Byggahus.se

Bli OVK-behörig?

 1. L
  Medlem Nivå 7
  Hur får man behörighet att utföra OVK-besiktningar?
   
 2. perra i skogen
  Medlem Nivå 5
  OVK = Olustiga Ventilations Kanaler ??????
  OVK = Ovanligt Ventilerad Källare ??????
  OVK = Och Vad Katten betyder det??
  var bara tvungen att skriva av mig lite ;)
  Skämt åsido, Vad betyder den förkortningen?? Bara kul att veta.
   
 3. P
  Medlem Nivå 2
 4. L
  Medlem Nivå 7
  Tackar!

  Orkar Verkligen inte gå Kursen - OVK
   
 5. FrittDrag_II
  Husägare · Nivå 10
  Kan väll säga att det handlar om mycket mer än bara gå kursen.
  För att bli OVK-besiktningsman krävs oftast lång erfarenhet av ventilation i olika former.

  Och skall även sägas att det finns två varianter, "riks" (kostar pengar och gäller hela landet) eller "lokal" (som byggnadskontor eller liknande i kommunen godkänner en).
   
 6. S
  Medlem Nivå 1
  Högskola som grund, har jag hört
   
 7. T
  Medlem · Nivå 9
  Här är lite utdrag som förklarar vad som behövs.

  8 § För att få behörighet N eller K ska sökanden ha allmän teknisk kunskap
  genom avlagd examen eller genomförd utbildning från
  a) teknisk högskola,
  b) ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium,
  c) yrkesteknisk utbildning (KY) eller
  d) annan likvärdig utbildning.
  Utbildningen ska ha skett inom linjer för installationsteknik och byggnaders
  energisystem eller byggnadsteknik.
  Utbildningskravet kan även tillgodoses genom motsvarande utbildningar i
  annat EES-land (BFS 2009:5).
  8a § Yrkesteknisk utbildning enligt 8 § krävs inte för sökande med minst tio
  års yrkeserfarenhet inom de områden som framgår av 10 § för behörighet N,
  respektive 11 § för behörighet K (BFS 2009:5).
  Krav på erfarenhet från praktiskt arbete

  11 § För att få behörighet K ska sökanden efter erhållen allmän teknisk
  kunskap, under minst två år ha varit yrkesverksam inom injustering och
  flödesmätning. Dessutom under minst tre år ha varit verksam inom minst
  två av följande ventilationsområden:
  a) arbetsledning,
  b) projektering,
  c) besiktning,
  d) entreprenadkontroll av ventilationssystem typ FT/FTX
  (BFS 2009:5).


  14 § Utöver de kompetenskrav som anges i 8–11 §§ ska sökanden ha
  kunskaper avseende ventilation och inomhusmiljö samt energi inom tilllämpliga
  delar av:
  a) plan- och bygglagen (1987:10), PBL och de föreskrifter som har meddelats
  med stöd av lagen,
  Del 2: Regler från Boverket
  Regler från Boverket
  ÖVR
  24
  Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK
  b) lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.,

  Så det är lite mer än provet att fixa.
   
 8. R
  Medlem Nivå 7
  Annan likvärdig utbildning är ett väldigt tolkningbart begrepp.
  Kan du bara uppvisa lång yrkeserfarenhet tillsammans med ex vis kurs i dimensionering VVS så kan du få behörighet.
  Givetvis kompletterat med prov i bygglagsstiftningen.
  Du kan få mer utförliga råd ochh tips av t ex Swedcert eller Sitac eller Den Norske veritas.
   
  Redigerat 4 okt 2011 19:00