra om det är den förra ägaren eller föreningen som är ansvarig för att bostaden skall vara beboelig gentemot dig.

  I allra värsta fall kan nog föreningen ålägga dig att betala kostnaderna för att få bostaden godkänd.

   
 4. T
  Medlem · 41 inlägg

  trojan75

  Medlem

  Re: Bostadsrätt - godkänd utan slutbevis?

  Vad jag har förstått så gäller följande för bostadrätter: Det är köparens skyldighet att undersöka om säljaren har gjort väsentliga förändringar av lägenheten.
  I värsta fall måste lägenheten återställas, och det ansvaret övertas av köparen.
   
 5. D
  Medlem · 25 inlägg

  davidandersson

  Medlem

  Re: Bostadsrätt - godkänd utan slutbevis?

  Problemet i detta fall är att bostaden om det inte finns slutbevis eventuellt inte kan klassas som bostad, utan istället är en lokal som det var innan ombyggnationen. Det finns ett bygglov på att den får göras om från lokal till bostad, men inget slutbevis.

  Risken är alltså att jag köpt en lokal till priset av en bostadsrätt. I så fall har jag som jag ser det rätt till hävning eftersom det i kontraktet står "detta avtal gäller under förutsättning att lokalen godkänns som bostad".

  Men vem avgör om den är godkänd som bostad? Rimligen stadsbyggnadskontoret, de kan dock inte svara på om den är godkänd eller ej. Dem säger att det krävs slutbevis för att den ska vara godkänd, men vill samtidigt inte säga att denna lokal inte är godkänd som bostad. Skulle stadsbyggnadskontoret rakt och enkelt kunna säga: denna är ännu inte godkänd som bostad och är att anse som en lokal.

  I ett sådant läge hade hävning varit självklart och okomplicerat.
   
 6. E
  Medlem · 169 inlägg

  ejoakim

  Medlem

  Re: Bostadsrätt - godkänd utan slutbevis?

  Kommunen skall enligt Plan och Bygglagen ta ställning till vad som behövs åtgärdas i lokalen för att ett slutbevis skall kunna åtgärdas.

  Jag skulle kontrollera om kommunen/nämnden har gjort ett sådant ställningstagande och OM och NÄR detta har delgivits säljaren. Har denne fått sådan information innan köpet och inte upplyst dig om detta kan det öka möjligheterna att hävda fel.

  Ett alternativ till hävning är att låta säljaren åtgärda felet, alt. åtgärda felet på dennes bekostnad.
   
 7. C
  Medlem · 8 812 inlägg

  Re: Bostadsrätt - godkänd utan slutbevis?

  Vad säger föreningen?

  Om de upplåter lägenheten som bostadslägenhet så är de så vitt jag vet också ansvariga för att den uppfyller kraven som ställs på en bostadslägenhet. Eventuella problem med själva ombyggnaden är ju då deras problem.

  Om de däremot upplåter den som lokal och avsikten är att ombildningen ska/skulle ske efter överlåtandet så är det ju ditt problem, och här är naturligtvis eventuella villkor som avtalats med säljaren intressanta.

  /C
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.